İLAN - ERZURUM AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Mülkiyeti Belediyemize ait Saltuklu Mahallesinde bulunan 18 adet taşınmaz ile Selçuklu mahallesinde bulunan 2 adet taşınmazın aşağıda ada, parsel, imar durumu, m² si ve muhammen bedeli belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi Açık Teklif Usulüne göre ihale ile satılacaktır.

Sıra No

Ada No

Parsel

No

Yüz Ölçümü

(m²)

Cinsi

İmar Durumu

Hmax (15,50)

Emsal (1,50)

Mevkii

Toplam Parselin Muhammen Bedel (TL)

  

Geçici teminat

1

12485

1

1.667,45

Arsa

5 Kat

Saltuklu

1.050.493,50 TL

31.514,805 TL

2

12485

2

2.143,59

Arsa

5 Kat

Saltuklu

1.350.461,70 TL

40.513,851 TL

3

12485

3

1.457,81

Arsa

5 Kat

Saltuklu

874.686,00 TL

26.240,58 TL

4

12485

4

1.458,80

Arsa

5 Kat

Saltuklu

875.280,00 TL

26.258,40 TL

5

12485

5

1.459,85

Arsa

5 Kat

Saltuklu

875.910,00 TL

26.277,30 TL

6

12485

6

2.298,62

Arsa

5 Kat

Saltuklu

1.425.144,40 TL

42.754,332 TL

7

12485

7

2.298,62

Arsa

5 Kat

Saltuklu

1.425.144,40 TL

42.754,332 TL

8

12485

8

1.574,60

Arsa

5 Kat

Saltuklu

944.760,00 TL

28.342,80 TL

9

12485

9

1.459,21

Arsa

5 Kat

Saltuklu

875.526,00 TL

26.265,78 TL

10

12485

10

1.353,11

Arsa

5 Kat

Saltuklu

811.866,00 TL

24.355,98 TL

11

12485

11

1.652,76

Arsa

5 Kat

Saltuklu

991.656,00 TL

29.749,68 TL

12

12486

1

1.617,81

Arsa

5 Kat

Saltuklu

1.019.220,30 TL

30.576,609 TL

13

12486

2

2.564,35

Arsa

5 Kat

Saltuklu

1.615.540,50 TL

48.466,215 TL

14

12486

5

1.853,18

Arsa

5 Kat

Saltuklu

1.148.971,60 TL

34.469,148 TL

15

12486

6

1.855,86

Arsa

5 Kat

Saltuklu

1.150.633,20 TL

34.518,996 TL

16

12486

7

2.464,99

Arsa

5 Kat

Saltuklu

1.478.994,00 TL

44.369,82 TL

17

12486

8

1.584,77

Arsa

5 Kat

Saltuklu

950.862,00 TL

28.525,86 TL

18

12488

1

2.892,50

Arsa

5 Kat

Saltuklu

1.995.825,00 TL

59.874,75 TL

19

12448

1

597,38

Arsa

Z+2 Kat Hmax:9,50 E:1,20

Selçuklu

238.952,00 TL

7.168,56 TL

20

12448

6

2.001,51

Arsa

Z+2 Kat Hmax:9,50 E:1,20

Selçuklu

800.604,00 TL

24.018,12 TL

 

 İhale 2886 sayılı kanunun 45.maddesi gereğince Açık artırma sureti ile 07.09.2017 tarihinde saat 14'00'da Belediye Encümen salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhaleye katılmak için ;

  • İkametgâh senedi
  • Nüfus Cüzdan Sureti
  • Geçici teminata ait Makbuz, Banka dekontu veya teminat mektubu,
  • Türkiye’de tebligat için adres göstermek
  • İhale ile ilgili Şartname belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilir.

6-      Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

7-      Satılacak mülkiyetin özellikleri şartnamede belirtilmiştir.
8-      Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9-     Vekâleten katılım olması durumunda noter onaylı belgeler.

10-   Belediyemize Emlak ve ÇTV borcu yok yazısı.

 

 İLAN OLUNUR 21.08.2017

 AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.