06/11/2020 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 06/11/2020 TARİHLİ OLAĞAN 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 2. Dönem yılının Kasım ayı olağan Toplantısının 1. Birleşiminin 1. oturumunu 06/11/2020 Cuma günü saat 14:00' da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Toplantıya KatılanlarMeclis Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN’ ın Başkanlığında üyelerden, Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Haluk Ziya BEYOĞLU, İsmail ARSLAN, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Serkan YILDIZ, Mücahit POLAT, Ali AYDIN, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 

Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Fatih GÜNEYİN, Mustafa ÖREN, Canip ÖZSOY ve Recep YILMAZ

 

Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 

 

        2 adet Ek gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Saltuklu Mahallesi Borapark Welness Clup tesislerinin karşısında bulunan Şüheda Parkı aile çay bahçesi olarak ve 0 ada 4967 nolu parselde kayıtlı 2.042,54 m² taşınmazın otopark ve araç yıkama tesisi olarak kiraya verilmesi için alınan 03/04/2020 tarih ve 39 sayılı Meclis kararını iptal edilmesine; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Saltuklu Mahallesi Borapark Welness Clup tesislerinin karşısında bulunan Şüheda Parkının aile çay bahçesi olarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendine istinaden 10 yıllığına kiraya verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

2- Belediyemiz bünyesinde norm kadro cetvelinde G.İ.H. sınıfında münhal bulunan 1 dereceli Mali Hizmetler Müdürü kadrosunun iptal edilerek 3 dereceli G.İ.H. sınıfındaki Mali Hizmetler Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi ve norm kadro cetvelinde T.H. sınıfında münhal bulunan 9 dereceli Teknisyen kadrosunun iptal edilerek 9 dereceli T.H. sınıfındaki Tekniker kadrosunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (l) bendine ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesine istinaden ihdas edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

3- Erzurum Aziziye İlçesinde bulunan Erzurum Şeker Fabrikasının etki alanında olan bölgelere ne kadar katkı ve fayda sağladığı hususunun görüşülmek üzere Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri ve Muhtelif İşler Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

4- Koruyucu hekimliğin önemi ve bu konuda halkın bilinçlendirilmesi için yapılacak çalışmaların görüşülmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

5-  Belediyemize sırası ile 5216 ve 6360 sayılı Büyükşehir Belediye yasası ile bağlanan ekte listesi bulunan 69 adet köy ile mevcut Selçuklu, Saltuklu ve Ilıca mahalleleri ile birlikte mahalle sayımız toplam 72 adettir. Bu mahallelerimizde mevcut bulunan okul ve camilerden bakım onarım ve inşaat malzeme temini yönünde talepler alınmaktadır. Bu mahallelerimizden yukarıda ikinci paragrafta belirtilen taleplerin karşılanması için 03/07/2005 tarihinde kabul edilen ve 13/07/2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (b) bendinde “Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir” ve yine 5393 sayılı kanunun 75. Maddesi …Belediye Meclisinin kararı üzerine a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. denilmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda ve ekte listesi bulunan Belediyemize bağlı mahallelerdeki camii ve okulların bakım ve onarımlarının yapılması ile inşaat malzeme taleplerinin yerine getirilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

6- Erzurum İli Aziziye İlçesinde bulunan Trafo alanlarının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmesi hususunda Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından hazırlatılan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

7- İlçemiz sınırları içerisinde çeşitli kamu ve özel bankalara ait ATM’ ler ile Telekomünikasyon şirketlerine ait baz istasyonları bulunmaktadır. Bankalar ve Telekomünikasyon şirketleri tarafından kullanılan bu yerlerden 2020 yılından geçerli olmak üzere alınacak ücreti tespiti ve Gelir Tarifesine eklenmesi hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

8- Mülkiyeti Belediyemize ait Toprakkale Mahallesinde bulunan Belediye Hizmet binamızın sağlık hizmetlerinin devam etmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendine istinaden 25 yıllığına İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Muhammed Cevdet ORHAN                 Necmettin SEFEROĞLU                       Ayşe AYDIN

       Belediye Başkanı                                                Divan Kâtibi                                   Divan Kâtibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.