04/02/2022 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 04/02/2022 TARİHLİ OLAĞAN 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 3. Dönem yılının Şubat ayı olağan Toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 04/01/2022 Cuma günü saat 14:30’ da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Meclis 1. Başkan Vekili Ayşe AYDIN’ ın Başkanlığında üyelerden, Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Sefer KARA, Haluk Ziya BEYOĞLU, İsmail ARSLAN, Songül MODER, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Serkan YILDIZ, Zafer ALA, Ali AYDIN, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 

Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Fatih GÜNEYİN, Canip ÖZSOY ve Mükremin ERTÜRK

Mazeretsiz Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Muhammed Cevdet ORHAN

 

Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 

1- 04/01/2022 tarih ve 2022/13 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Yarımca Mahallesi mülkiyeti Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne tahsisli 6396 ada 4 nolu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında ayrık nizam 2 kat yapılaşma koşulu ile villa - dublex­ - triplex konut alanı görülmektedir.

Söz konusu parsel aynı ada içerisinde bulunan resmi kurum alanı ile birleştirilmesi için Şehir Bölge Plancısı tarafından hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

2- 04/01/2022 tarih ve 2022/14 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesinde yer alan Ömertepesuyu (pulur) deresinin bulunduğu bölge, Cumhurbaşkanlığı 1532 sayılı kararı ile yayınlanan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesinin dışında kalan alanın plan bütünlüğünün sağlanması için Şehir Bölge Plancısı tarafından hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

3- Erzurum İli Aziziye İlçesi Saltuklu Mahallesi 9540 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu arsa vasfındaki parselleri içeren 01/06/2021 tarih ve 87 sayılı meclis kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı malik sahiplerinin 07/01/2022 tarih ve 129 sayılı dilekçelerine istinaden söz konusu taleplerinden vazgeçmesi sebebiyle bahse konu meclis kararının iptal edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

4- Erzurum İli Aziziye İlçesi Halilkaya Mahallesi 7269 sayılı yasa kapsamında hak sahipleri kabul edilen ailelere kalıcı konutlar yapılması için Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından plan yapım talebi bulunmaktadır. Söz konusu afet konutlarının yapılması için Şehir Bölge Plancısı tarafından hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

5- Mülkiyeti Belediyemize ait 3195 ada 5 nolu parselde kayıtlı taşınmazımız 01/07/2020 tarih ve 71 sayılı meclis kararı ile 25 yıllığına Aziziye Tapu Müdürlüğüne tahsis edilmiş olup, söz konusu taşınmazın Belediyemiz tarafından yapılan imar uyglaması sonucunda 13666 ada 5 nolu parsel olarak değişmiştir. Aziziye Tapu Müdürlüğünün 12/01/2022 tarih ve 3731888 sayılı yazısına istinaden yeni oluşan ada parsel numaralı taşınmazın tahsisinin revize edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

6- Belediyemiz sınırları içerisinde Selçuklu, Saltuklu ve Yarımca Mahallelerinde bulunan işyeri sahipleri, işyerlerinin cephe önlerine sundurma yapılması yönünde talepleri bulunmaktadır. Söz konusu yerlerde bulunan dükkanların ön tarafından yapmak istedikleri sundurmanın cephe hattını blok nizamını, görüntüsünü bozmamak ve blok bazında en az % 50’ sini kapsayacak şekilde yapılması kaydı ile yapılacak sundurmaların 2022 yılı için m² birim fiyatının tüfe oranında artırılarak 1.044,00 ₺/M² olarak belirlenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

7- Belediyemiz ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Erzurum İli Aziziye İlçesi Yeşil Mahalle Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu döünşüm projesi kapsamında anlaşma sağlanamayan hak sahipleri için acele kamulaştırma davaları açılarak taşınmazların kamulaştırılması sağlanmaktadır. Dava açılması noktasında davacı kurum Aziziye Belediyesi olduğundan dolayı dava sonucunda taşınmazların tescili Belediyemiz adına yapılmaktadır. Akabinde dönüşüm projesi uygulayan kurum olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına devri yapılmaktadır. Söz konusu ekte sunulan listede belirtilen acele kamulaştırma davası sonucu Belediyemiz adına tescili yapılmış taşınmazlar ve dönüşüm projesi uygulanan bölge içerisinde kalan Belediyemize ait taşınmazlarında ilgili protokol kapsamında (konut veya nakit karşılığı) Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına tapu devirlerinin yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

8- 30.12.2021 tarihli meclis toplantısında Tarım Orman Hayvancılık Su Ürünleri ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen Selami ÇİMEN’in vermiş olduğu dilekçesine istinaden Eruh Dağdöşe Karakolunda 09/11/1994 yılında çıkan çatışma esnasında şehit düşen Jandarma Komando Er Halim ÇİMEN’in isminin ilçemizde uygun bir sokak veya caddeye verilmesinin belirlenmesi hususu komisyonca görüşülmüş olup, Saltuklu Mahallesinde bulunan 26. Caddeye Şehit Jandarma Komando Er Halim ÇİMEN isminin verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

9- 04/01/2022 tarih ve 2022/4 sayılı Meclis kararı ile Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyonumuza havale edilen Erzurum Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün 25/06/2021 tarih ve 435224 sayılı yazıları ile Van ilinde şehit olan Mehmet GÜNDÜZ isminin ilçemizde uygun bir sokak veya caddeye verilmesinin belirlenmesi hususu komisyonumuz tarafından görüşülmüş olup, İlçemiz Saltuklu Mahallesi 34. Caddeye Şehit Mehmet GÜNDÜZ isminin verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

10- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının İmar Yönetmeliği taslağı yapmış olduğu değerlendirme sonucu tespitleri incelenmiştir. Buna göre Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin yapı rushatında emsal hesabına ilişkin daha önceki almış olduğu kararlarda ve bu kararlara ilişkin plan notlarında geçen “ bina giriş holleri, kat holleri, asansör önü sahanlıkları ve ortak alan niteliğindeki kat holleri” alanlarıyla ilgili alınan katlar hesabına dahil edilmemesi hükümlerinin iptaline karar verilmiştir. Bu bağlamda Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından ilgili meclis kararı 12/01/2022 tarih ve 35 sayılı meclis kararı ile iptal edilmiştir. Bu meclis kararı doğrultusunda Belediye Meclisimizce alınan 12/06/2020 tarih ve 61 sayılı kararın iptal edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

11- Mülkiyeti 2584 sayılı Aziziye Tarım Kredi Kooperatifine ait Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesi 11079 ada 1 nolu parselde kayıtlı 2.552,70 m² arsa vasfındaki taşınmaz kooperatif faaliyetlerini artırmak, ilçe çitfçisi ve yöre halkına daha iyi hizmet etmek amacıyla mevcut arsaya hizmet binası, depo, akaryakıt pompası, market gibi müştemilatının yer alacağı tesis kurulması 2584 sayılı Aziziye Tarım Kredi Kooperatifi tarafından planlanmaktadır. Bu bağlamda mülkiyet bütünlüğünü sağlamak amacıyla yapılacak tesisin arsadaki payını artırmak ve daha görsel bir yapının sağlaması adına 11079 ada 1 parsele bitişik 11079 ada 2 nolu parselde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait 401,28 m² arsa vasfındaki taşınmazımız ile Mülkiyeti 2584 sayılı Aziziye Tarım Kredi Kooperatifine ait 11080 ada 1 nolu parselde 893,06 m² deki taşınmazla bire bir takas (trampa) yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

12- 2872 Sayılı Çevre kanunun 11. Maddesine istinaden İlçemizdeki işyerleri ve yerleşim yerlerinin yapı ruhsatı izinleri aşamasında evsel katı atıkların daha sağlıklı toplanabilmesi için Belediyemiz çöp toplama sistemine uygun çöp konteynerleri kaynağında ayrı toplanabilmesi için Belediyemizce belirlenen toplama ekipmanı bulundurmaları istenmektedir. 2022 yılında evsel katı atıkların toplanmasında

Her Bir Bağımsız Bölüme Düşen Ücret  : 140 ₺

50 Bağımsız Bölüm İçin                         : 7.000,00 ₺

300 m2 İşyeri/Dükkan İçin                     : 3.500,00 ₺

1-) BAĞIMSIZ BÖLÜM (MESKEN) HESABI

Her Bağımsız Bölüme düşen ücret : 140 ₺

50 Bağımsız Bölüm için : 50 x 140 = 7.000,00 ₺ (Bağımsız bölüm için 2 adet 770 lt çöp konteynere)

50’ nin üzerindeki her bir bağımsız bölüm x 140 ₺ katkı payı olarak hesaplanacaktır.

2-) İŞ YERİ, DÜKKAN METREKARE HESABI

0 M2     ˂ İŞYERİ, DÜKKAN ˂ 75 M2            : 140 ₺

75 M2   ˂ İŞYERİ, DÜKKAN ˂ 150 M2          : 280 ₺ 

150 M2 ˂ İŞYERİ, DÜKKAN ˂ 225 M2          : 420 ₺

225 M2 ˂ İŞYERİ, DÜKKAN ˂ 299 M2          : 560 ₺

300 M2 ˂ İŞYERİ, DÜKKAN ˂ 500 M2          : 3.500,00 ₺ ( 1 Adet Çöp Konteynere)

500 M2 ˂ İŞYERİ, DÜKKAN ˂ 800 M2          : 7.000,00 ₺ ( 2 Adet Çöp Konteynere)

800 M2 ˂ İŞYERİ, DÜKKAN ˂ 1200 M2        : 10.500,00 ₺ ( 3 Adet Çöp Konteynere)

1200 M² < İŞYERİ, DÜKKAN       : 14.000,00 ₺ ( 4 Adet Çöp Konteynere)

3-) AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA EKİPMANLARI HESABI

                Resmi Gazetede yayınlanan 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayı numaralı Sıfır Atık Yönetmeliğinin 10. Maddesince Sıfır Atık Yönetim Sistemini Kuran Bina ve Yerleşkelerin Yükümlülükleri kısmında Ambalaj atıkları toplama ekipmanlarını ve Sıfır Atık sistemini kendilerinin kurmaları belirtilmektedir.

                Yukarıda bahse konu hükümler gereğince 02/09/2021 tarih ve 99 karar numaralı Meclis kararının İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün görüş ve uygulamalarından kaynaklı doğabilecek sorunların giderimi için hesaplamaların revize edilmesi istenmektedir. Bu kapsamda alınan kararı iptal edilerek yukarıdaki şekliyle değiştirilmesi ve bu çalışmaların Belediyemiz Gelir Tarifesine eklenmesi her yıl Aralık ayında yıllık TÜFE oranı karşılığında artırılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

13- 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 68. Maddesinin (e) bendinde  “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının onayı ile yapabilir” denilmektedir. Belediyemiz Ocak Mahallesinde yapılacak olan GES 2. Etap projesi giderlerinde kullanılmak üzere İller Bankasından 6.874.000,00  (Altımilyon Sekizyüzyetmişdörtbin Türk Lirası) ₺ kredi alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından onay alınmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

14- Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesi 12690 ada 4 nolu parsel halihazır 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Eğitim Tesis Alanı olarak görülmektedir. Ilıca mahallesi 12690 ada 3 nolu parseli halihazır Uygulama İmar Planlarımızda Spor Tesis alanı olarak görülmektedir. Söz konusu parsellerde 12690 ada 4 nolu parsel E:0.10 Yençok: 6.50 m Spor Tesis Alanı ve 12690 ada 3 nolu parsel E: 1.25 Yençok: 17.50 m Eğitim Tesis Alanı olarak kullanılması için Uygulama İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

       Ayşe AYDIN                                İsmail KARAGÖZ                             Zafer ALA

Meclis 1. Başkan Vekili                             Divan Kâtibi                                  Divan Kâtibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.