01/02/2016 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 01.02.2016 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR

 KARARLARIN ÖZETİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 3. Dönem yılının Şubat ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 01.02.2016 Salı günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

Toplantıya Katılanlar; Muhammed Cevdet ORHAN, Mustafa KAHVECİ, M. Fatih SOLMAZ, Ömer Faruk TÖREMEN, Hüseyin BEKMEZ, Engin ERDAL, Mehmet AKARSU, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Metin AYGÜN, Ömer Faruk YARBA, Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Muhsin SEFİLOĞLU, Serkant Tolga KUZZU,  Cafer PALA ve İlhan KERVAN katılmışlardır.

Toplantıya Katılmayanlar; Adnan KORKMAZ, Onur Sertaç GÖK, Mualla Turan SAYKAL ve Yunus TERZİOĞLU mazeret dilekçelerine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına Ahmet KOCAMAN mazeretsiz olarak toplantıya katılmamıştır.

1 adet Ek Gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

1- 05/01/2016 tarih ve 2016/14 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Mülkiyeti Erzurum İli Damızlık Koyun ve keçi Yetiştiriciliği birliğine ait Belediyemiz sınırları içerisinde Kayapa Mahallesi, kırlar Mevkiinde bulunan, 642 nolu parselde kayıtlı toplam 26 dönüm tarla vasfındaki taşınmaz üzerinde Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı(E=0.50 Hmax= 6.50) olarak İ36A02d4D pafta 17235 plan işlem kodlu mevzi imar planı talebi gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan Mevzi İmar Planının İmar Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.   

2- Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti İkon Spor ve Sosyal Hizmetler Ltd. Şti. adına kayıtlı 2066 ada, 6 nolu parsel ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı 4817 nolu parselin İmar Plan Tadilatı hakkında hazırlanan İmar komisyon Raporunda gerekli evraklar eksik olduğundan bir sonraki ayda yapılacak olan meclis toplantısında görüşülmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

3- 05/01/2016 tarih ve 2016/17 sayılı meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Mülkiyeti Akpınar Nakliyat Ticaret Sanayi İthalat ve İhracat Ltd. Şti.’ ne ait Erzurum İli Aziziye İlçesi Kayapa Mahallesi Hark Kenarı Mevkiinde bulunan İ46.A.02D pafta, 549 nolu parsel için hazırlanan Mevzi İmar Planında Belediyemiz Meclisince 04/09/2015 tarih ve 2015/72 sayılı Meclis kararı ile Kamyon ve Tır Parkı olarak karar alınmıştır. Ancak Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı 06/10/2015 tarih ve 2041 sayılı yazısı ile dosyanın incelenmesi sonucu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Kentsel servis alanı gözüktüğünden, Kentsel Servis Alanı (E= 0.50, Hmax= 6.50) olarak İ46A02D1A pafta 17234 plan işlem kodlu Mevzi İmar Plan talebi gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan Mevzi İmar Planının İmar Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.   

4-  Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy mahallesinde bulunan 2008 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde şehir plancısı tarafından hazırlanan İmar Plan Tadilatı hakkında hazırlanan İmar komisyon Raporunda gerekli evraklar eksik olduğundan bir sonraki ayda yapılacak olan meclis toplantısında görüşülmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

5- 03/08/2016 tarih ve 2015/71 sayılı Meclis kararı ile komisyonumuza havale edilen Mülkiyeti Aft Otomotiv ve Nakliye Sanayi Ticaret ltd. Şti.’ ye ait Erzurum İli Aziziye İlçesi Çiğdemli Mahallesi Çayırlar mevkiinde bulunan, İ.45.B.05.B pafta, 1944 nolu parselde, Ticaret Alanı (E=0.50 Hmax= 6.50) olarak, İ45B05B3B pafta 17239 plan işlem kodlu   Mevzi İmar Planı talebi gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan Mevzi İmar Planının İmar Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.   

6- Belediyemiz sınırları içerisinde Ilıca Mahallesi 9997 ada, 22 no’lu parsel üzerinde 28 adet büro, 19 adet dükkân, 3 adet Hizmet Binası ve 1 Adet Sosyal Tesisi ruhsatlandırılarak irtifakı kurulmuştur. Bu irtifakların bozularak bunun yerine 19 adet dükkân ve 1 Adet yurt olarak irtifakının tekrar kurulması için Encümene yetki verilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

7- Erzurum İli Aziziye İlçesi Yarımca Mahallesi Koyun Bastı Mevkiinde bulunan Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İ.46a14b pafta 350 nolu parselde kayıtlı tarla vasfındaki taşınmaz Mevzi imar planı yapılarak İbadet alanı ve Sosyal Tesisi Alanı (E=1.60, Hmax=12.50 m olarak talep edilmektedir. Bahse konu Erzurum İli Aziziye İlçesi Yarımca Mahallesi Koyun Bastı Mevkiinde bulunan Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İ.46a14b pafta, 350 nolu parselde kayıtlı tarla vasfındaki taşınmaz İbadet Alanı ve Sosyal Tesis alanı (E=1.60 Hmax= 12.50 m) olarak şehir plancısı tarafından hazırlanan Mevzi İmar planının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticeisinde oy birliği ile karar verilmiştir.

8- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilçemiz Dede Korkut, Ahmet Yesevi ve Bilali Habeş parklarında kiraya verilen büfe yerlerinin kira süresi 01/02/2016 tarihinde biteceğinden dolayı bahse konu büfe yerlerinin kiraya verilmesine Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/01/2016 tarih ve 518 sayılı uygun görüşlü yazıları doğrultusunda işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

9- Erzurum Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 20/10/2015 tarih ve E.1380205 ilgi sayılı yazısına istinaden Erzurum İli Aziziye İlçesi Aynalıkale, Çamlıca, Çatak, Çıkrıklı ve Üçköse mahallerinde 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22. Maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yapılacak olan uygulama çalışmaları esnasında; Aynalıkale Mahallesinden, İsmail Hakkı YANIK, Süleyman YANIK, Abdurrehim YILDIZ, Kadir YANIK, Halis AYDIN, Recep Ali BAŞOĞLU, Çamlıca Mahallesinden, Yusuf ÇELİK, Murat KUŞTAŞI, Cemil KUŞTAŞI, Cihat ÇAMLICA, Yakup ÇAMLICA, Arif ÖZTÜRK, Çatak Mahallesinden, Cihat ÖZTÜRK, Mehmet Zeki KARATAŞ, Sadık AKBABA, Hulkettin EKŞİOĞLU, Bekir AYDIN, Hasan EKŞİOĞLU, Çıkrıklı Mahallesinden, Zeynel Abit YAZICI, Mevlüt GENÇ, Abdurrahim DALGIÇ, Dursun YAZICI, Halil GEZMİŞ, Sait YAZICI, Üçköse Mahallesinden Kamil YEŞİL, Şaban SUSAM, Ethem CANPOLAT, Memiş YEŞİL, Muhsin YEŞİL ve  Mişa YEŞİL kişilerin bilirkişi seçilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

10- Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Sadakat İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd Şti. adına kayıtlı 4 pafta 967 nolu parselde kayıtlı taşınmaz imar planlarımızda Konut Dışı Kentsel Çalışma alanıdır. Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesi 4 pafta 967 nolu parselin toplam 17 dönümlük taşınmazın Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanından Sosyal Tesis Alanı (Yurt Alanı) E=1.60 Yençok= 12.50 m olarak imar plan tadilatı yapma talebi bulunmaktadır. Bahse konu Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesi 4 pafta 967 nolu parseldeki 17 dönümlük taşınmazın Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanından Sosyal Tesis Alanı (Yurt Alanı) (E=1.60 Yençok=12.50 m ) olarak hazrılanan imar plan tadilatının görüşülmek üzere İmar komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

11- Erzurum İli Aziziye İlçesi Atlıkonak Mahallesi Küçük Evreni mevkiinde bulunan Mülkiyeti Baroj Elektrik Üretim Sanayi ve ticaret Anonim Şirketi adına kayıtlı 589, 594, 595 ve 597 nolu parseller tarla vasfındaki taşınmazlar üzerinde, Yenilenebilir Güneş Enerji Santral Tesis Alanı (E=1.00 Yençok= Serbest) olarak hazırlanan İlave Nazım İmar planı yapma talebi bulunmaktadır. Bahse konu Erzurum İli Aziziye İlçesi Atlıkonak Mahallesi Küçük Evreni Mevkii 589, 594, 595 ve 597 nolu parsellerde Yenilenebilir Güneş Enerji Santral Tesisi alanının Şehir plancısı tarafından hazırlanan Mevzi İmar planının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

12- İlçemiz Ilıca mahallesinde 04-05-06 Mart 2004 tarihinde meydana gelen su baskını afetinde İlçemizin ortasından geçen PULUR çayı kenarındaki afetten etkilenen vatandaşlarımıza afet kapsamında o zamanki Bayındırlık Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından afetzedelik ve hak sahipliği belirlenerek bu kapsamda konutları teslim edilmiştir. Ancak afet kapsamında konut alan hak sahiplerinin afet gören konutlarına enkaz bedeli verilmemiştir. Bu kapsamda bulunan hak sahipleri için söz konusu afetin gerçekleştiği zamanki mahallelerde ikamet eden ve afetzade olan, Hanifi SEVEN, Turgut AKDOĞAN, Vahdet KAÇAN, Cevdet TAŞDEMİRLER, Ömer AKKAYA, Adnan ATEŞ, Samet DOĞAN, Celalettin ÇEVİK, Cuma SEVER, Yavuz TATAR, Ersin KORKMAZ, Süleyman MUHSİN, İbrahim BAYRAM ve Hayati HİRA’ nın heyetin enkaz belirleme komisyonu üyeliğine seçilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

13-  Belediye Başkanlığı tarafından Belediyemiz Personeli Mühendis Kodrosunda çalışan Cihan PALOLUOĞLU’ nun 1 dereceli Başkan Yardımcılığına vekaleten atanması ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı Hadi ZAİMOĞLU’ nun  Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne atanmasına, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01/02/2016 tarihli uygun görüşlü yazıları doğrultusuna işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Muhammed Cevdet ORHAN           Cafer PALA                    İlhan KERVAN           

        Başkan                                   Divan Katibi                           Divan Katibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.