04/09/2019 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 04/09/2019 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 2. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 3. Seçim döneminin 1. Dönem yılının Eylül ayı olağan toplantısı 04/09/2019 Çarşamba günü saat 13:00'de Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Toplantıya Katılanlar;  Belediye Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN, Ömer Faruk YARBA, Ömer Faruk TÖREMEN, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Haluk Ziya YAĞMA, İsmail ARSLAN, Mustafa ÖREN, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Mualla Turan SAYKAL, Atilla SEVİM, Serkan YILDIZ, Mücahit POLAT, Ali AYDIN Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 Toplantıya Katılmayanlar; Canip ÖZSOY Fatih GÜNEYİN’ in mazeret dilekçesine istinaden meclis tarafından izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilmiş olup, Abdussamet ACAR, Mehmet AKARSU, Hüseyin GÜLER, Barış KÖSE ve Recep YILMAZ mazeretsiz olarak toplantıya katılmamıştır.

 1- Belediyemiz Meclisinin 03/09/2019 tarihli 99 sayılı kararları ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İlçemiz 72 mahallede sosyal donatı, Ilıca Engelsiz Yaşam Merkezi, Kapalı Pazar Yeri, Ilıca ve Dadaşkent asfalt kaplama ve muhtelif yapım işlerinde kullanılmak üzere belediyemizin yurtiçi bankalardan kullanılmak üzere  faiz dahil 10.000.000,00 TL kredi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onay alınması hususu görüşülmek üzere  Ömer Faruk TÖREMEN başkanlığında ve 04/09/2019 tarihinde meclis salonunda toplanılmıştır. Komisyonumuzca yapılan değerlendirmelerde ülkemizin ekonomik sıkıntı içerisinde olmasından dolayı, İller bankasından gelen kanuni payımızın % 30 oranında düşmesi, Belediyemize vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin azalması sebebiyle belediyenin maddi imkânları göz önünde bulundurularak ve hizmetin gereksiniminden dolayı kredi talebinin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

2- Belediye Meclisinin 03/09/2019 tarihli 100 ve 101 sayılı kararları ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İlçemiz 72 mahallede sosyal donatı, Ilıca Engelsiz Yaşam Merkezi, Kapalı Pazar Yeri, Ilıca ve Dadaşkent asfalt kaplama ve muhtelif yapım işlerinde kullanılmak üzere belediyemizin yurtiçi bankalardan kullanılmak üzere  faiz dahil 5.000.000,00 TL kredi alınması ve İller Bankasından teminat mektubu alınması  hususunun görüşülmek üzere  Ömer Faruk TÖREMEN başkanlığında ve 04/09/2019 tarihinde meclis salonunda toplanılmıştır. Komisyonumuzca yapılan değerlendirmelerde ülkemizin ekonomik sıkıntı içerisinde olmasından dolayı, İller bankasından gelen kanuni payımızın % 30 oranında düşmesi, Belediyemize vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin azalması sebebiyle belediyenin maddi imkânları göz önünde bulundurularak ve hizmetin gereksiniminden dolayı kredi talebinin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

3- Belediye Meclisinin 03/09/2019 tarihli 100 ve 101 sayılı kararları ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İlçemiz 72 mahallede sosyal donatı, Ilıca Engelsiz Yaşam Merkezi, Kapalı Pazar Yeri, Ilıca ve Dadaşkent asfalt kaplama ve muhtelif yapım işlerinde kullanılmak üzere belediyemizin yurtiçi bankalardan kullanılmak üzere  faiz dahil 5.000.000,00 TL kredi alınması ve İller Bankasından teminat mektubu alınması  hususunun görüşülmek üzere  Ömer Faruk TÖREMEN başkanlığında ve 04/09/2019 tarihinde meclis salonunda toplanılmıştır. Komisyonumuzca yapılan değerlendirmelerde ülkemizin ekonomik sıkıntı içerisinde olmasından dolayı, İller bankasından gelen kanuni payımızın % 30 oranında düşmesi,Belediyemize vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin azalması sebebiyle belediyenin maddi imkânları göz önünde bulundurularak ve hizmetin gereksiniminden dolayı İller Bankasından Teminat Mektubu alınmasına; Plan ve Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 4- Belediyemiz tarafından 05/10/2018 tarih ve 119 sayılı Meclis kararı ile Gezköy Mahallesinde bulunan 0 ada 4995 nolu parselde kayıtlı Askeri Alan olarak görülen taşınmaz için (E= 1.00 Yençok= 9.50) yapılaşma koşuluyla Askeri Alan olacak şekilde karar alınarak onay için Erzurum Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/12/2018 tarih ve 650 nolu meclis kararı ile söz konusu alanda plan tadilatı için 30/07/2019 tarihli yazı ile onaylı imar planlarındaki hali ile devamına karar verilerek Belediyemize iletilmiştir. Söz konusu Askeri alanda yapımı planlanan Askeri Alan Tesis için plan tadilatında zaruret hasıl olduğundan Gezköy Mahallesi 0 ada 4995 nolu parselde kayıtlı taşınmaz için (E= 0.50 Yençok= 9.50) olacak şekilde İmar Plan Tadilatının kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

Muhammed Cevdet ORHAN                Necmettin SEFEROĞLU                        Ayşe AYDIN                                                                  

Belediye Başkanı                                  Divan Kâtibi                                        Divan Kâtibi

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.