13/03/2017 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ (2. BİRLEŞİM)

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 13.03.2017 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 2. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR

KARARLARIN ÖZETİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 4. Dönem yılının Mart ayı olağan toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu 13.03.2017 Pazartesi günü saat 13:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

Toplantıya Katılanlar;  Muhammed Cevdet ORHAN, Mustafa KAHVECİ, Ömer Faruk TÖREMEN, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Mehmet AKARSU, Hüseyin GÜLER, Hülya SALTUKLU, Ahmet KOCAMAN, Metin AYGÜN, Sacit DELLALBAŞI, Ömer Faruk YARBA Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Adnan KORKMAZ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Muhsin SEFİLOĞLU, Serkant Tolga KUZZU, Cafer PALA ve İlhan KERVAN

Toplantıya Katılmayanlar; M. Fatih SOLMAZ, İsa ARİFOĞLU ve Yunus TERZİOĞLU’ nun mazeret dilekçelerine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına Hüseyin BEKMEZ ve Onur Sertaç GÖK mazeretsiz olarak toplantıya katılmamıştır.  

1- 10/03/2017 tarih ve 2017/34 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Yarımca Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Vuslat Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adına kayıtlı 229 nolu parsel taşınmaz imar planlarımızda Özel Eğitim Sosyal Tesis ve Dini Tesis Alanı (E= 2.20, Yençok= 15.50 m) olan imar adasının kuzey cephesinde imar plan tadilatı yapma talebi bulunmaktadır.

Bahse konu Aziziye İlçesi Yarımca Yarımca Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Vuslat Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adına kayıtlı 229 nolu parsel taşınmaz imar planlarımızda Özel Eğitim Sosyal Tesis ve Dini Tesis Alanı (E= 2.20, Yençok= 15.50 m) olan imar adasının kuzey cephesinde I46A14B3D pafta 25157 plan işlem kodu, I46A14B3C pafta 25158 plan işlem kodlu İmar Plan Tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

2- 10/03/2017 tarih ve 2017/35 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Selim GÜNEŞ adına kayıtlı 10136 ada 9 nolu parsel tarla vasfındaki 14.327,71 m²’ lik taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda sanayi alanıdır. Bahse konu 10136 ada 9 nolu parselin sanayi alanından (E=0.30, Yençok= 9.50 m) Eğitim Tesis Alanı (E=1.60 Yençok= 14.50 m) olarak hazırlanan I46A08B3A pafta 25153 plan işlem kodu, I46A08B3A pafta 25156 plan işlem kodlu İmar Plan Tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

3- 10/03/2017 tarih ve 2017/40 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Aziziye İlçemiz sınırları içerisinde, Saltuklu ve Selçuklu Mahallelerinden oluşan, Dadaşkent yerleşkesi bilindiği üzere imar sahasının geniş olması ve günden güne bir cazibe merkezi olma yolunda ilerlemesi sebebiyle yapılaşma hızı ve şehirleşmesi hızla devam etmektedir. Bu yapılaşma hızı ve şehirleşme ile birlikte bölgemizde inşaat yapan özel müteşebbisler tarafından belediyemizden, 1/1000 ölçekli uygulama imar plânlarımızda ticari alan olarak tanımlanmayan konut alanlarında, ticari alanlar oluşturmak adına bir takım talepler oluşmaktadır.

Belediyemizce, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile yapılan şifai görüşmeler neticesinde, söz konusu ticari alan taleplerinin değerlendirilmesi için, 1 Haziran 2013 tarih ve 28664 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Plânlı Alanlar Tip İmar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 29. Maddesinde “Konut alanlarında kalmakla birlikte, ilgili idarece uygun görülen yol güzergâhlarında halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak zemin katta ticaret yapılabilir,” hükmü uyarınca işlem yapılabileceği kanaati oluşmuştur.

Bu sebeple halkın günübirlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla konut alanlarında zemin katlarda, 3194 sayılı İmar kanunu ve Plânlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ticari alanlar oluşturulması için 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notlarına eklenmesine İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

4- 04/01/2017 tarih ve 2017/37 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Ilıca (Merkez) Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Sebahattin ÖZBAĞ adına kayıtlı 3175 ada, 9 nolu parselde kayıtlı taşınmaz imar planlarımızda Sanayi alanıdır.. Söz konusu Ilıca (Merkez) Mahallesi, 3175 ada, 9 nolu parseldeki 13.978,24 m²’ lik taşınmazın Sanayi Alanından, Sosyal Tesis alanı (E = 1.60, Yençok  = 12.50 m) olarak imar plan tadilatı yapma talebi bulunmaktadır.

Bahse konu Aziziye İlçesi, Ilıca (Merkez) Mahallesi, 3175 ada, 9 nolu parseldeki 13.978,24 m²’ lik taşınmazın Sanayi Alanından, Sosyal Tesis alanı (E = 1.60, Yençok = 12.50 m) olarak, İ46A08B4B pafta 17207 plan işlem kodu, İ46A08B3A pafta 17209 plan işlem kodu, 146A08B2D pafta 17210 plan işlem kodu, İ46A08B1C pafta 17212 plan işlem kodlu İmar Plan Tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Muhammed Cevdet ORHAN             Hülya SALTUKLU            Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU

        Meclis Başkanı                            Divan Katibi                       Divan Katibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.