04/02/2020 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 04/02/2020 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 2. Dönem yılının Şubat ayı olağan Toplantısının 1. Birleşiminin 1. oturumunu 04/02/2020 Salı günü saat 14:00'de Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                            

Toplantıya KatılanlarBelediye Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN Başkanlığında toplantıya katılan üyeler, Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Haluk Ziya BEYOĞLU, İsmail ARSLAN, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Mualla Turan SAYKAL,  Atilla SEVİM, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Fatih GÜNEYİN, Mustafa ÖREN, Barış KÖSE, Canip ÖZSOY, Serkan YILDIZ, Mücahit POLAT, Ali AYDIN ve Recep YILMAZ

 Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 

        6 adet Ek gündemmaddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 1- 03/01/2020 tarih ve 2020/11 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Aziziye İlçesi Saltuklu Mahallesinde Belediye Hizmet Alanları, Pazar Yeri, Anıt Yeri olarak bulunan alanın, 7181 sayılı kanunun 9. Maddesiyle 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesinde yapılan değişikliğe göre Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) oranı % 45’ e çıkarılması sebebiyle İmar Plan Tadilatı yapımı ihtiyacı hasıl olmuştur. Belediyemiz tarafından hazırlattırılan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 2- Kardeş Belediyemiz olan Kars İli Digor Belediyesinin 10/01/2020 tarih ve 7 sayılı yazısına istinaden ilçe merkezi ve ilçe köylerinin cenaze işlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz tarafından Kars Diogor Belediyesine 1 adet Cenaze Nakil Aracının tahsis edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 3- Belediye Meclisi tarafından 03/01/2020 tarih 2020/17 sayılı Meclis kararı ile Çiftçi Malları Korunması Heyeti Komisyonuna havale edilen çiftçilerimize yönelik verilen desteklemelerin araştırılması hakkında Komisyon Başkanı Mehmet KENAN tarafından Meclise bilgi verilmiştir.

 4- Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Mehmet KILIÇLI adına kayıtlı 6960 ada 9 nolu parsel imar planlarında Sosyal Tesis Alanı yapılaşma koşulları E= 0.80 Yençok = 9.50 olarak görülmektedir. Plan değişikliği ile söz konusu parselin tamamı Küçük Sanayi Sitesi yapılaşma koşulları E= 0.80 Yençok= 9.50 olarak İmar Plan Tadilatı talep edilmektedir. Hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 5- 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. Maddesi 2. Bendi kurum ve kuruluşlar tarafından bu kanun gereğince taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adeti hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış Bakanlar kurulu kararına bağlıdır. Ancak il özel idareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler. Gereği ihtiyaç duyulan aracın alımı için Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı garaj şefliği bünyesinde kullanılmak üzere 237 sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesi gereğince arazi şartlarına uygun 6 adet Elektrikli Araç satın alınmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 6- Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde yer alan Eskipolat ve Yukarıcanören Mahalleleri arasındaki sınır uyuşmazlığı nedeniyle, adı geçen mahalle muhtarları sınır tespiti için Belediyemize müratta bulunmuşlardır. Söz konusu Eskipolat ve Yukarıcanören mahalleleri arasındaki sınır uyuşmazlığı için 5393 sayılı Belediye Kanununun 9. Maddesinde “Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile olur” hükmü gereğince Eskipolat ve Yuakrıcanören mahalleleri arasında nizaya konu olan sınır uyşmazlığının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy biriliği ile karar verilmiştir.

 7- Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Belediyemizin kullanımına tahsis edilmiş alanda Ehram dokuma, yöresel el sanatları üretimi ve satışı aynı alanda kafecilik hizmetleri, sıcak soğuk yiyecek ve içeceklerin satışı hizmetleri, seracılık hizmetleri ve ayrıca mevcut güneş enerji santralinin kurulup üretim tesislerinin işletilmesi konusunda faaliyet göstermek üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 71. Maddesine istinaden “Aziziye Belediyesi El Sanatları Üretim İşletmesi” adı altında Bütçe İçi İşletme Kurulmasına ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (i) bendine istinaden kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

  

Muhammed Cevdet ORHAN                 Necmettin SEFEROĞLU                        Ayşe AYDIN                                                                                                                                                

       Belediye Başkanı                                   Divan Kâtibi                                       Divan Kâtibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.