İLAN

ERZURUM / AZİZİYE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

OTEL,  AİLE KABİNLERİ VE KAPLICA MÜŞTEMİLATI İLE BİRLİKTE KİRA İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait Aziziye caddesi mevkiinde Pafta 10071, Parsel 31 ve 50 üzerinde yapılı bulunan; 36 standart-5 suit olmak üzere 41 oda-100 yatak kapasiteli,18 adet termal aile kabini, açık ve kapalı restoran, lobi, tam donanımlı toplantı salonundan oluşan bir Termal Otel ve aynı uygulama alanı içerisinde bulunan; bay ve bayanlar için ayrı 2 adet 150cm. derinliğinde 80m²’lik termal havuzlar, 1 adet özel havuz, Türk hamamı, fin hamamı, sauna, fitness center, bölümlerinden oluşan kaplıca tesisi bir bütün olarak 2886 Sayılı yasanın 45 nci maddesi gereğince açık arttırma suretiyle 3 yıllığına kiraya verilecektir.

İhale 05/02/2016 günü saat 14:00’ da Belediye Encümen Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.       

        

1- İhaleye katılabilmek için 

A) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

B) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu

C) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirilmesi (Yazılı olarak)

D) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (gerçek kişilerde)

E) Şartname ve ekleri Yazı İşleri Müdürlüğünden 350, TL karşılığında satın alınacaktır.

F) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

B) Tüzel kişiliklerde Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,

 

2- Bir yıllık kira bedeli KDV hariç 207.000,00 TL olup geçici teminatı 6.210,00 TL’ dir.

4-İsteklilerin belirtilen gün ve saatte ihale yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

5-Kiraya verilecek mülkiyetin özellikleri şartname ekinde verilecektir.

6- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

  İLAN OLUNUR


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.