03/12/2020 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 03/12/2020 TARİHLİ OLAĞAN 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 2. Dönem yılının Aralık ayı olağan Toplantısının 1. Birleşiminin 1. oturumunu 03/12/2020 Cuma günü saat 13:30' da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Toplantıya KatılanlarMeclis Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN’ ın Başkanlığında üyelerden, Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Haluk Ziya BEYOĞLU, İsmail ARSLAN, Mustafa ÖREN, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Canip ÖZSOY, Serkan YILDIZ, Mücahit POLAT, Ali AYDIN, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 

Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; İsmail KARAGÖZ, Barış KÖSE, Recep YILMAZ

 

Mazeretsiz Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Fatih GÜNEYİN

 

Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 

 

        2 adet Ek gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 

1- Erzurum Aziziye İlçesinde bulunan Erzurum Şeker Fabrikasının etki alanında olan bölgelere ne kadar katkı ve fayda sağladığı hususu hakkında hazırlanan Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri ve Muhtelif İşler Komisyon Raporu Komisyon Başkanı Atilla SEVİM tarafından Meclisin bilgisine sunulmuştur.

 

2- Koruyucu hekimliğin önemi ve bu konuda halkın bilinçlendirilmesi için yapılacak çalışmalar hakkında hazırlanan Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu Komisyon Başkanı Sefer KARA tarafından Meclisin bilgisine sunulmuştur.

 

3- Belediye Meclisimizin 06/11/2020 tarihli 116 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içerisinde olup Belediyemiz adına tescilli olmayan yerlerde çeşitli kamu ve özel bankalara ait ATM’ler ile telekomünikasyon şirketlerine ait baz istasyonlarının olması sebebiyle bankalar ve telekomünikasyon şirketleri tarafından kullanılan yerlerden 2020 yılından geçerli olmak üzere alınacak ücret tespiti ve  gelir tarifesine eklenmesi hususunun görüşülmek üzere komisyonumuz Ömer Faruk TÖREMEN başkanlığında ve 02/12/2020 tarihinde meclis salonunda toplanılmıştır.  

1)Dadaşkent mevkiinde yer alan ATM yerleri ve baz istasyonları ile ilgili olarak mevcut ücretlendirme;

Sıra No

ATM

1

Vakıfbank

28.795,00

2

Ziraat Bankası

21.338,50

3

İş Bankası

21.186,50

4

Akbank

17.700,00

5

Yapı Kredi

21.721,62

6

Denizbank

22.728,17

ORTALAMA

22.244,97

 

Bu rakamlar üzerinden alınacak ortalamaya Ekim ayı TÜFE oranı eklenerek güncelleme yapılmak suretiyle yeni oluşan rakamlar aşağıdaki gibidir;( Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre .​ekim ayı yıllık TÜFE oranı 11,89’dur)

ATM Yerleri için;                    22.244,97 + (22.244,97*%11,89) = 24.889,90 ₺

Dadaşkent mevkiinde mevcut baz istasyonu bulunmadığından ılıca mevkiinde yer alan baz istasyonlarına ait ücret ortalamasının Ekim ayı TÜFE oranı eklenerek güncelleme yapılmak suretiyle yeni oluşan rakamlar aşağıdaki gibidir;( Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre .​ekim ayı yıllık TÜFE oranı 11,89’dur)

Baz İstasyonları için;              13.000,00 +( 13.000,00 *%11,89) = 14.545,70    

2)Ilıca mevkiinde yer alan ATM yerleri ve baz istasyonları ile ilgili olarak mevcut ücretlendirme;

Sıra No

ATM

1

Denizbank

2.146,20

ORTALAMA

2.146,20

 

Sıra No

BAZ İSTASYONU

1

Vodafone

12.000,00

2

Türk Telekom

15.000,00

3

Türkcell

12.000,00

ORTALAMA

13.000,00

 

Bu rakamlar üzerinden alınacak ortalamaya Ekim ayı TÜFE oranı eklenerek güncelleme yapılarak rakamlar aşağıdaki gibidir;( Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre .​ekim ayı yıllık TÜFE oranı 11,89’dur)

ATM Yerleri için;                    2.146,20+ (2.146,20*%11,89) = 2.401,38 ₺

Baz İstasyonları için;              13.000,00 (TÜFE güncellemesi yapılmamıştır.) 

 

Sonuç olarak; İlçemiz sınırları içerisinde olup Belediyemiz adına tescilli olmayan yerlerde çeşitli kamu ve özel bankalara ait ATM’ler ile telekomünikasyon şirketlerine ait baz istasyonlarının olması sebebiyle bankalar ve telekomünikasyon şirketleri tarafından kullanılan yerlerden 2020 yılından geçerli olmak üzere Gelir Tarifesine eklenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

1)Dadaşkent mevkiinde yer alan ATM yerlerinden                    25.000,00 ₺

2) Dadaşkent mevkiinde yer alan Baz İstasyonlarından             15.000,00 ₺

3)Ilıca mevkiinde yer alan ATM yerlerinden                                 2.500,00 ₺

4)Ilıca mevkiinde yer alan Baz İstasyonlarından                         13.000,00 ₺

 

4- İlimiz Aziziye İlçesi Yarımca Mahallesi 0 ada 350 nolu parselde kayıtlı 9.771,76 m² tarla vasfındaki Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerinde yapılan “Mehmet Gürgür Hafızlık ve Gençlik Merkezi Sosyal ve Kültürel Tesisi” ne ait inşaat devam etmektedir. Bu tesisin bulunduğu alan Aziziye İlçesi Dadaşkent mevkiinde olup, yaklaşık 65000 nüfusa hitap edecek bölgemizde benzeri bulunmayan Hafızlık Eğitimi veren bir kuruluştur. Bu nedenle İlimizle birlikte çevre illere hitap edecek ve çocuklarımızı örgün eğitimleri ile birlikte dini eğitimlerinin çağın gerektirdiği teknolojik olarak donatılmış alt yapısıyla milli ve manevi değerlere sahip gençler yetiştirmek ve diğer okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik kamplar düzenlemek, sosyo kültürel faaliyetler yapmak, hitabet sanatıyla, kıraatıyla ve musiki açısından donatılmış gençleri Diyanet kurumumuza ve topluma kazandırmaya yönelik faaliyetler yanında Hafızlık, Kur’an-ı Kerim  ve ahlaki değerlere sahip bireyler yetiştirmek için ilçemize kazandırılan projenin tamamlanması, ilçemizin bu alandaki büyük bir eksikliğini gidereceğinden Kamu Yararı açısından önem arz etmektedir.

   Belediye Meclisimizce 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu doğrultusunda alınacak olan Kamu Yararı Kararı kanun kapsamında Belediye Meclisimizce uygun görüş ile diğer kurumlar ile sürecin başlatılması için evrakın Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

5- Belediye Meclisimizce 06/11/2020 tarih ve 2020/115 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum Erzurum İli Aziziye İlçesinde bulunan Trafo alanlarının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına UİP – 25404435 plan işlem numarası ile uygulama imar planlarına işlenmesi hususunda hazırlanan İmar Plan Tadilatının kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

6- Aziziye İlçesi Gezköy Bölgesinde bulunan halihazır 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarımızda Özel Proje Alanı olarak yer alan 12487 da 1 parsel için Aziziye Belediye Meclisimizin 29/03/2018 tarih ve 36 numaralı meclis kararında 28/03/2018 tarihli imar komisyon raporuna göre parsel numarası sehven 12484 ada 1 parsel olması gerekirken 12487 ada 4 numaralı parsel olarak yazılmıştır. Bu nedenle söz konusu İmar Komisyon Raporu ve Meclis kararının toplam inşaat alanı aynı kalmak suretiyle E= 2.00 Hmax= 18.50 m olacak şekilde 12487 ada 1 nolu parsel olarak düzeltilmesi hususunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

7- Aziziye İlçemiz Gezköy Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) adına kayıtlı 9537 ada 6 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yapımı planlanmakta olan “ 1013 Konut 1 Ticaret Merkezi ve 1 Adet Camii İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlenmesi İşi” için Toplu Konut İdaresi tarafından 10/06/2020 tarih ve 231985 kayıt numaralı ile ihale gerçekleştirilecek yüklenici firma olan Kahraman İnşaat Ticaret Limited Şirketi tarafından müdürlüğümüze yapı ruhsatı için başvuruda bulunulmuştur. Bu bağlamda bahse konu olan 1/1000 Uygulama İmar Planlarımızda “ Özel Proje Alanı” olarak yer alan 9537 ada 6 parsel numaralı taşınmaz üzerinde ihalesi tamamlanarak gerçekleştirilecek olan ve yazımız ekinde detayları sunulan proje için 3194 sayılı İmar Kanunu Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği veİmar Plan Notları nezdinde proje değerlendirilmesinin yapılması, yapılaşma koşullarının belirlenmesi hususunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

8- Erzurum İli Aziziye İlçesi Çavuşoğlu ve Güllüce Mahalleleri arasındaki sınır uyuşmazlığı sebebiyle Belediyemize intikal eden konu Danıştay 8. Dairesinin 2014/5804 Esas 2014/10878 sayılı kararı doğrultusunda ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 6. Maddesi doğrultusunda Aziziye Belediye Meclisimizin 06/03/2020 tarih ve 37 numaralı meclis kararı alınarak 07/08/2020 tarih ve 3943 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı ile Valilik onay makamına sunulmak üzere Aziziye İlçe Kaymakamlığına bildirilmiştir. Erzurum Valiliğinin 11/11/2020 tarih ve 6518 sayılı yazısı ile söz konusu meclis kararının mahkeme kararı detaylarının meclis kararına işlenmesi sebebiyle yenilenmesi gerektiği tarafımıza iletilmiştir. Bu bağlamda Erzurum Valiliğinin 11/11/2020 tarih ve 6518 sayılı yazısı ile Meclis kararı içeriğinin; Çavuşoğlu Mahallesi (Köyü) ile Güllüce Mahallesi (Köyü) arasında yer alan ve Güllüce mahallesine bağlı olan Harabe Güllüce Mevkiinin Çavuşoğlu Mahallesine bağlanmasına ilişkin olarak Aziziye Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulunun 03/02/2011 tarih 71 esas 43 karar sayılı kararı Güllüce Mahallesi (Köyü) tarafından dava edilmiştir. Erzurum 1. İdare Mahkemesi 2011/519 Esas 2012/1458 karar sayılı mahkeme ilanı ile iptaline karar verilip karar temyiz aşamalarını tamamlayarak Danıştay 8. Dairesinin 2014/5804 Esas 2014/10878 karar sayılı kararı sonrası 13/02/2015 tarihinde Harabe Güllüce Mevkiinin Çavuşoğlu Mahallesine bağlanması olarak kesinleşmiş olup ekte mahalle sınırlarına ait kroide belirtilen haliyle devam edilmesi olarak değiştirilmesi hususunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

9- 2020 Mali  Yılı Fen İşleri Müdürlüğümüz bütçesi yetmeyeceği  anlaşılan ödenek kalemlerine aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere diğer birimlerin ödenek kalemlerinden aktarma yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

AKTARAN

EKLENEN

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GİDER KODU

AÇIKLAMA

AKTARILACAK TUTAR

GİDER KODU

AÇIKLAMA

EKLENEN TUTAR

013101

Sürekli İşçilerin Ücretleri

895.000,00

013101

Sürekli İşçilerin Ücretleri

895.000,00

013101

Sürekli İşçilerin Ücretleri

205.000,00

013101

Sürekli İşçilerin Ücretleri

205.000,00

013301

Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları

485.000,00

013301

Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları

485.000,00

013501

Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri

40.000,00

012202

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve T

40.000,00

013501

Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri

47.000,00

012402

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal Ha

47.000,00

013501

Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri

292.000,00

013501

Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri

292.000,00

023601

Sosyal Güvenlik Pirimi Ödemeleri

8.000,00

013501

Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri

8.000,00

023601

Sosyal Güvenlik Pirimi Ödemeleri

15.000,00

022601

Sosyal Güvenlik Pirimi Ödemeleri

15.000,00

023601

Sosyal Güvenlik Pirimi Ödemeleri

12.000,00

022602

Sağlık Pirimi Ödemeleri

12.000,00

023601

Sosyal Güvenlik Pirimi Ödemeleri

35.000,00

023401

İşsizlik Sigortası Fonuna

35.000,00

023601

Sosyal Güvenlik Pirimi Ödemeleri

115.000,00

023602

Sağlık Pirimi Ödemeleri

115.000,00

023601

Sosyal Güvenlik Pirimi Ödemeleri

25.000,00

023601

Sosyal Güvenlik Pirimi Ödemeleri

25.000,00

023602

Sağlık Pirimi Ödemeleri

120.000,00

023601

Sosyal Güvenlik Pirimi Ödemeleri

120.000,00

TOPLAM

 

2.294.000,00

 

 

2.294.000,00

           
           

AKTARAN MÜDÜRLÜK

EKLENEN MÜDÜRLÜK

 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLAM AKTARILAN

2.294.000,00

     

                       

 

 

AKTARAN

EKLENEN

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GİDER KODU

AÇIKLAMA

AKTARILACAK TUTAR

GİDER KODU

AÇIKLAMA

EKLENEN TUTAR

038901

Diğer TaşınmaYapım Bakım Onarım Giderleri

500.000,00

038601

Yol Bakım ve Onarımı Giderleri

500.000,00

TOPLAM

 

500.000,00

 

 

500.000,00

           
           

AKTARAN MÜDÜRLÜK

EKLENEN MÜDÜRLÜK

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLAM AKTARILAN

500.000,00

     

 

AKTARAN

EKLENEN

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GİDER KODU

AÇIKLAMA

AKTARILACAK TUTAR

GİDER KODU

AÇIKLAMA

EKLENEN TUTAR

065790

Diğerleri

400.000,00

038601

Yol Bakım ve Onarımı Giderleri

400.000,00

TOPLAM

 

400.000,00

 

 

400.000,00

 

 

 

 

 

         
           

AKTARAN MÜDÜRLÜK

EKLENEN MÜDÜRLÜK

 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLAM AKTARILAN

400.000,00

     

 

AKTARAN

EKLENEN

EMLAK VE İSTİMLAKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GİDER KODU

AÇIKLAMA

AKTARILACAK TUTAR

GİDER KODU

AÇIKLAMA

EKLENEN TUTAR

064290

Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri

100.000,00

038601

Yol Bakım ve Onarımı Giderleri

100.000,00

064390

Diğer Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri

100.000,00

038602

Yol Bakım ve Onarımı Giderleri

100.000,00

TOPLAM

 

200.000,00

 

 

200.000,00

           
           

AKTARAN MÜDÜRLÜK

EKLENEN MÜDÜRLÜK

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

EMLAK VE İSTİMLAKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLAM AKTARILAN

200.000,00

     

 

 

 

AKTARAN

EKLENEN

BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GİDER KODU

AÇIKLAMA

AKTARILACAK TUTAR

GİDER KODU

AÇIKLAMA

EKLENEN TUTAR

011101

Temel Maaşlar

30.000,00

012102

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri

30.000,00

011201

Zamlar ve Tazminatlar

11.000,00

012102

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri

11.000,00

011401

Sosyal Haklar

15.000,00

012102

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri

15.000,00

012102

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri

3.838,27

012102

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri

3.838,27

012202

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve T

3.456,02

012102

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri

3.456,02

012402

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal Ha

3.725,86

012102

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri

3.725,86

021601

Sosyal Güvenlik Pirimi Ödemeleri

6.586,72

012102

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri

6.586,72

021602

Sağlık Pirimi Ödemeleri

5.564,81

012102

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri

5.564,81

022601

Sosyal Güvenlik Pirimi Ödemeleri

1.614,09

012102

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri

1.614,09

022602

Sağlık Pirimi Ödemeleri

1.849,83

012102

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri

1.849,83

TOPLAM

 

82.635,60

 

 

82.635,60

           
           

AKTARAN MÜDÜRLÜK

EKLENEN MÜDÜRLÜK

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLAM AKTARILAN

82.635,60

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- 2020 Mali  Yılı Mali Hizmetler Müdürlüğünün bütçesi yetmeyeceği  anlaşılan ödenek kalemlerine aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere diğer birimlerin ödenek kalemlerinden aktarma yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

AKTARAN

EKLENEN

PARK VE BAKÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GİDER KODU

AÇIKLAMA

AKTARILACAK TUTAR

GİDER KODU

AÇIKLAMA

EKLENEN TUTAR

038901

Diğer TaşınmaYapım Bakım Onarım Giderleri

1.000.000,00

042901

YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri

1.000.000,00

031701

Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları

1.000.000,00

042902

YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri

1.000.000,00

065790

Diğerleri

600.000,00

042902

YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri

600.000,00

TOPLAM

 

2.600.000,00

 

 

2.600.000,00

           
           

AKTARAN MÜDÜRLÜK

EKLENEN MÜDÜRLÜK

 

PARK VE BAKÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLAM AKTARILAN

2.600.000,00

     
                 

 

 

11- Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesi 0 ada 4995 nolu parselde bulunan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında yer alan 10 metrelik taşıt yolunun kaldırılarak askeri alana dâhil edilmesi için hazırlatılan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

12- Aziziye İlçemiz Selçuklu Mahallesi İbni Sina Aile Sağlık Merkezi, Ilıca Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu ve Bilal-i Habeşi Cami bölgesindeki imar yollarının düzenlenmesi talebine ilişkin İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Muhammed Cevdet ORHAN                 Necmettin SEFEROĞLU                       Ayşe AYDIN

       Belediye Başkanı                                                Divan Kâtibi                                   Divan Kâtibi

 

 

 

 

 

 

 

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.