İLAN - ERZURUM AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Mülkiyeti Belediyemize ait Saltuklu Mahallesinde bulunan 18 adet taşınmaz ile Selçuklu mahallesinde bulunan 2 adet taşınmazın aşağıda ada, parsel, imar durumu, m² si ve muhammen bedeli belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi Açık Teklif Usulüne göre ihale ile satılacaktır.

Sıra No

Ada No

Parsel

No

Yüz Ölçümü

(m²)

Cinsi

İmar Durumu

Hmax (15,50)

Emsal (1,50)

Mevkii

Toplam Parselin Muhammen Bedel (TL)

  

Geçici teminat

1

12485

1

1.667,45

Arsa

5 Kat

Saltuklu

1.050.493,50 TL

31.514,805 TL

2

12485

2

2.143,59

Arsa

5 Kat

Saltuklu

1.350.461,70 TL

40.513,851 TL

3

12485

3

1.457,81

Arsa

5 Kat

Saltuklu

874.686,00 TL

26.240,58 TL

4

12485

4

1.458,80

Arsa

5 Kat

Saltuklu

875.280,00 TL

26.258,40 TL

5

12485

5

1.459,85

Arsa

5 Kat

Saltuklu

875.910,00 TL

26.277,30 TL

6

12485

6

2.298,62

Arsa

5 Kat

Saltuklu

1.425.144,40 TL

42.754,332 TL

7

12485

7

2.298,62

Arsa

5 Kat

Saltuklu

1.425.144,40 TL

42.754,332 TL

8

12485

8

1.574,60

Arsa

5 Kat

Saltuklu

944.760,00 TL

28.342,80 TL

9

12485

9

1.459,21

Arsa

5 Kat

Saltuklu

875.526,00 TL

26.265,78 TL

10

12485

10

1.353,11

Arsa

5 Kat

Saltuklu

811.866,00 TL

24.355,98 TL

11

12485

11

1.652,76

Arsa

5 Kat

Saltuklu

991.656,00 TL

29.749,68 TL

12

12486

1

1.617,81

Arsa

5 Kat

Saltuklu

1.019.220,30 TL

30.576,609 TL

13

12486

2

2.564,35

Arsa

5 Kat

Saltuklu

1.615.540,50 TL

48.466,215 TL

14

12486

5

1.853,18

Arsa

5 Kat

Saltuklu

1.148.971,60 TL

34.469,148 TL

15

12486

6

1.855,86

Arsa

5 Kat

Saltuklu

1.150.633,20 TL

34.518,996 TL

16

12486

7

2.464,99

Arsa

5 Kat

Saltuklu

1.478.994,00 TL

44.369,82 TL

17

12486

8

1.584,77

Arsa

5 Kat

Saltuklu

950.862,00 TL

28.525,86 TL

18

12488

1

2.892,50

Arsa

5 Kat

Saltuklu

1.995.825,00 TL

59.874,75 TL

19

12448

1

597,38

Arsa

Z+2 Kat Hmax:9,50 E:1,20

Selçuklu

238.952,00 TL

7.168,56 TL

20

12448

6

2.001,51

Arsa

Z+2 Kat Hmax:9,50 E:1,20

Selçuklu

800.604,00 TL

24.018,12 TL

 

 İhale 2886 sayılı kanunun 45.maddesi gereğince Açık artırma sureti ile 07.09.2017 tarihinde saat 14'00'da Belediye Encümen salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhaleye katılmak için ;

  • İkametgâh senedi
  • Nüfus Cüzdan Sureti
  • Geçici teminata ait Makbuz, Banka dekontu veya teminat mektubu,
  • Türkiye’de tebligat için adres göstermek
  • İhale ile ilgili Şartname belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilir.

6-      Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

7-      Satılacak mülkiyetin özellikleri şartnamede belirtilmiştir.
8-      Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9-     Vekâleten katılım olması durumunda noter onaylı belgeler.

10-   Belediyemize Emlak ve ÇTV borcu yok yazısı.

 

 İLAN OLUNUR 21.08.2017

 AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI