08/07/2019 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 08/07/2019 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR. 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 3. Seçim döneminin 1. Dönem yılının Temmuz ayı olağanüstü toplantısı 08/07/2019 Pazartesi günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.                             

Toplantıya Katılanlar;  Belediye Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN, Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Haluk Ziya YAĞMA, İsmail ARSLAN, Fatih GÜNEYİN, Mustafa ÖREN, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Canip ÖZSOY, Serkan YILDIZ, Mücahit POLAT, Ali AYDIN, Recep YILMAZ, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN 

Toplantıya Katılmayanlar; Mualla Turan SAYKAL’ ın mazeret dilekçesine istinaden meclis tarafından izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 1 adet Ek gündemmaddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 1- 11/06/2019 tarih ve 2019/62 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan, Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesi 0 ada 318 ve 348 nolu parseller halihazır Uygulama İmar Planlarında Tarla Alanı olarak görülmektedir. Söz konusu alanda Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı (E=1.00 Yençok=9.50) yapılaşma koşullarıyla Toptan Ticaret Alanı, (E=1.00 Yençok=9.50) yapılaşma koşullarıyla Sosyal Tesis Alanı, (E=1.00 Yençok=9.50) yapılaşma koşullarıyla Belediye Hizmet Alanı, Dini Tesis Alanı ve Park Alanları olarak hazırlanan İmar Plan Tadilatı hakkında Komisyon Başkanı Ömer Faruk YARBA Belediyemiz Meclisine bilgi verdikten sonra yapılan oylama sonucunda İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 2- 11/06/2019 tarih ve 2019/61 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan, Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesi 6423 ada 1 nolu parsel üzerinde Trafo alanı yapılması ve 6423 ada 1 nolu parsel ile 9536 ada 1 nolu parsel aksı boyunca yeraltı enerji nakil hattı geçirilmesi talep edilmektedir.  Söz konusu alanda Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı tadilatı hakkında Komisyon Başkanı Ömer Faruk YARBA Belediyemiz Meclisine bilgi verdikten sonra yapılan oylama sonucunda İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 3- Belediyemiz bünyesinde 1 adet 5 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki  Mühendis kadrosunun iptal edilerek 1 adet 4 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi, 1 adet 4 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki Teknisyen kadrosunun iptal edilerek 1 adet 3 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki  Teknisyen  kadrosunun ihdas edilmesi, 1 adet 6 dereceli Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki Hizmetli kadrosunun iptal edilerek 1 adet 5 dereceli Yardımcı Hizmetler sınıfındaki Hizmetli kadrosunun ihdas edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 4- Belediyemiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında yürütülen Eski Mahalle 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında çalışmalar tamamlanmıştır. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan 114 adet işyerinden 38 adet işyeri Eski Mahalle 2. Etap Dönüşüm Projesi kapsamında kalan hak sahiplerine verilmek üzere ayrıldıktan sonra satışa çıkarılan 76 adet işyeri için 16.01.2019 tarihinde Erzurum 4. Noterliği gözetiminde kura çekimi yapılarak hak sahipleri ve kiracı esnaflara ait işyerleri belirlenerek teslimatı yapılmıştır. 38 adet işyerinden 26 adedi Eski Mahalle 2. Etap Dönüşüm Projesi kapsamında kalan hak sahiplerine verilmiş olup 1 adet ise Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açık artırma yöntemiyle satılmıştır. 11 adet işyeri ise stokta bekletilmektedir. Stokta bekletilen 11 adet işyeri için Belediyemizce 02/12/2014 tarih ve 2014/92 sayılı meclis kararı ile 2942 sayılı Kamulaştırma kanunu kapsamında kamulaştırma kararı alınan ve hak sahipleriyle imzalanan muvafakat senetleri nezdinde işlem yapılabilmesi için Toplu Konut İdaresi Başkanlığından satış talebinde bulunulması gerekmektedir. Hak sahiplerine Belediyemizce ödenmesi gereken kamulaştırma bedeline istinaden, 11 adet işyerinin toplam satış bedeli olan miktarın %25’i Belediyemizce Toplu Konut İdaresi Başkanlığına peşin olarak ödenmek suretiyle ve geri kalan kamulaştırma miktarının yine Belediyemizce Toplu Konut İdaresi Başkanlığına borçlanılması suretiyle, 11 adet işyerinin kamulaştırma kapsamında hak sahibi vatandaşlarımız adına Toplu Konut İdaresi Başkanlığına borçlandırılması yapılarak öncelikle Belediyemiz adına satın alınmasına; ilgili meclis kararı nezdinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında 9 adedinin vatandaşlarımıza trampa yoluyla verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 5- Belediye Meclisi tarafından 10/05/2019 tarih ve 60 sayılı kararı Zabıta Müdürlüğü tarafından gelen talep üzerine yeniden değerlendirilmiş olup, 1 adet toplu taşıma aracı, 1 adet hafif ticari araç, 1 adet hafif iş makinesi, 1 adet yükleyici, 2 adet kamyonet ve 1 adet damperli kamyon alımında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’ den 1.911.600,00 ₺ kredi limiti tahsis edilmiş ve 1.799.462,76 ₺’ si kullanılmıştır. Geriye kalan 112.137,24 ₺ kredi limitinin Zabıta Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet kapalı kasa kamyonet aracının alınmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 6- Ak Parti Grup Sözcüsü Abdulkadir BULUT ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Sözcüsü Mürsel ETEGÜL’ ün Belediyemiz Meclisine vermiş olduğu önergesinde 21/06/2019 tarih ve 2019/68 sayılı Meclis kararı ile alınmış olan İlçemiz Yarımca, Saltuklu ve Selçuklu mahallelerinde bulunan işyerlerinin önlerindeki kapalı sundurma ücretlerinin yeniden görüşülerek değerlendirilmesi hususunun oy birliği ile gündeme alınmasına karar verilmiş olup, konu hakkındaki görüşlerin değerlendirilerek bedel tespitinin yapılması için oturuma 10 dakika ara verilmiştir. Belediye Meclisi 2. Oturum için saat 14:30’ da yeniden toplanarak gündeme alınan işyerlerinin önlerindeki kapalı sundurma ücretlerinin 2019 yılı m² birim fiyatlarının 650 ₺ olarak belirlenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 7- Çevre ve Sağlık Komisyonunun Belediyemiz Meclisine vermiş olduğu önergesinde Aziziye İlçesinde bulunan kaplıcaların sağlık açısından faydaları, bu faydalara binaen halkımıza teşviki, bilgilendirilmesi hususu ve suyun devridaiminden dolayı çevreye verdiği olumlu ve olumsuz etkilerinin araştırılarak, Meclise bilgi verilmesi hususu oy birliği ile gündeme alınmış olup, konunun Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine;  işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 Muhammed Cevdet ORHAN                    Necmettin SEFEROĞLU                             Ayşe AYDIN                                                                  

      Belediye Başkanı                                    Divan Katibi                                        Divan Katibi

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.