İLAN - ERZURUM AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Mülkiyeti Belediyemize ait Saltuklu Mahallesinde bulunan 1 adet taşınmazın, % 50’ sinin peşin geriye kalan  % 50’ si ise 20 ay vadeli olup, aylık vade farkı 0,90 olarak uygulanacaktır. Aşağıda ada, parsel, imar durumu, m² si ve muhammen bedeli belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36.maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulüne göre ihale ile satılacaktır.

 

Sıra No

Ada No

Parsel

No

Yüz Ölçümü

(m²)

Cinsi

İmar Durumu

Hmax (15,50)

Emsal (1,50)

Mevkii

Toplam Parselin Muhammen Bedel (TL)

  

Geçici teminat

1

12488

1

2.892,50

Arsa

5 Kat

Saltuklu

1.995.825,00 TL

59.874,75 TL

 

İhale 2886 sayılı kanunun 36.maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile 29.09.2017 tarihinde saat 16'00'da Belediye Encümen salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhaleye katılmak için ;

1- İkametgâh senedi

2- Nüfus Cüzdan Sureti

3- Geçici teminata ait Makbuz, Banka dekontu veya teminat mektubu,

4- Türkiye’de tebligat için adres göstermek

5- İhale ile ilgili Şartname belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilir.

6- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

7- Satışı yapılacak mülkiyetin özellikleri şartnamede belirtilmiştir.
8- Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Vekâleten katılım olması durumunda noter onaylı belgeler.

10- Belediyemize Emlak ve ÇTV borcu yok yazısı.

 

İLAN OLUNUR 14.09.2017                                                                                                             

                                                                                                              Halil ÖZCAN

                                                                                                        Belediye Başkan Vekili


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.