06/09/2018 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2018 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 5. Dönem yılının Eylül ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 06.09.2018 Perşembe günü saat 11:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                            

Toplantıya Katılanlar;  Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk YARBA Başkanlığında üyelerden, Mustafa KAHVECİ, Mustafa GÜLKAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mualla Turan SAYKAL, Mehmet AKARSU, Hüseyin GÜLER, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Ahmet KOCAMAN, Metin AYGÜN, Sacit DELLALBAŞI, Lütfi İhsan TALAY, Cemil MOLA, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ ve Cafer PALA

 

Toplantıya Katılmayanlar; Engin ERDAL, Yunus TERZİOĞLU, Onur Sertaç GÖK, Serkant Tolga KUZZU ve İlhan KERVAN  mazeret dilekçesine istinaden meclis tarafından izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilmiş olup, Muhammed Cevdet ORHAN, Abdullah BAYRAM, Dilaver YILMAZ ve Adnan KORKMAZ mazeretsiz olarak toplantıya katılmamıştır.

 

4 Adet Ek gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 

1) 2018 Mali Yılı Temizlik İşleri Müdürlüğünün bütçesi yetmeyeceği anlaşılan (01-01-04-04) Sosyal Haklar Kalemine, Mali Hizmetler Müdürlüğü (09-01-01-01) Personel Yedek Ödenek Kaleminden 12.000,00 ₺ aktarılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

2) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/a ve 56. Maddesinde “stratejik plan ve performans programına uygun” 2019 yılı Hazırlanacak Performans Programında;

  1. a) İdarenin Ana Fonksiyonlarını
  2. b) Bu fonksiyonların yerine getirilmesi sonucunda gerçekleştirilecek amaç ve hedeflerin belirlenmesi
  3. c) Kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisi ve kullanılmasının sağlanması
  4. d) Performans hedeflerinin ölçümünü yaparak ulaşılmak istenen hedeflerin tespitinin yapılması hususunda;

           5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/a ve 56. Maddesinde “stratejik plan ve performans programına uygun” 2019 yılı Performans Programının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

3) 06/07/2018 tarih ve 2018/75 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Mustafa SOLAK, Yüksel SOLAK ve Cevdet ÖZER adına kayıtlı 1958 ada 29 nolu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda (E=2,00 H= 4 Kat) koşullarıyla Sosyo – Kültürel Tesis Alanı olarak görülmektedir.

                             Söz konusu alanın içerisinde bulunduğu ada ve çevresindeki yapılaşma koşulları dikkate alınarak, uygulama imar planlarımızda belirtilen alanın (TAKS= 0,35, KAKS= 1.75) Ayrık Nizam 5 Kat Konut + Ticaret Alanı olarak hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu Doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

4) 03/08/2018 tarih ve 2018/91 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Çiğdemli Mahallesi 0 ada 661 ve 662 nolu parsellerde kayıtlı tarla vasfındaki taşınmaz üzerinde Mülkiyeti Ergünler Yol Yapı Tıbbi Gazlar ve Mühendislik Hizmetleri Madencilik Petrol ve Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. adına kayıtlı taşınmaz için Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (E=0,40 H=12,50) çekme mesafesi 50 metre yoldan 25 metre diğer cephelerden 5 m olacak şekilde hazırlanan İmar Planı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (E=0,40, H=9,50) çekme mesafesi 50 metre yoldan 25 metre diğer cephelerden 5 m olacak şekilde İmar Komisyon Raporu doğrultusunda tadilen kabullüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

5) 03/08/2018 tarih ve 2018/95 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Kuzuluk Mahallesi 125 ada 19 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde 5543 sayılı İskan Kanunu kapsamında yapılması planlanan konutları (Köy Nakli) için (Taks= 0.30 Kaks= 0.60) ayrık nizam 2 kat koşuluyla hazırlanan İmar Planında bahse konu parselde 25.625 m² konut alanı 9.580 m² park alanı ayrılmış olup, İmar Komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde (Ayrık Nizam 2 Kat Taks= 0.30 Kaks= 0.60) konut alanı için park alanı 9.580 m² ve konut alanı için ayrılan 25.625 m²’ lik alandan 1.625 m²’ lik alanın Dini Tesis Alanı olarak ayrılması koşuluyla yapılmasına; İmar Komisyon Raporu doğrultusunda tadilen kabullüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

6) Milli Savunma Bakanlığı ve Aziziye Belediyesi arasında 31/05/2017 tarihinde imzalanan protokol kapsamında Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesi 3175 ada 26 ve 37 numaralı parsellerde bulunan NATO Dolum Tesislerinin Aziziye İlçesi Kahramanlar Mahallesi 8404 ada 4 nolu parsele 03/07/2018 tarihinde onaylanan proje kapsamında deplase ve taşınmasına; Devir, Tescil, Tahsis işlemlerini yürütmek üzere, Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

7) Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 06/06/2018 tarih 263 sayılı kararı ve Erzurum Büyükşehir Belediye Encümeninin 18/07/2018 tarih 1580 sayılı kararı ile 1989 ada 18 parsel numaralı taşınmaz üzerine tek katlı müstakil konut yapılması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 60. Maddesinin (i) bendi “Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar”  doğrultusunda 1989 ada 18 nolu parsel taşınmaz üzerine tek katlı müstakil konut yapılmasına; 27088670390 T.C. kimlik numaralı Mehmet DEMİRYUMRUK (kısıtlı) ve şahsın vasisi olan 27079670682 T.C. kimlik numaralı Emine DEMİRYUMRUK isimli şahsın kullanımına sunulmak üzere, her türlü malzemenin tedarik edilerek yaptırılmasına; yapılacak konutun amacı doğrultusunda kullanılmasına, üçüncü şahısların kullanımının mennine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.        

                                                                                                                               

 Ömer Faruk YARBA                     Hülya SALTUKLU             Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU                                                       

Belediye Başkan Vekili                        Divan Kâtibi                                Divan Kâtibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.