03/06/2022 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 03/06/2022 TARİHLİ OLAĞAN 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 4. Dönem yılının Haziran ayı olağan Toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 03/06/2022 Cuma günü saat 14:30’ da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.                           

Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk YARBA’ nın Başkanlığında üyelerden, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Haluk Ziya BEYOĞLU, Fatih GÜNEYİN, Songül MODER, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Serkan YILDIZ, Zafer ALA, Ali AYDIN ve Mehmet KENAN 

Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Muhammed Cevdet ORHAN, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mürsel ETEGÜL, İsmail ARSLAN, Canip ÖZSOY, Mükremin ERTÜRK ve Yalçın PİRİNÇCİ

 

Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 

   4 Adet Ek Gündem Maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 

1- Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ortak imzasıyla gündeme alınmak üzere Meclis Başkanlığına sunulan organik tarım için gerekli araştırmanın yapılması hususu hakkında hazırlanan Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri ve Muhtelif İşler Komisyon raporu Komisyon Başkanı Mehmet KENAN tarafından meclisin bilgisine sunulmuştur.  

 

2- Erzurum Valiliği Kadastro İl Müdürlüğünün 26/05/2022 tarih ve 5094214 sayılı yazıları gereğince daha önce bilirkişi seçilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Çatak mahallesinde ikamet eden Mustafa SERTTAŞ 22/05/2022 tarihinde vefat ettiğinden dolayı olayı yeniden Çatak Mahallesinden aşağıdaki tabloda kimlik bilgileri belirtilen şahsın bilirkişi olarak seçilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

ÇATAK MAHALLESİ BİLİRKİŞİSİ

Sıra No

Adı Soyadı

T.C. Kimlik No

İkametgah Adresi

1

Musa ÖZTÜRK

32227489894

Çatak Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

 3- Belediyemiz bünyesinde 1 adet 5 dereceli Genel İdare Hizmetler sınıfındaki Ambar Memuru kadrosunun iptal edilerek 1 adet 9 dereceli Genel İdare Hizmetler sınıfındaki Eğitmen kadrosunun ihdas edilmesi, 1 adet 9 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki Teknisyen kadrosunun iptal edilerek 1 adet 9 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki Tekniker kadrosunun ihdas edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 4- Belediyemiz bünyesinde istihdam ettirilmekte olan 5393 sayılı kanunun 49. Maddesi uyarınca boş kadro karşılığı Tam Zamanlı Sözleşmeli Personellerin çalıştırılmalarına ve ücretlerinin aşağıdaki tabloda gösterilen şekliyle belirlenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

UNVAN  /  ADI SOYADI

TOPLAM KADRO SAYISI

MEMUR DOLU SAYISI

2022 YILINDA ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYISI

657 SAYILI KANUNA GÖRE NET AYLIK TUTAR

DOLU

BOŞ

TEKNİKER

10

2

6

2

4.500,00 ₺

EĞİTMEN

3

1

1

1

5.776,65 ₺

 

 5- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (d) bendinde “Borçlanmaya Karar vermek” 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 68.maddesinin (e) bendinde; “Belediye ve bağlı kuruluşlar ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranı ile artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının onayı ile yapılabilir” İlçemiz sınırları içerisinde kilitli parke yapım işi, asfalt kaplama yapım işi, park projeleri ve oyun grupları alım işi, sosyal donatı yapım işi, güvenlik sistemleri hizmetleri ve muhtelif yapım işlerinde kullanılmak üzere İller Bankası, Yurt İçi ve Katılım Bankalarından 40.000.000,00 ₺ (Kırkmilyon Türklirası) kredi kullanılmasına ve yine İller Bankası, Yurtiçi ve Katılım bankalarından teminat mektubu alınması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından onay alınmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

    Ömer Faruk YARBA                                    İsmail KARAGÖZ                       Zafer ALA

  Belediye Başkan Vekili                                    Divan Kâtibi                             Divan Kâtibi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.