02/12/2015 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 02.12.2015 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR

KARARLARIN ÖZETİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 2. Dönem yılının Aralık ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 02.12.2015 Çarşamba günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

   Toplantıya Katılanlar; Mustafa KAHVECİ, Ömer Faruk TÖREMEN, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Mehmet AKARSU, Hülya SALTUKLU, Yunus TERZİOĞLU, Ahmet KOCAMAN, Onur Sertaç GÖK, Metin AYGÜN, Ömer Faruk YARBA, Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Adnan KORKMAZ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe Yeşildağ, Muhsin SEFİLOĞLU, Serkant Tolga KUZZU ve Cafer PALA katılmışlardır.

      

Toplantıya Katılmayanlar; Ömer Faruk TÖREMEN, İsa ARİFOĞLU ve Onur Sertaç GÖK mazeret dilekçelerine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına Süleyman KAPTAN mazeretsiz olarak toplantıya katılmamıştır.

1 adet Ek Gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 

GÜNDEM MADDELERİ :

1- 02/11/2015 tarih ve 2015/95 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesi, Adalar Mevkiinde bulunan, Mülkiyeti Nevzat ÇAKIR adına kayıtlı 2.714,05 m2’ lik 11783 ada 2 nolu arsa vasfındaki parselin Konut Dışı Kentsel çalışma alanından, Sosyal Tesisi alanı (E = 1.60, Yençok = 12.50) olarak, İ46A08B3A pafta 16121 plan işlem kodlu imar plan tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde İmar Komisyonunca uygun görülmüş olup, İmar Plan Tadilatının, İmar Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

2- 01/10/2015 tarih ve 2015/86 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesi, Dağlar Mevkiinde bulunan, I46-A-07-C pafta, 10006 ada 10 ve 13 nolu parseller ile 10005 ada, 8 nolu parselin, Mülkiyeti Sururi İPCİOĞLU, Mehlike GÜVENEN ve Mihriye TOPÇUOĞLU adına kayıtlı tarla alanından (E = 0.20, Hmax = 6.50) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis alanı olarak, İ46A07B4C pafta 15496 plan işlem kodu, İ46A07C2A pafta 15497 plan işlem kodu, İ46A07B3C pafta 15498 plan işlem kodu,  İ46A07B3D pafta 15499 plan işlem kodu ve İ46A07C1B pafta 15500 plan işlem kodlu imar plan tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde İmar Komisyonunca uygun görülmüş olup, Mevzi İmar Planının, İmar Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

3- Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Cevdet ORHAN’ ın üyesi olduğu Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Ulusal Heyeti tarafından 18 kasım 2015 tarihinde Danimarka’ nın Aarhus kentinde düzenlenen konferansa katılması hakkında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 2005//62 sayılı genelgesi doğrultusunda Meclise bilgi verildi.

4- AK Parti Meclis üyesi Ahmet ALAK Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu dilekçesinde işlerinin yoğunluğu nedeni ile Meclis üyeliğinden istifa ettiğini beyan etmiştir. Belediye Kanununun 29. Maddesinde Meclis Üyeliği ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis üyeliğinden istifa dilekçesi Belediye Başkanlığına verilir ve Başkan tarafından Meclisin bilgisine sunulur dendiğinden Meclis üyesi Ahmet ALAK’ ın istifası hakkında Belediye Meclisine bilgi verildi.

5- AK Parti Meclis üyesi Ahmet ALAK Belediye Meclis Üyeliğinden istifa etmesi nedeni ile Divan Katibi Yedek üyeliğide sona ermiştir. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 21. Maddesinde “Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Komisyon toplantılarına üst üste üç defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği meclis kararı ile düşürülebilir. (Ek cümle:RG-21/8/2014-29095) Bağlı olduğu partiden istifa eden komisyon üyesinin komisyon üyeliği de sona erer. (Ek cümle:RG-21/8/2014-29095) Süreyi tamamlamak üzere ilk toplantıda aynı partiden yeni üye seçimi yapılır.” Dendiğinden;  

2015 Aralık ayı meclis toplantısında Meclis üyeleri arasından, gizli oyla süreyi tamamlamak üzere bir adet yedek katip üye seçimi yapılarak oylama neticesinde Divan Katibi Yedek Üyeliğe; Meclis Üyelerimizden Semehe YEŞİLDAĞ 15’ er oy alarak gizli yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile seçilmiştir.

6- AK Parti Meclis üyesi Ahmet ALAK Belediye Meclis Üyeliğinden istifa etmesi nedeni ile Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliğide sona ermiştir. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 21. Maddesinde “Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Komisyon toplantılarına üst üste üç defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği meclis kararı ile düşürülebilir. (Ek cümle:RG-21/8/2014-29095) Bağlı olduğu partiden istifa eden komisyon üyesinin komisyon üyeliği de sona erer. (Ek cümle:RG-21/8/2014-29095) Süreyi tamamlamak üzere ilk toplantıda aynı partiden yeni üye seçimi yapılır.” Dendiğinden;  

2015 Aralık ayı meclis toplantısında Meclis üyeleri arasından süreyi tamamlamak üzere Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliğinde görev yapmak üzere bir adet üye seçimi yapılarak oylama neticesinde Engin ERDAL, Yunus TERZİOĞLU, Lütfi İhsan TALAY ve Muhsin SEFİLOĞLU’ nun red oyuna karşılık Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine; Meclis Üyelerimizden Metin AYGÜN, işaretle yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile seçilmiştir.

7- 2015 Mali yılı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bütçesi yetmeyeceği anlaşılan (03-05-01-09) Özel Güvenlik Hizmetleri Alım Giderleri Kalemine 20.000,00 TL ve (03-05-01-04) Müteahhitlik Hizmetleri Giderleri Kalemine 150.000,00 TL ile Park  ve Bahçeler Müdürlüğünün bütçesi yetmeyeceği anlaşılan (03-08-09-01) Diğer Taşınmaz Bakım Onarım kalemi ve (03-02-09-01) Bahçe Malzeme Alımları kalemlerine ekte sunulan Etüt Proje Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü aktarma listelerine istinaden toplam 1.440.343,65 TL aktarılmasına işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

8- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Belediyemize hibe edilen 1 Adet Vidanjör, 1 Adet Arazöz ve 1 Adet Çöp Kamyonunun 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin g bendi gereğince kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

9- Belediyemiz sınırları içerisinde, Gezköy Mahallesi, Bölükbaşı Mevkiinde bulunan, Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 9 pafta, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205 ve 1206 nolu parseller imar planında Askeri alanı E = 0.10, Hmax = 18.50 m olarak Revizyon imar plan tadilatı yapma talebi bulunmaktadır.

Bahse konu Aziziye İlçesi, Gezköy Mahallesi, Bölükbaşı Mevkiinde bulunan, Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 9 pafta, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205 ve 1206 nolu parseller imar planında Askeri alanı E = 0.10, Hmax = 18.50 m olarak Revizyon imar plan tadilatının, İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

  

Ömer Faruk YARBA                  Cafer PALA              Mualla Turan SAYKAL          

      Başkan V.                              Divan Katibi                 Divan Katibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.