06/12/2018 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 06.12.2018 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 5. Dönem yılının Aralık ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 06.12.2018 Perşembe günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                            

Toplantıya Katılanlar;  Belediye Başkan Vekili Mustafa KAHVECİ’ nin Başkanlığında üyelerden, Mustafa GÜLKAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Abdullah BAYRAM, Mualla Turan SAYKAL, Mehmet AKARSU, Hüseyin GÜLER, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Ahmet KOCAMAN, Metin AYGÜN, Sacit DELLALBAŞI, Ömer Faruk YARBA, Lütfi İhsan TALAY, Cemil MOLA, Adnan KORKMAZ, Semehe YEŞİLDAĞ, Serkant Tolga KUZZU, Cafer PALA ve İlhan KERVAN

 

Toplantıya Katılmayanlar; Engin ERDAL, Yunus TERZİOĞLU, Onur Sertaç GÖK, Lütfi İhsan TALAY ve Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU’ nun mazeret dilekçesine istinaden meclis tarafından izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilmiş olup, Muhammed Cevdet ORHAN ve Dilaver YILMAZ mazeretsiz olarak toplantıya katılmamıştır.

 

  • Adet Ek gündemmaddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 

1-2018 Mali Yılı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün bütçesi yetmeyeceği anlaşılan (03-05-01-04) Müteahhitlik Giderleri Kalemine, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün (03-05-01-01) Etüt Proje Bilirkişi Giderleri Kaleminden 95.595,50 ₺, (03-05-01-09) Özel Güvenlik Hizmet Alımları Kalemine, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün (03-05-01-01) Etüt Proje Bilirkişi Giderleri Kaleminden 60.000,00 ₺ olmak üzere toplamda 155.595,50 ₺ aktarma yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

2- 2018 Mali Yılı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün bütçesi yetmeyeceği anlaşılan (03-05-01-04) Müteahhitlik Giderleri Kalemine, Temizlik İşleri Müdürlüğünün (03-02-02-02) Elektrik Alımları Kaleminden 30.000,00 ₺, (03-02-04-01) Yiyecek Alımları Kaleminden 20.000,00 ₺, (03-05-04-02) Sigorta Giderleri Kaleminden 32.548,81 ₺, (03-05-05-02) Taşıt Kiralama Giderleri Kaleminden 63.656,00 ₺, (03-05-05-03) İş Makinesi Kiralama Giderleri Kaleminden 35.752,00 ₺, (03-05-05-05) Hizmet Binası Kiralama Giderleri Kaleminden 27.500,00 ₺, (03-07-01-03) Avadanlık ve Yedek Parça Giderleri Kaleminden 49.274,93 ₺, (03-07-01-90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Giderleri Kaleminden 120.621,26 ₺, (03-07-03-02) Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri Kaleminden 10.000,00 ₺, (03-07-03-03) Taşıt Bakım Onarım Giderleri Kaleminden 75.051,50 ₺ olmak üzere toplamda 464.404,50 ₺ aktarma yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

3- 2018 Mali Yılı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün bütçesi yetmeyeceği anlaşılan (03-06-02-01) Tanıtım Ağırlama Organizasyon Giderleri Kalemine, Temizlik İşleri Müdürlüğünün (03-05-05-03) İş Makinesi Kiralama Giderleri Kaleminden 60.000,00 ₺ aktarma yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

4- 2018 Mali Yılı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün bütçesi yetmeyeceği anlaşılan (03-02-09-01) Bahçe Malzemesi Alımları Kalemine, Temizlik İşleri Müdürlüğünün (06-01-05-30) Hareketli İş Makinesi Alımları Kaleminden 800.000,00 ₺, (06-01-04-01) Kara Taşıt Alımları Kaleminden 350.000,00 ₺ olmak üzere toplamda 1.150.000,00 ₺ aktarma yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

5- 2018 Mali Yılı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün bütçesi yetmeyeceği anlaşılan (03-02-09-01) Bahçe Malzemesi Alımları Kalemine, Emlak İstimlak Müdürlüğünün (06-04-03-90) Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri Kaleminden 400.000,00 ₺ aktarma yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

6- 08/11/2018 tarih ve 2018/138 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Muammer AFŞİN adına kayıtlı, 11780 ada 1 nolu parsel ve 11787 ada 1 nolu parsellerle ilgili taşınmazlar arasında yer alan imar planlarında çıkmaz sokak olarak kalan imar yolunun kapatılarak iki parselin imar planlarında birleştirilerek tek bir imar adası olarak hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

7- Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Hasan ÖZDİCLE ve Hissedarları adına kayıtlı 7131 ada 1 nolu parselde uygulama imar planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve yapılaşma koşulları (E=0,50 Yençok= 6,50) olan yerin Ticaret Alanı yapılaşma koşulları (E=1,20 Yençok= 11,50 m) olarak hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

8- 2018 Mali Yılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bütçesi yetmeyeceği anlaşılan (03-08-09-01) Diğer Taşınmaz Yapım Bakım Onarım Giderleri Kalemine, Emlak İstimlak Müdürlüğünün (06-04-02-90) Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri Kaleminden 117.148,38 ₺, (03-05-05-07) Arsa ve Arazi Kiralama Giderleri Kaleminden 75.000,00 ₺,  Zabıta Müdürlüğünün (06-01-04-01) Kara Taşıt Alımları Kaleminden 60.000,00 ₺, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün Etüt Proje Bilirkişi Giderleri Kaleminden 105.000,00 ₺, Özel Kalem Müdürlüğünün (03-06-02-01) Tanıtma Ağırlama Organizasyon Giderleri Kaleminden 145.000,00 ₺, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün (03-01-07-01) Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları Kaleminden 200.000,00 ₺, Temizlik İşleri Müdürlüğünün (03-02-03-01) Yakacak Alımları Kaleminden 50.000,00 ₺, İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün (03-01-07-01) Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları Kaleminden 80.000,00 ₺, (03-02-09-90) Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları Kaleminden 50.000,00 ₺ olmak üzere toplamda 882.148,38 ₺ aktarma yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

9- 2018 Mali Yılı Fen İşleri Müdürlüğünün bütçesi yetmeyeceği anlaşılan (06-05-07-04) Sosyal Tesisler Kalemine, (06-04-02-90) Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri Kaleminden 377.221,60 ₺, (03-08-06-01) Yol Bakım Onarım Giderleri Kalemine, Emlak İstimlak Müdürlüğünün (06-04-02-90) Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri Kaleminden 2.741.853,43 ₺, (03-05-05-02) Taşıt Kiralama Giderleri Kalemine, (06-04-03-90) Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri Kaleminden 10.000,00 ₺, (03-1-08-01) Metal Ürünler Giderleri Kalemine, Hukuk İşleri Müdürlüğünün (03-04-02-04) Mahkeme Harç ve Giderleri Kaleminden 107.809,42 ₺, (03-08-09-01) Diğer Taşınmaz Yapım Bakım Onarım Giderleri Kalemine, (03-02-03-03) Elektrik Alımları Kaleminden 128.396,03 ₺, (06-05-07-04) Sosyal Tesisler Giderler Kalemine, (03-02-03-03) Elektrik Alımları Kaleminden 200.000,00 ₺, (06-01-04-01) Kara Taşıt Alımları Kalemine,  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün (05-03-01-05) Memur Öğlen Yemeği Yardımı Kaleminden 113.042,59 ₺, (03-02-03-02) Akaryakıt Alımları Kalemine, Temizlik İşleri Müdürlüğünün (06-01-04-01) Kara Taşıt Alımları Kaleminden 250.000,00 ₺ olmak üzere toplamda 3.928.322,89 ₺ aktarma yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

10- 2018 Mali Yılı Mali Hizmetler Müdürlüğünün bütçesi yetmeyeceği anlaşılan (04-02-09-01) YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faizleri Giderleri Kalemine, Emlak İstimlak Müdürlüğünün (06-04-02-90) Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri Kaleminden 1.120.000,00 ₺, (06-04-03-90) Diğer Bina Alım Kamulaştırma Giderleri Kaleminden 450.000,00 ₺ olmak üzere toplamda 1.570.000,00 ₺ aktarma yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 11- Bu sebeple söz konusu Erzurum Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Aziziye Belediyesi Hayvan Pazarı ve Müzayede Salonu Projesi İşi için, Belediyemize Eş Finansman bedeli olarak 219.400,00 ₺ (İkiyüzondokuzbin Dörtyüz Türk Lirası) ödenek aktarılması ve ilgili protokol kapsamında Belediyemize aktarılacak olan Eş Finansman bedelinin kabulüne; Aktarılacak ödeneğin gelir kaydedilmesine; Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

12- 2018 Mali Yılı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün bütçesi yetmeyeceği anlaşılan (03-02-01-05) Baskı Cilt Giderleri Kalemine, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün (03-02-03-03) Elektrik Alımları Kaleminden 69.778,96 ₺, (03-06-02-01) Tanıtım Ağırlama Tören Giderleri Kalemine, (03-02-03-03) Elektrik Alımları Kaleminden 60.000,00 ₺ olmak üzere toplamda 129.778,96 ₺ aktarma yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

13- Aziziye Tarım Kredi Kooperatifi Mülkiyetine kayıtlı Ilıca Mahallesinde bulunan 11080 ada 1 nolu parsel üzerinde ki 893,06 m² arsa vasfındaki taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (h) bendi ve 18. Maddesinin (e) bendine istinaden Belediyemiz adına devrinin yapılmasına; Karşılığında Ilıca Mahallesi Kalemkârlar Mevkiinde bulunan 10027 ada 42 nolu parsel taşınmaz üzerinde 4.418,40 m² arsa vasfındaki taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (h) bendi ve 18. Maddesinin (e) bendine istinaden Aziziye Tarım Kredi Kooperatifine devredilmesine; Bedel tespitinin yapılarak gereğinin yapılmasına;

           Gerekli iş ve işlemleri yürütmek üzere evrakın Emlak İstimlak Müdürlüğüne havalesine; İlgili mevzuat doğrultusunda dosya ikmal edildikten sonra devir tescil işleminin yapılmasına; Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

14- Eski Genel Müdürlüğü Mülkiyetinde bulunan 10071 ada 49 parseldeki taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (h) bendi ve 18. Maddesinin (e) bendine istinaden takas (trampa) yolu ile Belediyemize devredilmesine; Karşılığında Ilıca Mahallesinde yeni yapılan İdare ve Hizmet binasında tespiti yapılarak uygun bir alanın takas (trampa) yolu ile Eski Genel Müdürlüğüne devredilmesine;

            Gerekli iş ve işlemleri yürütmek üzere evrakın Emlak İstimlak Müdürlüğüne havalesine; İlgili mevzuat doğrultusunda dosya ikmal edildikten sonra devir tescil işleminin yapılmasına; Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

15- Belediyemiz ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında yürütülen Eski Mahalle 2.Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, 12694 Ada 2 Parsel ve 12693 Ada 3 Parseldeki Belediyemiz hisselerinin ilerleyen süreçte yapılacak olan mahsuplaşma protokolü çerçevesinde değerlendirilmek üzere, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devrinin yapılmasına; Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

16- 2018 Mali Yılı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün bütçesi yetmeyeceği anlaşılan (03-05-04-02) Eğitim Amaçlı Transferler Kalemine, İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün (06-05-07-04) Sosyal Tesisler Kaleminden 100.000,00 ₺ aktarma yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

   Mustafa KAHVECİ                           Hüseyin GÜLER                       Hülya SALTUKLU

Belediye Başkan Vekili                           Divan Kâtibi                                 Divan Kâtibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.