İLAN - ERZURUM AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

 

Mülkiyeti Belediyemize ait parseller 04.08.2017 Tarih 98 sayılı Meclis kararına istinaden 21.11.2017 Tarih 2017/248 sayılı Encümen kararı ile satışa sunulmuş olup satışı sağlanamayan, aşağıda belirtilen parseller için oluşturulan muhammen bedeller üzerinden 01.12.2017 Tarihinde Belediyemiz Encümen salonunda saat 16.00 da Encümen huzurun da pazarlık usulü ile satışa sunulacaktır. Katılımın sağlanması hususunda; 

Gereğini Arz/rica ederim.

Sıra No

Ada No

Parsel

No

Yüz Ölçümü

(m²)

Cinsi

İmar Durumu

Hmax (15,50)

Emsal (1,50)

Mevkii

Toplam Parselin Muhammen Bedel (TL)

  

Geçici teminat

1

12485

1

1.667,45

Arsa

5 Kat

Saltuklu

1.050.493,50 TL

31.514,805 TL

2

12485

2

2.143,59

Arsa

5 Kat

Saltuklu

1.350.461,70 TL

40.513,851 TL

3

12485

3

1.457,81

Arsa

5 Kat

Saltuklu

874.686,00 TL

26.240,58 TL

4

12485

4

1.458,80

Arsa

5 Kat

Saltuklu

875.280,00 TL

26.258,40 TL

5

12485

5

1.459,85

Arsa

5 Kat

Saltuklu

875.910,00 TL

26.277,30 TL

6

12485

6

2.298,62

Arsa

5 Kat

Saltuklu

1.425.144,40 TL

42.754,332 TL

7

12485

8

1.574,60

Arsa

5 Kat

Saltuklu

944.760,00 TL

28.342,80 TL

8

12485

9

1.459,21

Arsa

5 Kat

Saltuklu

875.526,00 TL

26.265,78 TL

9

12485

10

1.353,11

Arsa

5 Kat

Saltuklu

811.866,00 TL

24.355,98 TL

10

12485

11

1.652,76

Arsa

5 Kat

Saltuklu

991.656,00 TL

29.749,68 TL

11

12486

2

2.564,35

Arsa

5 Kat 

Saltuklu

1.615.540,50 TL

48.466,215 TL

12

12486

7

2.464,99

Arsa

5 Kat

Saltuklu

1.478.994,00 TL

44.369,82 TL

13

12486

8

1.584,77

Arsa

5 Kat

Saltuklu

950.862,00 TL

28.525,86 TL

İSTEKLİLERİN (Gerçek Kişi Olması Halinde)

 1. Nüfus Cüzdan Sureti
 2. Geçici teminata ait Makbuz, Banka dekontu veya teminat mektubu,
 3. Gönderilecek belgeler asıl veya noter tasdikli olacak,
 4. İhale ile ilgili Şartname belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilir.
 5. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 6. İsteklilerin belirtilen gün ve saatte, ihale yerinde hazır bulunmaları,
 7. g) Satışı yapılacak mülkiyetin özellikleri şartnamede belirtilmiştir.
  ı) Türkiye’de tebligat için adres göstermek
 8. i) Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 9. j) Kanuni İkametgâhı
 10. k) Aziziye Belediyesine borcu (Emlak, ÇTV, Kira vb. ) olmadığına dair güncel belge 

İSTEKLİLERİN (Tüzel Kişi Olması Halinde) 

a)İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b)Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,

c)Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),

ç) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirilmesi (Yazılı olarak)

 1. d) Vekâleten katılımda Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 2. e) Sicil Gazetesi
 3. f) Emlak İstimlak Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında şartnamenin alındığına dair makbuz.
 4. g) Aziziye Belediyesine borcu (Emlak, ÇTV, Kira vb. ) olmadığına dair güncel belge.

                                                                                      Halil ÖZCAN

                                                                                        Başkan a.

                                                                                 Belediye BaşkanYrd.


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.