07/07/2022 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 07/07/2022 TARİHLİ OLAĞAN 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 4. Dönem yılının Temmuz ayı olağan Toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 07/07/2022 Perşembe günü saat 14:30’ da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Meclis Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN’ ın Başkanlığında üyelerden, Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Haluk Ziya BEYOĞLU, İsmail ARSLAN, Fatih GÜNEYİN, Songül MODER, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Serkan YILDIZ, Zafer ALA, Ali AYDIN, Mükremin ERTÜRK, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 

Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar;

 

 

Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 

   2 Adet Ek Gündem Maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 

1- Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Gezköy kadastro sınırına bağlı olan Saltuklu, Selçuklu, Yarımca Mahallelerini kapsayan Dadaşkent bölgesi ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde yer alan alanlarda Belediyemiz tarafından revize imar planı yapılması hususu ile ilgili İmar Komisyonunun çalışmaları devam ettiğinden dolayı İmar Komisyonunun görüşü doğrultusunda ertelenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 2- Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesi 0 ada 956 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatının işlenmesini içeren imar plan değişikliği Erzurum Büyükşehir Belediyesi 18/08/2021 tarih ve 549 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiş olup, söz konusu parseller 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olacak şekilde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 3- Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesi 10005 ada 7 ve 9 nolu parseller üzerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali) olarak yapılması için Şehir Bölge Plancısı tarafından hazırlanan İlave İmar Planının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 4- Erzurum İli Aziziye İlçesi Ağören Mahallesi 0 ada 380, 459, 258 ve 259 nolu parseller, Ilıca Mahallesi 9994 ada 2 parsel Adaçay Mahallesi 0 ada 187 parsel ve Alaca Mahallesi 0 ada 247 ve 1445 nolu parseller üzerinde Güneş Enerji Santrali yapılması için Belediyemiz tarafından hazırlatılan İlave İmar Planının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 5- Erzurum İli Aziziye İlçesi Gelinkaya Mahallesi 0 ada 345 nolu parsel ve Kuzuluk Mahallesi 109 ada 6 nolu parsel üzerinde Biyogaz yapılması için Belediyemiz tarafından hazırlatılan İlave İmar Planının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 6- Belediyemiz norm kadro cetvelinde münhal bulunan 1 adet 3 dereceli Genel İdare Hizmetler sınıfındaki Ayniyat Saymanı kadrosunun iptal edilerek 1 adet 1 dereceli Genel İdare Hizmetler sınıfındaki Ayniyat Saymanı kadrosunun ihdas edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

7-Belediyemiz norm kadro cetvelinde münhal bulunan 1 adet 4 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki Mühendis kadrosunun iptal edilerek 1 adet 1 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi, 1 adet 3 dereceli Teknik Hizmetler Sınıfındaki Mühendis kadrosunun iptal edilerek 1 adet 1 dereceli Teknik Hizmetler Sınıfındaki Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi, 1 adet 3 dereceli Teknik Hizmetler Sınıfındaki Mühendis kadrosunun iptal edilerek 1 adet 2 dereceli Teknik Hizmetler Sınıfındaki Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi, 1 adet 3 dereceli Genel İdare Hizmetler Sınıfındaki Ayniyat Saymanı kadrosunun iptal edilerek 1 adet 1 dereceli Genel İdare Hizmetler Sınıfındaki Ayniyat Saymanı kadrosunun ihdas edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

8- Aziziye Kaymakamlığı Aile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün 12/04/2022 tarih ve 3265225 sayılı yazıları ile 21/08/1997 tarihinde Şırnak İlinin Fındıklı İlçesi Taşkonak Karakolunda şehit olan Tuncay YURDİGÜL isminin ilçemizde bulunan Engelsiz Yaşam Merkezine verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 9- Aziziye İlçe sınırları içerisinde inşaat yapımı ile uğraşan müteahhitlerin tamamladıkları ve iskân ruhsatı aldıkları yapılar ile ilgili Belediyemizden çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına sunulmak üzere iş deneyim belgesi talebinde bulunmaktadır. 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği Belediyemizden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu haricinde kullanım şartıyla çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına sunulmak üzere talep edilen “ İş Deneyim Belgesi” için Gelir Tarifesinde iş deneyim tutarının % 0,04 oranında uygulanan “ İş Deneyim Belgesi Değerli Evrak Harcı” nın % 0,08’ e çıkarılmasına ve Gelir Tarifesine eklenmesine; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında kullanılmak üzere talep edilen “İş Deneyim Belgesi” için Gelir Tarifesinde iş deneyim tutarının % 0,075 oranında uygulanan “ İş Deneyim Belgesi Değerli Evrak Harcı” nın % 0,15 çıkarılmasına ve gelir tarifesine eklenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 10- Belediyemiz Norm kadro cetvelinde münhal bulunan 2 adet 9 dereceli Genel İdare Hizmetler sınıfındaki Memur kadrosunun iptal edilerek 2 adet 5 dereceli Genel İdare Hizmetler sınıfındaki Eğitmen kadrosunun ihdas edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 11- Belediyemiz bünyesinde istihdam ettirilmekte olan 5393 sayılı kanunun 49. Maddesi uyarınca boş kadro karşılığı Tam Zamanlı Sözleşmeli Personellerin çalıştırılmalarına ve ücretlerinin aşağıdaki tabloda gösterilen şekliyle belirlenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

UNVAN  /  ADI SOYADI

TOPLAM KADRO SAYISI

MEMUR DOLU SAYISI

657 SAYILI KANUNA GÖRE NET AYLIK TUTAR

 
 

TEKNİSYEN

6

3

5.565,00 ₺

 

EĞİTMEN

5

1

5.565,00 ₺

 

KAMERAMAN

1

0

5.565,00 ₺

 

  12- Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ortak imzasıyla gündeme alınmak üzere Meclis Başkanlığına sunulan İlçemiz sınırları içerisinde merkez mahalle seçilmesi hususunun görüşülmek üzere Tarım; Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri ve Muhtelif İşler Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

   

Muhammed Cevdet ORHAN                             İsmail KARAGÖZ                           Zafer ALA

       Belediye Başkanı                                       Divan Kâtibi                              Divan Kâtibi

 

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.