04/05/2018 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ (2.BİRLEŞİM)

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 04.05.2018 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 2. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 5. Dönem yılının Mayıs ayı olağan toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu 04.05.2018 Çarşamba günü saat 10:30'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                            

Toplantıya Katılanlar;  Mehmet AKARSU’ nun Başkanlığında üyelerden, Mustafa GÜLKAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Hüseyin GÜLER, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Ahmet KOCAMAN, Metin AYGÜN, Sacit DELLALBAŞI, Ömer Faruk YARBA, Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Adnan KORKMAZ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Serkant Tolga KUZZU, Cafer PALA ve İlhan KERVAN

 

Toplantıya Katılmayanlar; Onur Sertaç GÖK ve Yunus TERZİOĞLU’ nun mazeret dilekçesine istinaden meclis tarafından izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilmiş olup, Muhammed Cevdet ORHAN ve Mustafa KAHVECİ toplantıya katılmamıştır.

 

12 adet Ek gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

  

1- AZİZİYE  BELEDİYEMİZİN 2017 YILI KESİN HESAP KOMİSYON RAPORUDUR.

            Belediye Meclisinin 02/05/2018 tarihli 49 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemiz 2017 Mali yılı Kesin hesapları 5393 sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmenliğinin 40. Maddesi gereğince komisyonumuz Ömer Faruk TÖREMEN başkanlığında ve 02/05/2018 ve 03/05/2018 tarihlerinde meclis salonunda toplanarak Bütçe Gelir ve Gider Kesin Hesap Cetvelleri incelenmiş olup, yapılan incelemede;

 

1-GELİRLER    :

  1. Bütçe Tahmini 2017 Mali yılı İhzarı bütçesi:

 

Vergi Gelirleri                                                                                       5.764.000,00

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                                             7.605.000,00                                                                                                                      Alınan Bağış ve Yardımlar                                                                    4.875.000,00

Diğer Gelirler                                                                                      25.571.000,00

Sermaye Gelirleri                                                                                   3.200.000,00

Red ve İadeler                                                                                           -15.000,00

TOPLAM                                                                                           47.000.000,00 ₺

  1. B)   Tahakkuk   : 2017 yılında;

            Vergi Gelirleri                                                                                        7.630.851,12

            Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri                                                               5.719.903,05

            Alınan Bağış ve Yardımlar                                                                         40.000,00

            Diğer Gelirler                                                                                       18.633.313,53

            Sermaye Gelirleri                                                                                   6.623.956,56

            Red ve İadeler                                                                                                      0,00

            TOPLAM                                                                                            38.648.024,26 ₺

 

  1. C)  Net Tahsilat    : 2017 yılında 

            Vergi Gelirleri                                                                                       6.244.926,45

            Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri                                                               5.355.778,90

            Alınan Bağış ve Yardımlar                                                                         40.000,00

            Diğer Gelirler                                                                                       18.633.313,53

            Sermaye Gelirleri                                                                                   6.623.956,56

            Red ve İadeler                                                                                                        0,00

            TOPLAM                                                                                          36.897.975,44  ₺

            

BÜTÇE TAHMİNİNE GÖRE TAHSİLAT

 

  1. a) Bütçe ile Öngörülen :                                     000.000,00 ₺

       b)Yılı Tahakkuku                :                                     38.648.024,26 ₺

 

 Yılı Tahakkuku / Bütçe ile Öngörülen = 38.648.024,26-₺/ 47.000.000,00 = % 82,23

TAHAKKUKA GÖRE TAHSİLAT

  1. a) Yılı Tahakkuku 648.024,26 ₺
  2. b) Yılı Net Tahsilat 897.975,44 ₺

 

      Tahsilat / Tahakkuk = 36.897.975,44 / 38.648.024,26= % 95,47

 

      2018 Yılına devreden tahakkuk artığı   6.726.646,11 dir.

 

 

 

 

2- GİDERLER    :

              2017 mali yılı bütçesi ile kabul edilen 47.000.00000₺, 2017 mali yılında 38.684.218,73₺ muhtelif harcamalara tediye edilmiş, 2016 yılından mahsup dönemine aktarılan 22.000.000₺ den 8.787.296,69₺ harcanmış olup 2017 toplam ödenen bütçe gideri 47.471.515,42₺ dir. Sarfına lüzum kalmayan 21.528.484,58₺ ödenek imha edilmiştir.

 

PERSONEL GİDERLERİ

5.707.822,64

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERİ

939.548,36

MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ

24.753.705,69

FAİZ GİDERLERİ

631.466,11

CARİ TRANSFERLER

1.347.023,21

SERMAYE GİDERLERİ

5.304.652,72

TOPLAM

38.684.218,73

 

3-NAKİT DURUMU :

 

              Aziziye Belediyemizin kasa hesabı olmadığından, Banka muamelatı yapılmış 2017 yılında 67.817.323,77 bankaya yatırılmış,  66.420.972,52 bankadan tediye edilerek 1.396.351,26 2018 yılına nakit olarak devredilmiştir.

4-EMANET HESABI  :

 

 2017 yılında tahakkuk esaslı muhasebe sisteminde emanetler;

 

(320) Bütçe Emanetleri                                                                           19.523.442,66 ₺

(330) Alınan Depozitolar                                                                             411.263,84 ₺

(333) Emanetler Hesabı                                                                            4.967.186,97 ₺

(360) Ödenecek Vergiler                                                                          8.450.515,85 ₺

(361) Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri                                           9.433.165,85 ₺

(362) Fonlar ve Diğer Kamu İdareleri Adına Tahsilatlar                         1.473.878,17 ₺

(363) Kamu İdareleri Payları Hesabı                                                           295.482,85 ₺

TOPLAM                                                                                               44.554.936,19 ₺

5-AVANS HESABI  :

 

2017 yılında personel ve mutemetlere 87.971,00 ₺ avans verilmiştir.. Yıl sonunda memur maaşlarının 15 günlük miktarı olan 102.068,00 mahsubu yapılmak üzere 2018 yılına devredilmiştir.

 

 

 

6-GENEL SONUÇ HESABI  :

 

            2017 yılında Aziziye Belediyemizin 38.684.218,73 ₺ giderine karşılık 36.897.975,44 ₺ gelir elde edilmiştir.

             Belediyemizin maddi imkânları kısıtlı olmasına rağmen sıkı bir denetimle 2017 yılında devreden gelir ile birlikte toplam tahakkuk 43.624.621,55 ₺ net tahsilat ise 36.897.975,44 ₺ olup, böylece % 84,58 oranında tahsilat sağlanmıştır. Belediyemizin 2017 yılı Bütçe ve Kesin Hesabı karşılaştırılması sonucu tüm harcamaların 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve diğer yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığı, tahsil edilen gelirlerin hizmetlere tahsisi yapıldığı görülmüştür.

İşbu kesin hesap 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64.  maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereği sayın meclisin bilgi ve tasviplerine arz olunur şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun okunmasının ardından Meclis 1. Başkan Vekili Mehmet AKARSU konu hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı görülerek işaretle yapılan oylama sonucunda 2017 Mali yılı kesin hesapları işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

 

2- 02/05/2018 tarih ve 2018/55 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi sınırları içerisinde Havaalanı yolu üzerinde bulunan bölgede halihazır 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına uygun olarak Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde İlave Uygulama İmar Planının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

   Mehmet AKARSU                     Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU              Hülya SALTUKLU

Meclis 1. Başkan Vekili                        Divan Kâtibi                           Divan Kâtibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.