02/02/2017 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 02.02.2017 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR

KARARLARIN ÖZETİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 4. Dönem yılının Şubat ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 02.02.2017 Perşembe günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

Toplantıya Katılanlar;  Muhammed Cevdet ORHAN, Mustafa KAHVECİ, Ömer Faruk TÖREMEN, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Mehmet AKARSU, Hüseyin GÜLER, Hülya SALTUKLU, Ahmet KOCAMAN, Onur Sertaç GÖK Metin AYGÜN, Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Adnan KORKMAZ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Muhsin SEFİLOĞLU, Serkant Tolga KUZZU, Cafer PALA ve İlhan KERVAN

Toplantıya Katılmayanlar; M. Fatih SOLMAZ, İsa ARİFOĞLU, Sacit DELLALBAŞI ve Ömer Faruk YARBA’ nın mazeret dilekçelerine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına ve Yunus TERZİOĞLU mazeretsiz olarak toplantıya katılmamıştır.

2 Adet Ek Gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

GÜNDEM MADDELERİ :

1- 04/01/2017 tarih ve 2017/5 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Mülkiyeti Hakkı ÇAMLICA ve Hissedarları adına kayıtlı Erzurum İli Aziziye İlçesi Sırlı Mahallesi Küçük Yurtlar Mevkiinde bulunan 101 ada 35 nolu tarla vasfındaki taşınmaz üzerinde Yenilenebiir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (E= 1.00 , Yençok= 6.50) olarak H6D02C2A pafta 24342 plan işlem kodu, H46D02C1B pafta 24344 plan işlem kodlu Mevzi İmar Planı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan Mevzi İmar Planının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

2- 04/01/2017 tarih ve 2017/6 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Çiğdemli Mahallesi Erzurum- Erzincan Karayolu üzerinde bulunan Mülkiyeti İpragaz A.Ş. adına kayıtlı I46.A.01-C pafta 754 nolu parselin tarım alanından , Sanayi Depolama Alanı (E= 0.20, Yençok= 8.57 m) olarak I46A01C1A pafta 24537 plan işlem kodu, I46A01C1D pafta 24358 plan işlem kodlu İmar Plan Tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde komisyonca dosyada bulunması gereken belgeler eksik olduğundan ertelenmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

3- 04/01/2017 tarih ve 2017/7 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Cem GÖK adına kayıtlı I46.A08-A1A pafta 3206 ada 1 nolu parselde kayıtlı toplam alanı 2.540,20 m²’ lik taşınmaz mevcut imar planlarımızda bitişik nizam 2 kat konut alanı olan yerin Ticaret + Konut bitişik nizam 6 kat ve arsanın batı tarafında yol ile beraber olmak üzere 372,00 m²’ si park alanı (E= 1.60 Yençok= 12.50 m) olarak İ46A08A1A pafta 24360 plan işlem kodlu imar plan tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde komisyonca dosyada bulunması gereken belgeler eksik olduğundan ertelenmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

4- 04/01/2017 tarih ve 2017/9 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Çiğdemli Mahallesi Erzurum- Erzincan Karayolu üzerinde bulunan Mülkiyeti Mülkiyeti Arifoğlu Mandıracılık Turizm İnşaat Hayvancılık Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. adına kayıtlı I46.A.01-A pafta (eski 437) 1918 nolu parselin tarım alanından Sanayi Tesis Alanı (E= 0.50, Yençok= 9.50 m) olarak I46A01A4A pafta 24379 plan işlem kodlu İmar Plan Tadilatı gerek mahallinde gerekse  pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde komisyonca dosyada bulunması gerekn belgeler eksik olduğundan ertelenmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

5- 04/01/2017 tarih ve 2017/10 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Yardımcı Spor ve Eğlence Tesisleri Ltd. Şti. adına kayıtlı 2008 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 0 ada 457, 458, 459 ve 476 nolu parsellerde kayıtlı taşınmaz mevcut imar planında Meslek Okulu Alanıdır. Söz konusu Mevcut ada kuzey- güney yönünde iki ayrı adaya ayrılmış olup bu iki adanın ortasında 15 m’ lik yol bırakılmıştır. 15 m’lik yolun kuzeyinde kalan adanın kuzey cephesi 25 m’ lik yola cephesi olduğundan Ticaret + Konut Alanı (E= 1.60, Yençok= 12.50 m), Güney cephesi konut  alanı (E= 1.20, Yençok= 9.50 m) 15 metrelik yolun güneyinde kalan ada Konut Alanı (E= 1.20, Yençok= 9.50 m) ve bahse konu adaların güneyinde kalan yol 20 metreye çıkarılmıştır. Uygulama sonrası I46A09C1D pafta 24377 plan işlem kodu, I46A09C1C pafta 24378 plan işlem kodlu İmar Plan Tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde   hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

6- 04/01/2017 tarih ve 2017/18 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Cevdet ÖZER ve Mustafa SOLAK adına kayıtlı 6501 ada 2 nolu parsel imar planlarımızda ada ayırma çizgisi ile ayırmış olup parselin ada ayırma çizgisninin güneyinde kalan kısmı Ticaret + Konut alanı kuzeyinde kalan kısmı konut alanından parselin tamamının Ticaret + Konut alanı (Taks= 0.35, Kaks= 1.75) olarak  I46A09C3A pafta 24376 plan işlem kodlu İmar Plan Tadilatı gerek mahallinde gerekse  pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

7- Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Erzurum Otomotiv İnşaat Taahhüt İnşaat Malzemeleri Nakliyet Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına kayıtlı 11784 ada 1 nolu arsa vasfındaki 10.693,52 m²’ lik taşınmazın doğusunda kalan 7 m’lik imar yolu ile birleştirilmesi için İmar Plan Tadilatı yapma talebi bulunmaktadır.

     Bahse konu Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Erzurum Otomotiv İnşaat Malzemeleri Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına kayıtlı 11784 ada 1 nolu arsa vasfındaki 10.693,52 m²’ lik taşınmazın doğusunda kalan 7 m’ lik imar yolu birleştirilmesi için İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

8- 31/12/2016 tarihli Resmi Gazetede Belediye ve Bağılı Kuruluşlar ile Mahalli İdareler Birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğe göre hazırlanmış Memur ve İşçi kadro cetvellerinin kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

    Muhammed Cevdet ORHAN             Hülya SALTUKLU         Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU

         Meclis Başkanı                               Divan Katibi                             Divan  Katibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.