09/05/2019 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 09/05/2019 TARİHLİ OLAĞAN                                                             TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 3. Seçim döneminin 1. Dönem yılının Mayıs ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 09/05/2019 Perşembe günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Toplantıya Katılanlar;  Belediye Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN, Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Haluk Ziya YAĞMA, İsmail ARSLAN, Fatih GÜNEYİN, Mustafa ÖREN, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Mualla Turan SAYKAL, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Serkan YILDIZ, Mücahit POLAT, Ali AYDIN, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 

 

Toplantıya Katılmayanlar; Canip ÖZSOY’ ’ un mazeret dilekçesine istinaden meclis tarafından izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilmiş olup, Recep YILMAZ mazeretsiz olarak toplantıya katılmamıştır. 

 

5 adet Ek gündemmaddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 1- 29/06/2009 tarih ve 2009/15205 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilip, 23/07/2009 tarih ve 27297 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak ilimizde kurulan Erzurum Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ERTAB)’ nin 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle ilk birlik meclis toplantısında yeniden oluşturulacak Birlik Meclisi için Birlik Tüzüğünün 7. maddesi uyarınca bildirilmesi istenmekte olup; bu üyelerin seçilmesi hususunun görüşülmesine geçildi. Meclis Başkanı grup sözcülerine adaylarını belirtmelerini istedi. Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun görüşü soruldu. Adalet ve Kalkınma Partisi grup sözcüsü Asil üyeliğe Ömer Faruk TÖREMEN, Abdulkadir BULUT, Hüseyin GÜLER, Yedek üyeliğe ise Necmettin SEFEROĞLU’ nu teklif etti. Milliyetçi Hareket Partisi grubunun görüşü soruldu. Milliyetçi Hareket Partisi grup sözcüsü Asil üyeliğe Yalçın PİRİNÇCİ’ yi Yedek üyeliğe ise İsmail ARSLAN’ ı teklif etti. Erzurum Turizm Altyapı Hizmet Birliği için Asil üyeliğe Ömer Faruk TÖREMEN, Abdulkadir BULUT, Hüseyin GÜLER ve Yalçın PİRİNÇCİ, Yedek üyeliğe ise Necmettin SEFEROĞLU ve İsmail ARSLAN’ ın seçilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile seçilmişlerdir.

 2- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Ilıca Mahallesi 10027 ada 129 parselde kayıtlı 2.248,92 m² arsa vasfındaki taşınmazın satışının yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 3- Mülkiyetinde Belediyemizin hissesi bulunan Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesi 7114 ada 3 nolu parsel 3.600,55 m² (hisse 230,09 m²), Gezköy Mahallesi 7114 ada 4 nolu parsel 1.622,78 m² (hisse 185,36 m²) hisseli taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre satışının yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü

Talepte Bulunan

Dilekçe Tarihi

Dilekçe

Sayısı

Hisse

Oranı

Hisse

1

Gezköy

7114

3

3.600,55

Safari AKVARYUM

03/05/2019

1493

23009/360055

230,09

2

Gezköy

7114

4

1.622,78

Recep DEMİR

03/05/2019

1492

9268/81139

185,36

 4- Belediyemiz bünyesinde 1 adet 2 dereceli Genel Hizmetler sınıfındaki Strateji Geliştirme Müdürü kadrosunun iptal edilerek 1 adet 1 dereceli Genel Hizmetler sınıfındaki Strateji Geliştirme Müdürü kadrosunun ihdas edilmesine; Belediyemiz bünyesinde 1 adet 8 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki Tekniker kadrosunun iptal edilerek 1 adet 6 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki Tekniker kadrosunun ihdas edilmesine; 1 adet 4 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki Teknisyen kadrosunun ihdas edilerek 1 adet 3 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki Teknisyen kadrosunun ihdas edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 5- Okunan Müzekkerenin ardından 2018 yılına ait Bütçe Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

 6- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gezköy Mahallesi 12885 ada 1 parselde kayıtlı 1.461,43 m² arsa ve Gezköy Mahallesi 12887 ada 1 parselde kayıtlı 2.600,08 m² arsa vasfındaki taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre % 50’ si peşin, % 50’ si 20 ay vade ile aylık vade farkı 0,90 uygulanarak satışının yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.             

 7- Belediyemiz personellerinden Yaşar ÇİPLAK’ ın Yazı İşleri Müdürlüğüne atanması ayrıca Nihat TÜRKER’ in Vekaleten İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne atanması hakkında Meclise bilgi verilmiştir.              

 8- Belediyemizin ihtiyacı olan 1 adet toplu taşıma aracı 1 adet hafif araç 1 adet iş makinası 1 adet yükleyici 2 adet kamyonet ve 1 adet damperli kamyon alımında kullanılmak üzere İl Banktan 1.911.600,00 ₺ kredi talebimiz olmuş, bu talebimiz ise 02/08/2017 tarih 37744 sayılı İlbank yazısı ile uygun görülmüştür. Daha önce 08/09/2017 tarih 103 nolu Meclis kararı ile kredi kapsamında olan 2 adet kamyonet yerine ihtiyacımız olan 2 adet NPR köşeli tip damperli kamyonet alımı mevcut kredimiz içinde kalmak kaydıyla meclis kararı alınmıştır. Ancak kredi kapsamında 3 adet NPR köşeli tip damperli kamyonet alımı sırasında 2 adet NPR köşeli tip damperli kamyonet alınmış olup, kredimizden bakiye kalan 112.137,24 ₺’ nin mevcut kredi limiti içerisinde kalmak şartı ile 1 adet binek araç alımı yapılması hususunun görüşülmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 9- Belediyemizin dilekçe, beyaz masa ve diğer yollarla ilgili birimlerine ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi için verilen dilekçelerin tahkiki, tasnifi, incelenmesi, araştırılması ve gerekli kriterlerin belirlenerek karara bağlanmasının Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyonu tarafından yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 10- İlçemizdeki yaya geçişlerinin engelli vatandaşlarımıza uygun olup olmadığının Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından araştırılmasının yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

   

Muhammed Cevdet ORHAN                                             Necmettin SEFEROĞLU                                          Ayşe AYDIN            

     Belediye Başkanı                                                             Divan Kâtibi                                                    Divan Kâtibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.