01/06/2018 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 01.06.2018 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 5. Dönem yılının Haziran ayı olağan toplantısının  1. Birleşiminin 1. Oturumu 01.06.2018 Cuma günü saat 14:30'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                            

Toplantıya Katılanlar;  Muhammed Cevdet ORHAN Başkanlığında üyelerden, Mustafa KAHVECİ, Mustafa GÜLKAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Abdullah BAYRAM, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Mehmet AKARSU, Hüseyin GÜLER, Hülya SALTUKLU, Yunus TERZİOĞLU, Ahmet KOCAMAN, Metin AYGÜN, Sacit DELLALBAŞI, Ömer Faruk YARBA, Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Cemil MOLA, Adnan KORKMAZ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Serkant Tolga KUZZU, Cafer PALA ve İlhan KERVAN

 

Toplantıya Katılmayanlar; İsa ARİFOĞLU ve Onur Sertaç GÖK’ ün mazeret dilekçesine istinaden meclis tarafından izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

3 adet Ek gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 

1- Belediyemiz ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında yürütülen Eski Mahalle 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile protokol imzalanarak bölgede kamulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır.

            Söz konusu bölge kamulaştırma çalışmaları sonrasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan 17 blok 340 adet konuttan A-8 ve A-9 blokların bulunduğu bölgeye denk gelen 12688 ada 2 parseldeki Belediyemiz hissesinin protokol kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığına bedelsiz olarak devrinin yapılması gerekmektedir.

            Söz konusu 12688 ada 2 parseldeki Belediyemiz hissesinin protokol kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığına bedelsiz olarak devrinin yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

2- Mülkiyeti Erzurum İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler birliğine ait olan Kayapa Mahallesi 0 ada 625 parselde kayıtlı 18.911,15 m² arsa vasfındaki taşınmaz 17/05/2018 tarih 2327 sayılı yazılarına binaen 17/05/2018 tarih 57 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Hayvan Borsası (Müzayede Salonu) yapılmak üzere Belediyemize tahsis edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

3- Mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait olan Gezköy Mahallesi 9537 ada 4 parselde kayıtlı 160.849,28 m² taşınmazın Belediyemiz adına satın alınmasına; Devir Tescil iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

4- Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 10/05/2018 tarih 10610 sayılı yazı ile (YOİKK) Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu Eylem Planında yönetim bütünlüğü sağlanması açısından; 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesi 05/10/2017 tarih 114 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemizce tahsil edilecek vergiler Nisan – Ekim aylarında iki eşit taksitte tahsil edilmesi karara bağlandığı, diğer tahsil edilecek uygulamalarda aynı tahsilat döneminde tahsil edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

5- 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (b) bendinde “Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek” denilmektedir. Belediyemiz bünyesinde istihdam ettirilen 657 sayılı DMK’ ya tabi memur personel 4857 sayılı kanuna tabi işçi personel 696 sayılı KHK kapsamında sürekli çalıştırılacak işçiler ve Belediyemizin iştiraki olan Ilıca Termal İnşaat Taahhüt Enerji Hayvancılık Turizm Hizmet Alımı Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde istihdam ettirilen personel hakkında uygulanacak taltif ve tekdir işlemlerinin yürütülebileceği ekte hazırlanan “işyeri iç yönetimi yönetmeliği ve disiplin talimatı” nın kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

6- Yukarıda açıklanan kanun maddesi gereği 2018 Mayıs ayı Meclis toplantısında istifa eden Meclis üyesi yerine Meclis üyeleri arasından bir üyenin geriye kalan süreyi ikmal etmek üzere Belediye Meclis üyesi Cemil MOLA’ nın yapılan oylama neticesinde Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliğine seçilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

7- 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 77. Maddesinde “Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular. Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir” denilmektedir

 Erzurum ilimizde spor ve sporcuyu teşvik etmek amacıyla Erzurum Bisiklet Gençlik Spor Kulübü Derneğinin 31/05/2018 tarih 2018/2580 kayıt numaralı dilekçe ile belediye başkanlığımıza yardım edilmesi talebinde bulunmuştur.

              Profesyonel ve amatör lisanslı sporcuların ulaşım araç, gereç eğitim-öğretim ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda ve ayrıca sporcuların antrenman sahalarının geçici tedarik edilmesi tedarik edilen kiralanan taşınmazın üst yapı düzenlemeleri yapılması için Erzurum Bisiklet Gençlik Spor Kulübü Derneğine ayni ve nakdi yardım yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

8- 06/04/2018 tarih ve 2018/47 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Aziziye İlçesi Saltuklu Mahallesinde Belediye Hizmet Alanları, Pazar Yeri, Anıt Yeri olarak bulunan bu sebepten ötürü 18. Madde İmar Uygulamasına göre Düzenleme Ortaklık Payı’ nın % 40’ ı geçmesi sebebiyle İmar Plan Tadilatı yapımı ihtiyacı hasıl olmuştur.

            Belediyemiz tarafından hazırlattırılan İmar Plan Tadilatı, İmar Komisyonuna yapılan değerlendirme sonucu bahse konu alanda sosyal donatı alanlarının bırakılması şartı ile uygun görülmesine, İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Muhammed Cevdet ORHAN             Hülya SALTUKLU             Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU                                                         

           Divan Kâtibi                           Divan Kâtibi                        Meclis Başkanı


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.