İstişare turlarımızı ev ziyaretleriyle sürdürüyoruz. Her fikrin değeri bizim nazarımızda çok fazla.