2021 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HK. (Strateji Geliştirme Müdürü Kadrosunun İptali)

18.01.2021 tarihinde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı için ilan edilen 1 dereceli Strateji Geliştirme Müdürlüğü kadrosuna asaleten 28/01/2021 tarihi itibariyle atama yapıldığından Strateji Geliştirme Müdürü sınavı iptal edilmiştir.