Yerel yönetimler olarak kalkınmanın yerelden ve yerinden olacağı fikrindeyiz. Bu kapsamda katıldığımız Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun toplantısında yerel işletme yöneticilerimize teşekkürlerimizi ifade ettik.