Güney Afrika’da Osmanlı sancağını dalgalandırmış ve yaşamıyla buradaki Müslümanlara örnek olmuş Erzurumlu Alim Ebubekir Efendi’nin torunu Rüştü Güven Atala Beyi belediyemizde ağırladık.