12/04/2019 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 12/04/2019 TARİHLİ OLAĞAN                                                             TOPLANTISININ 2. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 3. Seçim döneminin 1. Dönem yılının Nisan ayı olağan toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu 12/04/2019 Cuma günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Toplantıya Katılanlar;  Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk YARBA Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Haluk Ziya YAĞMA, İsmail ARSLAN, Fatih GÜNEYİN, Mustafa ÖREN, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Mualla Turan SAYKAL, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Canip ÖZSOY, Serkan YILDIZ, Mücahit POLAT, Ali AYDIN, Recep YILMAZ, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 

Toplantıya Katılmayanlar; Muhammed Cevdet ORHAN toplantıya katılmamıştır. 

 

1- 08/02/2019 tarih ve 2019/25 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan, Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesi 12488 ada 1 nolu parsel halihazır Uygulama İmar Planlarında Özel Proje Alanı olarak görülmektedir. Söz konusu alan çevresindeki ada ve parsellerin yapılaşma koşulları dikkate alınarak E=2.00 Ayrık Nizam 6 Kat Konut + Ticaret Alanı olarak hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

2- Belediyemiz 657 sayılı kanuna tabi memurlar 5393 sayılı kanunun 49. Maddeye tabi sözleşmeli personel ve görevli memurların 375 sayılı KHK’ nın EK 15. Maddesinde “Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilir. Sosyal denge tazminatının ödenebilecek aylık tutarı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere ilgili belediye ve il özel idaresi ile ilgili belediye ve il özel idaresinde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında anılan Kanunda öngörülen hükümler çerçevesinde yapılabilecek sözleşmeyle belirlenirdenilmektedir. SODES (Sosyal Denge Sözleşmesi) müzakere ve imza ilzamı için Belediye Başkanına yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

  

Ömer Faruk YARBA                      Necmettin SEFEROĞLU                                        Ayşe AYDIN                       Belediye Başkan Vekili                              Kâtip Üye                                           Kâtip Üye

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.