03/04/2020 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 03/04/2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 2. Dönem yılının Nisan ayı olağanüstü Toplantısının 1. Birleşiminin 1. oturumunu 03/04/2020 Cuma günü saat 13:00'de Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                            

Toplantıya KatılanlarBelediye Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN Başkanlığında toplantıya katılan üyeler,  Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Haluk Ziya BEYOĞLU, İsmail ARSLAN, Fatih GÜNEYİN, Mustafa ÖREN, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Mualla Turan SAYKAL, Atilla SEVİM, Serkan YILDIZ, Ali AYDIN, Recep YILMAZ, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Barış KÖSE, Canip ÖZSOY ve Mücahit POLAT

 Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 1- İlçemiz Saltuklu Mahallesi Borapark Welness Clup Tesisleri karşısında bulunan Şüheda Aile Çay Bahçesi ve 0 ada 4967 nolu parselde kayıtlı 2.042,54 m² taşınmazın otopark ve araç yıkama tesisi olarak 10 yıllığına kiraya verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 2- Belediyemiz tarafından KUDAKA’ ya sunulacak olan projelerin hazırlanması, diğer iş ve işlemlerin yapılabilmesi için kurumumuzu temsilen, ilzama ve başvuru belgelerini imzalamaya Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Cevdet ORHAN’ ın yetkili kılınmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

 3- Belediyemiz norm kadro cetvelinde münhal bulunan dolu boş kadro durumlarının güncellenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

 4- Belediyemiz norm kadro cetvelinde münhal bulunan 1 dereceli Genel İdare Hizmetler sınıfındaki Zabıta Müdürlüğü kadrosunun iptal edilerek 2 dereceli Genel İdare Hizmetler sınıfındaki Zabıta Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

 5- 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. Maddesi 2. Bendi kurum ve kuruluşlar tarafından bu kanun gereğince taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adeti hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış Bakanlar kurulu kararına bağlıdır. Ancak il özel idareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler. Gereği ihtiyaç duyulan aracın alımı için Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı garaj şefliği bünyesinde kullanılmak üzere 237 sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesi gereğince arazi şartlarına uygun 1 adet Binek Araç satın alınmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

  

Muhammed Cevdet ORHAN                 Necmettin SEFEROĞLU                        Ayşe AYDIN                                                                                                                                                

       Belediye Başkanı                Divan Kâtibi                  Divan Kâtibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.