07/10/2016 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 07.10.2016 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR

KARARLARIN ÖZETİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 3. Dönem yılının Ekim ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 07.10.2016 Cuma günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

Toplantıya Katılanlar; Muhammed Cevdet ORHAN, Mustafa KAHVECİ, Ömer Faruk TÖREMEN, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAL, Mehmet AKARSU, Hüseyin GÜLER, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Ahmet KOCAMAN, Metin AYGÜN, Sacit DELLALBAŞI, Ömer Faruk YARBA, Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Adnan KORKMAZ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Muhsin SEFİLOĞLU, Serkant Tolga KUZZU, İlhan KERVAN

Toplantıya Katılmayanlar; Engin ERDAL, Yunus TERZİOĞLU, Onur Sertaç GÖK ve Cafer PALA mazeret dilekçelerine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına ve m. Fatih SOLMAZ  mazeretsiz olarak toplantıya katılmamıştır. 

6 Adet Ek Gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

1- 05/08/2016 tarih ve 2016/115 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının 13/06/2016 tarih ve 3365-4583 sayılı yazısına istinaden İlçemize bağlı Kuzgun ve Ağcakent Mahalleleri arasındaki sınırın belirlenmesinde gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde Kuzgun ve Ağcakent Mahalleleri arasında bulunan mevcut kadastral sınırlarının olduğu gibi korunmasına işaretle yapılan oylama neticesinde mevcut üyelerin oy birliği ile kara verilmiştir.

2- Belediyemizin 2017 yılı Gelir Tarifesi 5393 sayılı Kanunun 62. Maddesine istinaden kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde mevcut üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

3- Belediyemizin 2017 yılı Küşat Harçlarının 5393 sayılı kanunun 15. Maddesinin 3. Fıkrasına istinaden kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde mevcut üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

4- Belediye Başkanlığı tarafından Belediyemiz Etüt Proje Müdürlüğü görevinde iken 19/09/2016 tarihinde 657 sayılı Kanunun 76. Maddesine göre atanan Sinan KOÇ’ un Temizlik İşleri Müdürlüğü’ ne atanması hususunda Meclis Başkanı tarafından Meclise bilgi verilmiştir.

5- 2016 Mali Yılı Fen İşleri Müdürlüğünün bütçesi yetmeyeceği anlaşılan, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bütçesi (05-03-01-01) Dernek Birlik Kurum Kuruluş Sandık vb. Giderleri kaleminden, 28/09/2016 tarihi itibariyle Fen İşleri Müdürlüğümüz (03-07-01-03) Avadanlık ve Yedek Parça Alımları Kalemine 50.000,00 TL, (03-07-03-90) Diğer Bakım ve Onarım kalemine 120.000,00 TL ve (03-07-01-90) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları kalemine 50.000,00 TL aktarma yapılmasına işaretle yapılan oylama neticesinde mevcut üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

6- 2016 Mali Yılı Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesi yetmeyeceği anlaşılan Park ve Bahçeler Müdürlüğü bütçesi (06-05-07-90) Diğerleri kaleminden, Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz (03-05-02-02) Telefon Aboneliği ve kullanım kalemine 21/09/2016 tarihi itibariyle 200.000,00 TL aktarma yapılmasına işaretle yapılan oylama neticesinde mevcut üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

7- 2016 Mali yılı Özel Kalem Müdürlüğü bütçesi yetmeyeceği anlaşılan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bütçesi (05-03-01-01) Dernek Birlik Kurum Kuruluş Sandık vb. Giderleri kaleminden Özel Kalem Müdürlüğümüz (03-06-01-01) Temsil Ağırlama Tören Fuar Organizasyon kalemine 28/09/2016 tarihi itibariyle 100.000,00 TL aktarma yapılmasına işaretle yapılan oylama neticesinde mevcut üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

8- Erzurum İli Aziziye İlçesi, Gezköy Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Solakoğlu Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti. adına kayıtlı 0 ada 4807 nolu parselde kayıtlı taşınmaz imar planlarımızda Akaryakıt İstasyon alanıdır. Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesi 0 ada 4807 nolu parseldeki taşınmazın Akaryakıt İstasyonu Alanı (E=1.00 Yençok= 6.50 m) olan yerin Akaryakıt İstasyon Alanı ve Ticaret Alanı (E= 1.00 Yençok= 6.50 m) olarak hazırlanan imar plan tadilatı yapma talebi bulunmaktadır. Bahse konu Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesi 0 ada 4807 nolu parseldeki taşınmaz Akaryakıt İstasyon alanıdır. Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesi 0 ada 4807 nolu parseldeki taşınmazın Akaryakıt İstasyonu Alanı (E= 1.00 Yençok= 6.50 m) olan yerin Akaryakıt İstasyon Alanı ve Ticaret Alanı (E= 1.00 Yençok= 6.50 m) olarak hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde mevcut üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

9- Erzurum İli Aziziye İlçesi, Gezköy Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Erzurum İnşaat Taahhüt Beton İmalatı İnşaat Malzemeleri Petrol Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.  adına kayıtlı 8582 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz imar planlarımızda Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanıdır. Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesi 8582 ada 1 nolu parseldeki taşınmazın Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (E=0.50 Yençok= 6.50 m) olan yerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (E=1.00 Yençok= 12.50 m) olarak hazırlanan İmar Plan Tadilatı yapma talebi bulunmaktadır.        Bahse konu Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesi 8582 ada 1 nolu parseldeki taşınmazın Konut Dışı Kentsel Çalışma alanıdır. Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesi 8582 ada 1 nolu parseldeki taşınmazın Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (E= 0.50 Yençok= 6.50 m) olan yerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (E=1.00 Yençok= 12.50 m) olarak hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde mevcut üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

10- Erzurum İli Aziziye İlçesi Selçuklu Mahallesinde bulunan 6672 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu parsellerde kayıtlı taşınmaz mevcut planlarımızda Ticaret Alanı olarak kullanılmaktadır. Söz konusu parsellerde hazırlanan plan değişikliği ile ada kenarı hattı düzenlemesi yapılmıştır. Yapılaşma koşullarıda Ticaret alanı+ Konut alanı (yençok= 12.50 m) olarak hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde mevcut üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

11- Mülkiyeti Belediyemize ait Ada: 1994 Parsel: 1 de kayıtlı Dadaşkent Mevkiinde bulunan 3310 m² arsa vasfındaki taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılması için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde mevcut üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

12- Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesi Gidikler Mevkiinde bulunan Mülkiyeti Şahsat KARAMAN ve Mutlu KARAMAN adına kayıtlı (Eski 2865) 10026 ada 3 nolu parselde kayıtlı (17.841,22 m²) tarla vasfındaki taşınmaz üzerinde, Kır Kahvesi ve Lokanta ile 49 Baş Süt Sığırcılık İşletme Tesisi alanı (E = 0.50 Yençok= 6.50 m) olarak Mevzi İmar Planı yapma talebi bulunmaktadır. Bahse konu Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesi Gidikler Mevkiinde bulunan, Mülkiyeti Şahsat KARAMAN ve Mutlu KARAMAN adına kayıtlı (eski 2865) 10026 ada 3 nolu parselde kayıtlı (17.841,22 m²) lik tarla vasfındaki taşınmaz üzerinde, Kır Kahvesi ve Lokanta ile 49 Baş Süt Sığırcılık İşletme Tesisi alanı (E=0.50 Yençok= 6.50 m) olarak Mevzi İmar Planının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde mevcut üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

13- Belediyemiz bünyesinde 1 adet 1 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki Tekniker kadrosunun iptal edilerek 1 adet 8 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi ve 1 adet 1 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki Tekniker kadrosunun iptal edilerek 1 adet 8 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi ve 1 adet 5 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki Ekonomist kadrosunun iptal edilerek 1 adet 1 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki Ekonomist kadrosunun ihdas edilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde mevcut üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

14- Belediyemiz bünyesinde çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet Elektirk- Elektronik Mühendisi ve 1 adet İnşaat Mühendisi ile 1 adet Ekonomist, 1 adet İnşaat Teknikeri ve 1 adet Harita Kadastro Teknikeri 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi uyarınca 31/12/2016 tarihine kadar Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılmasına ve ücretlerinin;

1-  1 adet Elektrik, Elektronik Mühendisi Erhan BAYRAK’ a net ücret olarak 1.950,00 TL,

2-  1 adet İnşaat Mühendisi Abdullah Murat KÖPRÜLÜ’ ye net ücret olarak 1.950,00 TL,

3-  1 adet Ekonomist Mustafa ÇOMAKLI’ ya net ücret olarak 1.387,50 TL,

4-  1 adet İnşaat Teknikeri Yakup ARSLAN’ a net ücret olarak 1.387,50 TL,

5- 1 adet Harita Kadastro Teknikeri Eyüp TOPRAK’ a net ücret olarak 1.387,50 TL

verilmesine gereği için evrakın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde mevcut üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

15- Erzurum İli Aziziye İlçesi Ocak Mahallesi At Öldüren Deresi Mevkiinde bulunan Mülkiyeti IMK Ges Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına kayıtlı 139, 165 ve 175 nolu parseller, Mülkiyeti Pages Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına kayıtlı 140 ve 166 nolu parseller, Mülkiyeti Ayges Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına kayıtlı 168 ve 179 nolu parseller ile Mülkiyeti Pri Ges Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına kayıtlı 174, 176 ve 178 nolu parseller tarla vasfındaki taşınmazlar üzerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (E=1,00 Yençok= Serbest) olarak hazırlanan Mevzi İmar Planı yapma talebi bulunmaktadır. Bahse konu Erzurum İli Aziziye İlçesi Ocak Mahallesi At Öldüren Deresi Mevkiinde bulunan Mülkiyeti IMK Ges Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına kayıtlı 139, 165 ve 175 nolu parseller, Mülkiyeti Pages Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına kayıtlı 140 ve 166 nolu parseller, Mülkiyeti Ayges Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına kayıtlı 168 ve 179 nolu parseller ile Mülkiyeti Pri Ges Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına kayıtlı 174, 176 ve 178 nolu parseller tarla vasfındaki taşınmazlar üzerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (E=1,00 Yençok= Serbest) olarak hazırlanan Mevzi İmar Planının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

16- 06/06/2016 tarih ve 2016/94 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen Mülkiyeti Nurbaba Lokantacılık Turizm Tarım ve Hayvancılık İnşaat Taahhüt İmalat Ticaret ve San. Ltd. Şti. adına kayıtlı I46A10D1A pafta 1218, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1444, 1445, 1446, 1447 ve 1448 nolu parseller kayıtlı taşınmaz imar planlarımızda K.D.K.Ç.A ve Akaryakıt Servis alanından Ticaret alanı (E= 0.50 Yençok= 6.50 olarak) ve Akaryakıt Servis İstasyon alanı ise korunmuştur. Akaryakıt Servis İstasyon alanında çekme mesafeleri; Erzurum- Erzincan Karayolu ile planlama alanı arasındaki 10 meterlik taşıt yolundan 15 metre diğer yönlerden ise 5’ er metre bırakılmıştır.

Planlama alanını Kuzeydoğu- Güneybatı yönünde bölüp 1423, 1436, 1437 ve 1438 nolu parsellerden geçen 10 metrelik taşıt yolu iptal edilerek, Kuzey ve güney yönünde bölerek 1441 ve 1444 nolu partsellerden geçip ana yola dikey olarak inen 10 metrelik bir yol bağlantısı olarak, I46A10D1A pafta 20775 plan işlem kodlu imar plan tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde reddine işaretle yapılan oylama neticesinde mevcut üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Muhammed Cevdet ORHAN          Hülya SALTUKLU            Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU          

        Meclis Başkanı                           Divan Katibi                                   Divan Katibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.