05/01/2016 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 05.01.2016 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR

 

KARARLARIN ÖZETİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 3. Dönem yılının Ocak ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 05.01.2016 Salı günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

Toplantıya  Katılanlar; Muhammed Cevdet ORHAN, Mustafa KAHVECİ, Ömer Faruk TÖREMEN, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Mehmet AKARSU, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Yunus TERZİOĞLU, Ahmet KOCAMAN, Onur Sertaç GÖK, Metin AYGÜN, Ömer Faruk YARBA, Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Adnan KORKMAZ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Muhsin SEFİLOĞLU, Serkant Tolga KUZZU ve Cafer PALA katılmışlardır.

Toplantıya Katılmayanlar; Semehe YEŞİLDAĞ ve İlhan KERVAN mazeret dilekçelerine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına M. Fatih SOLMAZ, Süleyman KAPTAN ve Hüseyin GÜLER mazeretsiz olarak toplantıya katılmamıştır.

4 adet Ek Gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

GÜNDEM MADDELERİ :

1- 5393 sayılı Kanunun 24. maddesi uyarınca, 2016 yılı için Meclisimizce Denetim Komisyonunun 3 kişiden oluşmasına, Engin ERDAL, Muhsin SEFİLOĞLU,  Yunus TERZİOĞLU, Lütfi İhsan TALAY' ın red, Serkant Tolga KUZZU' nun çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildikten sonra adaylardan; yapılan gizli oylama neticesinde 17'şer kabul oyla Cafer PALA ve  Ş.Yaşar TARİKDAROĞLU, 15 oyla Semehe YEŞİLDAĞ oy çokluğu ile Denetim Komisyon Üyeliğine seçilmelerine karar verildi.

2- MHP Meclis üyesi Süleyman KAPTAN 2015 yılı içerisinde yapılan Meclis toplantılarının 9' na katılmamıştır. 5393 sayılı Belediye kanununun 29. Maddesinde Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir. Dendiğinden adı geçen Meclis üyesine savunmasını vermesi için gerekli tebligat yapılmış, fakat konu ile ilgili herhangi bir savunma vermemiştir. Meclis üyesinin üyeliğinin düşürülüp düşürülmemesi yönünde yapılan oylama neticesinde Yunus TERZİOĞLU' nun red, Muhsin SEFİLOĞLU ve Serkant Tolga KUZZU' nun çekimser oylarına karşılık Süleyman KAPTAN' ın Meclis üyeliğinden düşürülmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile karar verilmiştir.

3- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31/12/2015 tarih ve 5485 sayılı yazılarına istinaden, Belediyemiz emrinde 657 sayılı Kanuna tabi istihdam ettirilmekte olan 5 adet Zabıta memurlarına 2016 yılı için, 2016 yılında Bütçe Kanununun K cetvelinde belirlenen İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için belirlene aylık tavan ücretinin maktu fazla mesai olarak verilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde Serkant Tolga KUZZU' nun çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31/12/2015 tarih ve 5846 sayılı uygun görüşlü yazılarına istinaden Belediyemiz bünyesinde 2 adet Tam Zamanlı olarak çalışan Çevre Mühendisi Kübra KAMACI' nın ve Ziraat Mühendisi M. Sedat SİRKECİOĞLU' nun sözleşmelerinin 1 yıl daha uzatılmasına ve ücretlerinin Maliye Bakanlığının sözleşmeli personeller için 2016 yılında açıkladığı  tavan ücretin verilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde Serkant Tolga KUZZU' nun çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

5- Belediyemiz bünyesinde 1 adet 5 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki  Tekniker kadrosunun iptal edilerek 1 adet 4 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi ve 1 adet 8 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki  Tekniker kadrosunun iptal edilerek 1 adet 7 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi ve 1 adet 5 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki  Teknisyen kadrosunun iptal edilerek 1 adet 4 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki Teknisyen kadrosunun ihdas edilmesi ve 1 adet 3 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki  İstatistikçi kadrosunun iptal edilerek 1 adet 2 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki istatistikçi kadrosunun ihdas edilmesi ve 1 adet 8 dereceli Genel İdare Hizmetler sınıfındaki Bilgisayar İşletmeni kadrosunun iptal edilerek 1 adet 6 dereceli Genel Hizmetler sınıfı Bilgisayar İşletmeni kadrosunun ihdas edilmesi ayrıca 3 adet 5 dereceli Genel İdare Hizmetler sınıfındaki Zabıta Memuru kadrosunun iptal edilerek 3 adet 3 dereceli Genel İdare Hizmetler sınıfındaki Zabıta Memuru kadrosunun ihdas edilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde Serkant Tolga KUZZU' nun çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

6- 5393 Sayılı belediye Kanununun 18. Maddesinin (g) bendinde "şartlı bağışları kabul etmek" Belediye meclisinin yetkileri arasında olduğundan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetim Genel müdürlüğünün çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi işleri için Belediyemiz adına 500.000,00 TL şartlı nakdi yardım kullanım hakkı tahsis edildiğinden şartlı nakdi yardımın kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde Serkant Tolga KUZZU' nun çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

7- 5393 Sayılı belediye Kanununun 18. Maddesinin (g) bendinde "şartlı bağışları kabul etmek" Belediye meclisinin yetkileri arasında olduğundan Kalkınma Bakanlığı DAP (Doğu Anadolu Projesi) Bölge Kalkınma İdaresinin Aziziye Belediyesi termal kampüs alanı ve mesire alanı çevre düzenleme ve peyzaj uygulama projesi yapım işleri için Belediyermiz adına 2.478.000,00 TL şartlı nakdi yardım kullanım hakkı tahsis edildiğinden şartlı nakdi yardımın kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde Serkant Tolga KUZZU' nun çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

8- 5393 Sayılı belediye Kanununun 18. Maddesinin (g) bendinde "şartlı bağışları kabul etmek" Belediye meclisinin yetkileri arasında olduğundan Kültür ve Turzim Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel müdürlüğünden Turizm amaçlı çevre düzenlemesi veya alt yapı uygulamaları işleri için Belediyemiz adına 100.000,00 TL şartlı nakdi yardım kullanım hakkı tahsis edildiğinden şartlı nakdi yardımın kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde Serkant Tolga KUZZU' nun çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

9- 11/09/2014 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İş kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerede Değişiklik Yapılması ile bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanunun 14. Maddesinde genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında yüklenme süresi 3 yıl olacağı berlitildiğinden Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğünün bakım, onarım ve temizlik hizmet alımı ihalesinin 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 67. Maddesine istinaden yapılmasına işaretle yapılan oylama neticesinde Serkant Tolga KUZZU' nun çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

10-  Belediyemiz çeşitli hizmetlerinde kullanılmak amacı ile 1 adet Cenaze aracı ve 1 adet Ambulansın Sağlık Bakanlığından istenmesine, işaretle yapılan oylama neticesinde Serkant Tolga KUZZU' nun çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.        

11- Futbol başta olmak üzere diğer branşlarda sporcuları ile mücadele edip amatör olarak Türk sporuna katkı sağlamaya çalışmaktadır. Mevcut pozisyonda yaşadıkları sıkıntıları bertaraf etmek ve yeni branşlarda sporcu yetiştirmek için 6360 sayılı kanunun 17. Maddesinin 1. Fıkrasının B bendinde "Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir." Yine aynı kanunun 17. Maddesinin son fıkrasında "Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez." Dendiğinden Belediyemizin 2015 yılı bütçe gelirleri toplamının %0 7'si olan 88.000,00 TL'nin İlimiz ve İlçemizde  bulunan amatör spor kulüpleri hesaplarına aktarılmasına işaretle yapılan oylama neticesinde Serkant Tolga KUZZU' nun çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

12- Tüm hisseleri Belediyemize ait olan Ilıca Termal İnşaat Taahhüt Enerji Hayvancılık Turizm Hizmet Alımı Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi daha etkin ve süratli bir hizmet verebilmesi amacı ile sermaye aktarımına gideceğinden Belediyemiz bütçesinden 350.000,00 TL şirket hesaplarına aktarılmasına işaretle yapılan oylama neticesinde Serkant Tolga KUZZU' nun çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

13- Belediyemiz hizmet binasının zemin katının DAP (Doğu Anadolu Projesi) Başkanlığına, hizmetlerini yürütmesi amacıyla elektrik, su ve doğalgaz giderleri kendilerine ait olamak üzere 6 (Altı) aylığına tahsis edilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde Serkant Tolga KUZZU' nun çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

14- Erzurum İli Aziziye İlçesi Mevkiinde bulunan Mülkiyeti Erzurum İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği adına kayıtlı olan İ46A02D pafta 642 nolu tarla vasfında kayıtlı toplam 26 dönüm arazi sahibinin Tarım ve Hayvanclık Tesisi alanı olarak hazırlanan Mevzi İmar Planı yapma talebi bulunmaktadır. Bahse konu Erzurum İli Aziziye İlçesi, Kayapa Mahallesi, Kırlar Mevkii 642 nolu tarla vasfındaki parselde Tarım ve Hayvancılık Tesisi alanı Emsal=0.50 Hmax= 6.50 olarak Şehir Plancısı tarafından hazırlanan Mevzi İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine  işaretle yapılan oylama neticesinde Serkant Tolga KUZZU' nun çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

15- Belediyemiz sınırları içerisinde, Milli egemenlik Caddesi üzerinde işyeri sahipleri işyerlerinin cephe önlerine sundurma yapması yönünde talepleri doğrultusunda; Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki dükkanların ön tarafından yapmak istedikleri sundurmanın cephe hattını, blok nizamını, görüntüsünü bozmamak ve blok bazında yapılması kaydı ile  yapılacak sundurmanın m2 birim fiyatının 100 TL olarak çeşitli gelir adı altında Belediyemize harç yatırılmasına işaretle yapılan oylama neticesinde Serkant Tolga KUZZU' nun çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

16- Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy mahallesinde bulunan Mülkiyeti İkon Spor ve Sosyal Hizmetler Ltd. Şti. adına kayıtlı 2066 ada, 6 nolu parsel ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı 4817 nolu parselin toplam alanı 5.5 dönümlük yerin, imar planlarında Olimpiyat halı saha işletmesine ait kapalı halı saha bulunmaktadır. Ticaret ve Spor Tesisi Alanı E= 1.20 Yençok= 9.50 olarak imar planı tadilatı yapma talebi bulunmaktadır. Bahse konu Erzurum İli Aziziye İlçesi, Gezköy Mahallesinde bulunan Mülkiyeti İkon Spor ve Sosyal Hizmetler Ltd Şti. adına kayıtlı 2066 ada 6 nolu parsel ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı 4817  nolu parselin toplam alanı 5.5 dönümlük yerde imar planlarında Olimpiyat Halı Saha işletmesine ait kapalı halı saha bulunmaktadır. Ticaret ve Spor Tesis Alanı E=1.20 Yençok= 9.50 olarak imar plan tadilatı görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde Serkant Tolga KUZZU' nun çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

17- Erzurum İli Aziziye İlçesi Kayapa Mahallesi Hark Kenarı mevkiinde bulunan İ46.A.02D pafta 549 nolu parsel tarla vasfında kayıtlı taşınmaz üzerinde mülkiyet sahibi Akpınar Nakliyat Ticaret Sanayi İthalat ve İhracat Ltd. Şti. ' nin Kentsel Servis alanı için bahse konu Kayapa Mahallesi Hark kenarı mevkii İ46.A.02D pafta 549 nolu parsel için hazırlana mevzi imar planı yapma talebi bulunmaktadır. Belediyemiz Meclisince 04/09/2015 tarih ve 2015/72 sayılı Meclis kararı ile kamyon ve tır parkı (E=0.50 Hmax=9.50) olarak karar alınmış olup, Erzurum Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı 06/10/2015 tarih ve 2041 sayılı yazısı ile dosyanın incelenmesi sonucu 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında Kentsel Servis Alanı gözüktüğünden iade edilmiştir. Mülkiyet sahibi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Kentsel Servis Alanı (E=0.50 Hmax=9.50) olarak değiştirmiştir.

Bahse konu Erzurum İli Aziziye İlçesi Kayapa Mahallesi Hark kenarı mevkii İ46.A.02D pafta 549 nolu parselde Kentsel Sevis Alanının şehir plancısı tarafından hazırlanan Mevzi İmar Planının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticeisinde Serkant Tolga KUZZU' nun çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

18- 02/12/2015 tarih ve 2015/105 sayılı Meclis kararı ile İmar komisyonuna havale edilen Belediyemiz sınırları içerisinde Gezköy Mahallesi, Gezköy Kışlası Mevkiinde bulunan, Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 9 pafta, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 9, 10 pafta 1191 (15.360,00 m2), 10 pafta 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205 ve 1206 nolu parseller üzerinde yapılan plan tadilatında Askeri alanı (E = 0.10, Yençok = 18.50) olarak İ46A09C2A pafta 16705 plan işlem kodu İ46909B3D pafta 16706 plan işlem kodu İ4609C1B pafta 16707 plan işlem kodu İ46A09B3C pafta 16708 plan işlem kodu İ46A09C2B pafta 16709 plan işlem kodu İ46A09B4C pafta 16710 plan işlem kodlu Revizyon İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

19- Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, 2015 yılı sonu itibariyle şirkete devredileceğinden 2016 yılı hazırlık bütçesinde Kaplıca ve Otel gelirleri (03-01-02-54) Ekonomik Hizmetlere ait gelirler bütçesine ödenek konulmamıştır. Şirkete devir işlemleri halen daha yapılmamış olan İşletme ve İştirakler müdürlüğü Kaplıca ve Otel gelirleri 2016 yılında şirkete devredilecek tarihe kadar yukarıda belirtilen gelir bütçe kodundan tahsil edilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde Serkant Tolga KUZZU' nun çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

20- Belediyemiz 14.09.2015 tarihinde ihale edilen 30 km mücavir alan sınırları içerisinde kalan mahallelerinde parke kilit taşı ile kaplama, yağmur oluğu, bordür döşenmesi kazısı ve dolgusu yapım işi Atlıhan Atila (Atlıhan Müteahhitlik) firması tarafından yapılmıştır. Proje kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü tarafından ilgili firmaya 28.12.2015 tarihinde 186.416,87 TL ödenmiş olup Belediyemizin Atlıhan Atila (Atlıhan Müteahhitlik) firmasına olan borcun irat kaydedilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde Serkant Tolga KUZZU' nun çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.   

21- Mülkiyeti Belediyemize ait olan otel, konaklama, toplantı salonu, restaurant, eski kabin, yeni kabin, özel havuz ve büfede satılan malzemelerin fiyat tespitinin görüşülmesine başlanılarak; Tek kişi konaklama standart oda 55,00 TL, çift kişili konaklama standart oda 88,00 TL, üç kişilik konaklama standart oda 110,00 TL, tek kişilik konaklama suit oda 70,00 TL, çift kişilik konaklama suit oda 100,00 TL, üç kişilik konaklama suit oda 130,00 TL, 0-6 yaş grubu konaklama ücretsiz, her yatak ekleme 25,00 TL, toplantı salonu 200,00 TL, boş salon (restaurant) 600,00 TL (3 saat için), restaurant (banguet) menü maliyetine göre yönetim kararı, brançh 10,00 TL (kişi başı), eski kabinler 20,00 TL (bir saat için), yeni kabinler 35,00 TL (bir saat için), yeni kabinler 60,00 TL (iki saat için), kaplıca yetişkin giriş 12,50 TL, kaplıca öğrenci giriş 10,00 TL, özle havuz 200,00 TL (iki saat için), engelli vatandaşlar %40 ve üzeri raporlar ücretsizdir. Abonelikler aylık 150,00 TL, öğrenci 100,00 TL, üç aylık 250,00 TL, altı aylık 350,00 TL, bir yıllık 700,00 TL, öğrenci 400 TL olmasına işaretle yapılan oylama neticesinde Serkant Tolga KUZZU' nun çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

22- Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Ilıca (Merkez) Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Sebahattin ÖZBAY adına kayıtlı 3175 ada 9 nolu parselde kayıtlı taşınmaz imar planlarımızda sanayi alanıdır. Erzurum ili Aziziye İlçesi Ilıca (Merkez) mahallesi 3175 ada 9 nolu parseldeki 13.978,24 m2 lik taşınmazın Sanayi alanından sosyal tesis alanı (yurt Alanı) E=1.60 Yençok= 12.50 m olarak İmar Plan Tadilatı görüşülmek üzere İmar komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde Serkant Tolga KUZZU' nun çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

 

Muhammed Cevdet ORHAN            Cafer PALA                    Mualla Turan SAYKAL           

                Başkan                               Divan Katibi                               Divan Katibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.