04/10/2018 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 04.10.2018 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 5. Dönem yılının Ekim ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 04.10.2018 Perşembe günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                            

Toplantıya Katılanlar;  Belediye Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN’ ın Başkanlığında üyelerden, Mustafa KAHVECİ, Mustafa GÜLKAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Abdullah BAYRAM, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Mehmet AKARSU, Hüseyin GÜLER, Hülya SALTUKLU, Ahmet KOCAMAN, Metin AYGÜN, Sacit DELLALBAŞI, Ömer Faruk YARBA, Lütfi İhsan TALAY, Cemil MOLA, Adnan KORKMAZ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Serkant Tolga KUZZU, Cafer PALA ve İlhan KERVAN  

 

Toplantıya Katılmayanlar; Dilaver YILMAZ, Onur Sertaç GÖK ve İsa ARİFOĞLU mazeret dilekçesine istinaden meclis tarafından izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilmiş olup, Yunus TERZİOĞLU mazeretsiz olarak toplantıya katılmamıştır.

  • Adet Ek gündemmaddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

1-  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/a ve 56. Maddesinde “stratejik plan ve performans programına uygun” 2019 yılı Hazırlanacak Performans Programında;

  1. a) İdarenin Ana Fonksiyonlarını
  2. b) Bu fonksiyonların yerine getirilmesi sonucunda gerçekleştirilecek amaç ve hedeflerin belirlenmesi
  3. c) Kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisi ve kullanılmasının sağlanması
  4. d) Performans hedeflerinin ölçümünü yaparak ulaşılmak istenen hedeflerin tespitinin yapılması hususunda;

           5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/a ve 56. Maddesinde “stratejik plan ve performans programına uygun” 2019 Mali yılı Performans Programının kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

2-    5393 sayılı Kanunun 59. ve 62. Maddelerine istinaden Belediyemizin 2019 yılı İhzari Bütçe Tasarısı, Gelir Tarifesi ve Küşat Harçları hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

3-  Aziziye İlçesi Saltuklu Mahallesinde yapımı tamamlanan parka Şüheda Parkı isminin verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.                                                                               

4- Aziziye İlçesi Selçuklu Mahallesi İstinaf Mahkemesinin karşısında yapımı tamamlanan parka Adalet Parkı isminin verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

5- Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Engin AĞGÖN adına kayıtlı 3206 ada 1 nolu parsel 2540,20 m²’ lik arsa vasfındaki taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda bitişik nizam 2 kat olarak yapılaşma koşuluyla Konut Alanı olarak görünmektedir. Söz konusu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 6 kat Konut + Ticaret alanı olarak hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.       

6- Erzurum İli Aziziye İlçesi Ağcakent – Eşkinkaya Mahallesi H46-D07D1A paftada bulunan ve yapımı planlanan Elmalı Hidroelektrik Santrali Projesi için (E= 1.00, Yençok = 12,50 m) yapılaşma koşuluyla Şehir Plancısı tarafından Mevzi İmar Planının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.     

7- Erzurum İli Aziziye İlçesi Eğerti Mahallesi 153 ada 12 nolu parsel Şehir Plancısı tarafından Mevzi İmar Planının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.     

8- Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan 0 ada 4995 nolu parselde kayıtlı 340.719,60 m²’ lik arsa vasfındaki taşınmaz 1/1000 ölçkli uygulama imar planlarımızda Askeri Alan görünmektedir.

                                Söz konusu Gezköy Mahallesinde bulunan 0 ada 4995 nolu parselde kayıtlı 340.719,60 m²’ lik arsa vasfındaki taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda Askeri Alan (E= 1,00 Yençok = 18,50 m) yapılaşma koşullarıyla hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.          

9- Erzurum İli Aziziye İlçesi Çiğdemli Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Ergünler Yol Yapı Tıbbi Gazlar ve Mühendislik Hizmetleri Madencilik Petrol ve Petrol Ürünleri Ticaret Sanayi Ltd. Şti. adına kayıtlı 661 nolu tarla vasfındaki taşınmaz üzerinde plan değişikliği ile konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak hazırlanan imar planı için alınan 06/09/2018 tarih ve 99 sayılı Meclis kararı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 662 nolu parselin Tarım Dışı Amaçlı Kullanım talebini uygun görmediğinden, yalnızca 661 nolu parsel için yapılaşma koşulları (E= 0,40 Yençok = 9,50 m) çekme mesafesi 50 metrelik yoldan 25 diğer cephelerden 5 metre olacak şekilde düzeltilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.   

10- Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesinde Ömer Nasuhi BİLMEN Camiinin kuzeyinde bulunan alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda Eğitim Tesis Alanı olarak görünmektedir.

                             Söz konusu Ilıca Mahallesinde Ömer Nasuhi Bilmen Camiinin kuzeyinde bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Eğitim Tesis Alanıdır. Eğitim ve Tesis Alanının 1500,00 m²’ lik bölümü konut alanı olarak yapılaşma koşulları Ayrık Nizam (6 Kat Taks= 0.40 Kaks= 2.00) olacak şekilde ve 2550,94 m²’ lik Eğitim Tesis Alanının plan notlarının hazırlanan projeye göre yapılaşma koşulları belirlenecektir. Belediyemiz Şehir Bölge Plancısı Ezgi ÖZER tarafından hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.     

11- Belediyemiz ile Filistinin Yatta Şehri arasında Kardeş Kent Belediyecilik ilişkisi kurulması hususunda;

            5393 sayılı kanunun 18. maddesinin “p” bendinde “Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.” denilmektedir.

            Belediyemiz ile Filistinin Yatta Şehri Belediyesi arasında sosyokültürel anlamda Kardeş Kent Belediyecilik ilişkisi kurulmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

Muhammed Cevdet ORHAN            Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU              Hülya SALTUKLU

Meclis Başkanı                                  Divan Katibi                                 Divan  Katibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.