08/03/2019 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 08/03/2019 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 2. Seçim döneminin 5. Dönem yılının Mart ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 08/03/2019 Cuma günü saat 14:30'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                            

Toplantıya Katılanlar;  Meclis Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN’ ın Başkanlığında üyelerden, Mustafa KAHVECİ, Mustafa GÜLKAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Abdullah BAYRAM, Mualla Turan SAYKAL, Hüseyin GÜLER, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Yunus TERZİOĞLU, Ahmet KOCAMAN, Metin AYGÜN, Ömer Faruk YARBA, Lütfi İhsan TALAY, Cemil MOLA, Semehe YEŞİLDAĞ ve Cafer PALA

 

Toplantıya Katılmayanlar; Engin ERDAL, Mehmet AKARSU, Dilaver YILMAZ, Onur Sertaç GÖK, Adnan KORKMAZ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Serkan Tolga KUZZU ve İlhan KERVAN mazeret dilekçesine istinaden meclis tarafından izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 2 Adet Ek gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

1- 5393 sayılı kanunun 29. Maddesinde “Meclis üyeliği, ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis üyeliğinden istifa dilekçesi belediye başkanlığına verilir ve başkan tarafından meclisin bilgisine sunulur” denmektedir. Meclis üyesi Sacit DELLALBAŞI’ nın istifası hakkında, Belediye Başkanı Meclis Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN tarafından Meclise bilgi verilmiştir.

2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesinin “e” bendinde “Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon çalışmasını kırk beş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar. Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur” denilmektedir. 2018 yılına ait Denetleme Komisyon raporu hakkında Belediye Meclisine bilgi verilmesini arz ederim şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Okunan müzekkerenin ardından Denetim komisyon raporu Komisyon Başkanı Mustafa KAHVECİ tarafından okunarak Meclisin bilgisine sunuldu. Oylamaya geçildi. İşaretle yapılan oylama neticesinde 2018 yılına ait Denetim Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi. 

3- 08/02/2019 tarih ve 2019/25 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesi 12488 ada 1 nolu parsel halihazır Uygulama İmar Planlarında Özel Proje Alanı olarak bulunmaktadır. Söz konusu proje alanı için mülkiyet sahibi tarafından hazırlattırılan belgeler tarafımıza eksik sunulmuştur. Bahse konu olan projelerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına uygun olacak şekilde yapılaşma koşullarının belirlenmesi için eksik belgelerin tamamlanarak yeniden değerlendirilmek üzere ertelenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

4- 08/02/2019 tarih ve 2019/21 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Selçuklu Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Aziziye Belediyesi ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı 6673 ada 1 nolu parsel mevcut planda yapılaşma koşulları (E= 2.00 Yençok= 12.50) olan Spor Sosyal Tesis Alanı ve yapılaşma koşulları (E= 1.00 Yençok= 16.50) Eğitim Tesis Alanı olarak görülmektedir. Söz konusu parsel üzerinde bulunan hâlihazır binaların kanun ve yönetmelikleri uygun şekilde yapı kullanımı ve iskân koşullarının yerine getirilmesi amacıyla 1/1000 ölçekli imar planlarında Spor Sosyal Tesis Alanı olarak bulunan alandan 567,88 m²’ lik kısmın Eğitim Tesis Alanı olarak bulunan alana dâhil edilmesine; Bu amaçla Belediyemiz tarafından hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

5- Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Erzurum Halk Otobüslerini Koruma Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanlığı adına kayıtlı 1820 ada 1 nolu parsel mevcut imar planlarında Minibüs Sevk İdare Merkezi olarak görülmektedir. Söz konusu parsel üzerinde bulunan Minibüs Sevk İdare Merkezi (E= 1.60 Yençok= 12.50 m) yapılaşma koşullarıyla Konut + Ticaret alanı olarak hazırlana İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

6- Belediyemiz sınırları içerisinde Yarımca, Selçuklu ve Saltuklu Mahallerinde bulunan işyeri sahipleri, işyerlerinin cephe önlerine sundurma yapması yönündeki 04/01/2019 tarih ve 11 sayılı Meclis kararının devamına; Ayrıca, kapalı sundurmaların cephe hattını, blok nizamını, görüntüsünü bozmamak ve Belediyemizin belirleyeceği blok bazının en az % 50’ sini kapsayacak şekilde “müracaat halinde” yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Muhammed Cevdet ORHAN             Hülya SALTUKLU                               Hüseyin GÜLER

Meclis Başkanı                             Divan Kâtibi                                         Divan Kâtibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.