10/05/2019 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 10/05/2019 TARİHLİ OLAĞAN                                                             TOPLANTISININ 2. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 3. Seçim döneminin 1. Dönem yılının Mayıs ayı olağan toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu 10/05/2019 Cuma günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Toplantıya Katılanlar;  Meclis 1. Başkan Vekili Mehmet AKARSU, Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Haluk Ziya YAĞMA, İsmail ARSLAN, Fatih GÜNEYİN, Mustafa ÖREN, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Mualla Turan SAYKAL, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Serkan YILDIZ, Mücahit POLAT, Ali AYDIN, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

  Toplantıya Katılmayanlar; Canip ÖZSOY’ ’ un mazeret dilekçesine istinaden meclis tarafından izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilmiş olup, Muhammed Cevdet ORHAN  ve Recep YILMAZ mazeretsiz olarak toplantıya katılmamıştır. 

 

1- 

1-GELİRLER    :

  1. Bütçe Tahmini 2018 Mali yılı İhzarı bütçesi:

 

Vergi Gelirleri                                                                                       6.015.000,00

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                                               8.486.500,00                                                                                                                      Alınan Bağış ve Yardımlar                                                                    6.912.000,00

Diğer Gelirler                                                                                      23.002.500,00

Sermaye Gelirleri                                                                                   3.668.000,00

Red ve İadeler                                                                                           -14.000,00

TOPLAM                                                                                           48.070.000,00 ₺

           

  1. B) Tahakkuk   : 2018 yılında;

 

            Vergi Gelirleri                                                                                        13.171.627,12

            Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri                                                               8.888.021,05

            Alınan Bağış ve Yardımlar                                                                     1.222.090,24

            Diğer Gelirler                                                                                        22.244.766,2 

            Sermaye Gelirleri                                                                                   5.316.291,12

            TOPLAM                                                                                            44.116.235,98 ₺

  

 

  1. C)  Net Tahsilat    : 2018 yılında 

            Vergi Gelirleri                                                                                       6.827.446,70 

            Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri                                                               6.607.229,47

            Alınan Bağış ve Yardımlar                                                                     1.222.090,24

            Diğer Gelirler                                                                                       22.137.898,95

            Sermaye Gelirleri                                                                                   3.721.916,97

            TOPLAM                                                                                          40.516.582,33  ₺

            

BÜTÇE TAHMİNİNE GÖRE TAHSİLAT

  1. a) Bütçe ile Öngörülen :                                     070.000,00 ₺

       b)Yılı Tahakkuku                   :                                         44.116.235,98  ₺

 

 Yılı Tahakkuku / Bütçe ile Öngörülen = 44.116.235,98 -₺/ 48.070.000,00 = % 91,77

 

 

 

TAHAKKUKA GÖRE TAHSİLAT

  1. a) Yılı Tahakkuku 116.235,98 ₺
  2. b) Yılı Net Tahsilat 516.582,33  ₺

 Tahsilat / Tahakkuk = 40.516.582,33  / 44.116.235,98 = % 91,84

        2019 Yılına devreden tahakkuk artığı 10.326.299,76 dir.

2- GİDERLER    :

              2018 mali yılı bütçesi ile kabul edilen 48.070.00000₺, 2018 mali yılında 45.081.959,85₺ muhtelif harcamalara tediye edilmiş ve sarfına lüzum kalmayan 2.988.040,15₺ ödenek imha edilmiştir.

 

PERSONEL GİDERLERİ

6.479.059,99

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERİ

1.034.581,57

MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ

28.335.183,99

FAİZ GİDERLERİ

2.148.974,48

CARİ TRANSFERLER

1.896.948,92

SERMAYE GİDERLERİ

5.187.210,90

TOPLAM

45.081.959,85

 

3-NAKİT DURUMU :

              Aziziye Belediyemizin kasa hesabı olmadığından, Banka muamelatı yapılmış 2018 yılında 97.295.931,96 bankaya yatırılmış,  93.783.723,82 bankadan tediye edilerek 3.512.208,14 2018 yılına nakit olarak devredilmiştir.

4-EMANET HESABI  :

 2018 yılında tahakkuk esaslı muhasebe sisteminde emanetler;

(320) Bütçe Emanetleri                                                                           27.613.789,12 ₺

(330) Alınan Depozitolar                                                                             679.720,03 ₺

(333) Emanetler Hesabı                                                                           15.681.614,04 ₺

(360) Ödenecek Vergiler                                                                           2.087.443,04 ₺

(361) Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri                                            2.229.054,35 ₺

(362) Fonlar ve Diğer Kamu İdareleri Adına Tahsilatlar                             127.078,43 ₺

(363) Kamu İdareleri Payları Hesabı                                                           458.468,34 ₺

TOPLAM                                                                                               48.877.167,35 ₺

5-AVANS HESABI  :

2018 yılında personel ve mutemetlere 60.800,00 ₺ avans verilmiştir.. Yıl sonunda memur maaşlarının 15 günlük miktarı olan 114.173,26 mahsubu yapılmak üzere 2019 yılına devredilmiştir.

6-GENEL SONUÇ HESABI  :

            2018 yılında Aziziye Belediyemizin 45.081.959,85 giderine karşılık 40.516.582,33  ₺ gelir elde edilmiştir.

             Belediyemizin maddi imkânları kısıtlı olmasına rağmen sıkı bir denetimle 2018 yılında devreden gelir ile birlikte toplam tahakkuk 50.842.882,09 ₺ net tahsilat ise 40.516.582,33 ₺ olup, böylece % 79,68 oranında tahsilat sağlanmıştır. Belediyemizin 2018 yılı Bütçe ve Kesin Hesabı karşılaştırılması sonucu tüm harcamaların 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve diğer yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığı, tahsil edilen gelirlerin hizmetlere tahsisi yapıldığı görülmüştür.

İşbu kesin hesap 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64.  maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereği sayın meclisin bilgi ve tasviplerine arz olunur şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun okunmasının ardından Meclis 1. Başkan Vekili Mehmet AKARSU konu hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı görülerek işaretle yapılan oylama sonucunda 2018 Mali yılı kesin hesapları işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

 

12- Belediyemiz Meclisinin 09/05/2019 tarih 56 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Zabıta Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet binek araç alımı görüşülmek üzere Belediye Meclis üyemiz Ömer Faruk TÖREMEN’ in başkanlığında ve 09/05/2019 tarihinde meclis salonunda toplanılmıştır. Belediye Meclisinin 07/07/2017 tarih 87 sayılı kararı ile 1 adet toplu taşıma aracı, 1 adet hafif ticari araç, 1 adet hafif iş makinesi, 1 adet yükleyici, 2 adet kamyonet ve 1 adet damperli kamyon alımında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’ den 1.911.600,00 ₺ kredi limiti tahsis edilmiş ve 1.799.462,76 ₺’ si kullanılmıştır. Geriye kalan 112.137,24 ₺ kredi limitinin Zabıta Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet binek aracın alınmasına; Plan ve Bütçe Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

  

 

    Mehmet AKARSU                                                  Necmettin SEFEROĞLU                      Ayşe AYDIN                                                              

Meclis 1. Başkan Vekili                                                    Divan Kâtibi                                 Divan Kâtibi

 

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.