06/03/2020 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 06/03/2020 TARİHLİ OLAĞAN 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 2. Dönem yılının Mart ayı olağan Toplantısının 1. Birleşiminin 1. oturumunu 06/03/2020 Cuma günü saat 14:00'de Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                            

Toplantıya KatılanlarBelediye Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN Başkanlığında toplantıya katılan üyeler,  Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Haluk Ziya BEYOĞLU, İsmail ARSLAN, Mustafa ÖREN, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Mualla Turan SAYKAL, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Serkan YILDIZ, Ali AYDIN, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 

Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Fatih GÜNEYİN, Canip ÖZSOY, Mücahit POLAT ve Recep YILMAZ

 Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 1 adet Ek gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 1- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinde “Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur” denilmektedir. İlçemizdeki Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri ve Muhtelif İşler konularında hizmetlerin daha aktif ve verimli bir şekilde vatandaşların hizmetine sunulması için meclisimiz tarafından oluşturulan ihtisas komisyonu kurulmasına ve üye sayısının 5 olması teklif edildi. Oylamaya sunuldu. 5 üye olmasına oy birliği ile karar verildi. Ak Partinin görüşü soruldu. Komisyon Üyeliğine, Mehmet KENAN, Abdussamet ACAR, Hüseyin GÜLER ve Barış KÖSE teklif edildi. Milliyetçi Hareket Partisi grubunun görüşü soruldu. Canip ÖZSOY teklif edildi. Oylamaya geçildi. Mehmet KENAN, Abdussamet ACAR, Hüseyin GÜLER, Barış KÖSE ve Canip ÖZSOY 1 yıl görev yapmak üzere Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri ve Muhtelif İşler komisyonuna oy birliği ile seçilmişlerdir.

 2- 04/02/2020 tarih ve 2020/21 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Mehmet KILIÇLI adına kayıtlı 6960 ada 9 nolu parsel, mevut imar planlarında yapılaşma koşulları (E= 0.80, Yençok= 9.50 m) Sosyal Tesis Alanı olarak görülmektedir. Söz konusu parselin yapılaşma koşulları (E= 0.80, Yençok= 9.50 m) Küçük sanayi Alanı olarak işlenmesine; Şehir Plancısı tarafından hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 3- 05/02/2020 tarih ve 2020/25 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Ömertepe Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Dilek Gıda Dağıtım Lojistik Hizm. Tic. A.Ş. adına kayıtlı 0 ada 1373 nolu parsel, mevut planda yapılaşma koşulları (E= 0.30, Yençok= 9.50 m) Sanayi Alanı olarak görülmektedir.                                Söz konusu parsel üzerinde bulunan bölgede genel düzenleme yapılarak (E= 0.50 Yençok= 9.50 m) Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak işlenmesi ve 1373 nolu parselin kuzeyindeki 12 metrelik yoldan 20 metre olan çekme mesafesinin 10 metre olacak şekilde düzenlenmesine; Şehir Plancısı tarafından hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 4- 01/11/2019 tarih ve 2019/129 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Yarımca Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Özgü İnş. Taah. Teks. Gıd. Kuyumculuk San. ve Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı 6399 ada 2 nolu parsel, mevut imar planlarında yapılaşma koşulları (Ayrık Nizam 2 Kat Taks= 0.30, Kaks= 0,60) Konut Alanı olara görülmektedir.  Söz konusu parsel yapılaşma koşulları (E= 1.00 Yençok= 6.50 m) Ticaret Alanı olarak işlenmesi hususunda komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bir sonraki ay görüşülmesi için ertelenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 5- 03/09/2019 tarih ve 2019/95 sayılı Meclis kararı ile İmar,  Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım ve Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Güllüce Mahallesi ile Çavuşoğlu Mahallesi arasında mevcut sınır uyuşmazlığı sebebiyle, Belediye meclisimize intikal eden konu Çavuşoğlu Mahallesi (Köyü) ile Güllüce Mahallesi (Köyü) arasında yer alan ve Güllüce Mahallesine bağlı olan Harabe Güllüce Mevkiinin Çavuşoğlu Mahallesine bağlanmasına ilişkin olarak Aziziye Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulunun 03/02/2011 tarih 71 esas 43 karar sayılı kararı Güllüce Mahallesi (Köyü) tarafından dava edilmiştir. Erzurum 1. İdare Mahkemesi 2011/519 Esas 2012/1458 Karar sayılı mahkeme ilanı ile iptaline karar verilip ilgili karar temyiz aşamalarını tamamlayarak Danıştay 8. Dairesinin 2014/5804 Esas 2014/10878 Karar sayılı kararı sonrası 13/02/2015 tarihinde kesinleşmiştir. Komisyonlar bahse konu yerlerin incelemesini yapmış olup, Danıştay 8. Dairesinin 2014/5804 Esas 2014/10878 Karar sayılı karının uygulanmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 6- Aziziye İlçesi Merkez Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Hazineye ait olan 3176 ada 7 nolu parselde kayıtlı 6.719,38 m² arsa vasındaki taşınmaz Belediyemize 15/06/2010 tarihinden itibaren 49 yıllığına irtifak hakkı verilmiştir. Söz konusu parselde Aquapark Termal Turizm Tesis Alanı yapılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendinde “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek” denilmekte olup, bahse konu 3176 ada 7 nolu parselde kayıtlı 6.719,38 m² arsa vasfındaki taşınmazın 10 yıllığına kiraya verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

Muhammed Cevdet ORHAN                 Necmettin SEFEROĞLU                        Ayşe AYDIN                                                                                                                                                

       Belediye Başkanı                Divan Kâtibi                  Divan Kâtibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.