08/11/2018 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 08.11.2018 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 5. Dönem yılının Kasım ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 08.11.2018 Perşembe günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                            

Toplantıya Katılanlar;  Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk YARBA’ nın Başkanlığında üyelerden, Mustafa KAHVECİ, Mustafa GÜLKAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Abdullah BAYRAM, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Mehmet AKARSU, Hüseyin GÜLER, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Yunus TERZİOĞLU, Ahmet KOCAMAN, Metin AYGÜN, Lütfi İhsan TALAY, Cemil MOLA, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Serkant Tolga KUZZU ve Cafer PALA

 

Toplantıya Katılmayanlar; Dilaver YILMAZ, Onur Sertaç GÖK, Sacit DELLALBAŞI, Adnan KORKMAZ ve İlhan KERVAN’ ın mazeret dilekçesine istinaden meclis tarafından izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilmiş olup, Muhammed Cevdet ORHAN mazeretsiz olarak toplantıya katılmamıştır.

1- 04/10/2018 tarih ve 2018/111 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Engin AĞGÖN adına kayıtlı 3206 ada 1 nolu parsel 2.540,20 m²’ lik arsa vasfındaki taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda Bitişik Nizam 2 kat olarak yapılaşma koşuluyla Konut Alanı olarak görünmektedir.  Söz konusu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 5 kat Konut + Ticaret Alanı olarak hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda tadilen kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

2- 04/10/2018 tarih ve 2018/112 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Ağcakent – Eşkinkaya Mahallesi H46-D07D1A paftada bulunan ve yapımı planlanan Elmalı Hidroelektrik Santrali Projesi; (E= 1,00 Yençok= 12,50 m) yapılaşma koşuluyla Şehir Plancısı tarafından hazırlanan Mevzi İmar Planı talebi için İmar Komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde (E= 0,50 Yençok= 9,50 m) olarak hazırlanan Mevzi İmar Planının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

3- 04/10/2018 tarih ve 2018/113 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Eğerti Mahallesi 153 ada 12 nolu ve 8 nolu parseller için (E= 0.50 Yençok= 9,50 m) yapılaşma koşuluyla su dolum ve depolama tesis alanı olarak hazırlanan Mevzi İmar Planının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

4- Kazım Karabekir Vergi Dairesi Müdürlüğünün 03/10/2018 tarih 18770 sayılı yazısı ile Kazım Karabekir Vergi Dairesi tarafından satışı yapılacak gayrimenkuller için Kazım Karabekir Vergi Dairesi Müdürlüğü bünyesinde satış komisyonu oluşturulacaktır. 6183 sayılı A.A.U.H. Kanununun 90. Maddesi “Satış komisyonu, il ve ilçelerde en büyük mal memurunun veya tevkil edeceği zatın reisliği altında belediye meclisi tarafından kendi azası arasından seçilmiş bir zat ile alacaklı amme idaresinin salahiyetli bir memurundan ve gayrimenkulün bulunduğu yer tapu sicil muhafızı veya tevkil edeceği zattan teşekkül eder” denilmektedir. Belediye Meclis Üyesi Mustafa KAHVECİ’ nin komisyon üyesi olarak görevlendirilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

5- Kardeş Kent ilişkisi çerçevesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 74. Maddesi doğrultusunda K.K.T.C. Tatlısu Belediyesinin yapmış olduğu Mini-a Kıbrıs Projesine Çifte Minareli Medrese Belediyemiz tarafından yaptırılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

6- Bu yıl Fransa’ nın Strazburg şehrinde Avrupa Konseyi binasında düzenlenen 3. Uluslararası Kent Araştırmaları Konseyi kapsamında Belediye, Kurum ve kişilere 14 dalda 21 ödül verildi. Katılımcı Belediyecilik Ödülü Aziziye Belediyesi Belediye Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN’ a tevcih edilmiştir. İlçemiz ve belediyemiz adına takdir edilerek tevcih edilen bu ödülü AK Parti Grubumuz, Belediye Meclisimiz ve halkımız adına takdirle karşılıyor, Uluslararası ölçekte çalışmalarımızın farkındalık oluşturması karşılık bulması, ödüllendirilmesinin haklı onurunu yaşıyoruz.

                              Ayrıca Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresine, Katılımcı Belediyecilik Ödülü’ nü almak üzere sayın Belediye Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN’ ın gidişi, konaklaması, dönüşü giderleri şahsı tarafından karşılanmıştır.        

                              Katılımcı Belediyecilik Ödülünü İlçemiz ve Belediyemize kazandıran Sayın Muhammed Cevdet ORHAN’ a AK Parti Grubumuz, Belediye Meclisimiz adına teşekkür eder, yüce meclisin bilgisine sunarım.

7- Mülkiyeti Belediyemizle hisseli olan Ilıca Mahallesi Köy içi mevkii 10072 ada 6 nolu parselde kayıtlı arsa vasfındaki taşınmaz 16/12/2003 tarih 60 sayılı Encümen kararınca 91,28 m² kısmı tahsilat makbuzu seri no 20248 ile 1.078.000.000 ₺ bedelle Ali Naci BİNGÖL ve hissedarlarına satışı yapılmış ancak devir işlemi gerçekleştirilememiştir. 16/12/2003 tarih 60 sayılı Encümen kararıyla satışı yapılan devir tescil işlemi yapılmayan alanın tapu, devir, tescil işleminin yapılmasına; Satışı gerçekleştirilmeyen 10072 ada 6 nolu parselde kayıtlı 82,65 m² hissemizin satış işleminin yapılması ve gereği için; Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

8- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çiğdemli Mahallesi Çayırlar mevkiinde bulunan 0 ada 434 nolu parsel 3.000,00 m² tarla vasfındaki taşınmazın 812,50 m²’ lik kısmı 12.178,50 ₺ bedel karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü (12. Bölge Müdürlüğü) tarafından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesi gereğince devredilmesine; Bedelli devir işleminin yapılması için Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

9- Mülkiyeti Belediyemize ait 12898 ada 1 nolu parselde kayıtlı bulunan 1.686,92 m² arsa vasfındaki taşınmazın satışının yapılmasına; Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

10- Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Muammer AFŞİN adına kayıtlı 11780 ada 1 nolu parsel ve 11787 ada 1 nolu parsellerle ilgili taşınmazlar arasında yer alan imar planlarında çıkmaz sokak olarak kalan imar yolunun kapatılarak iki parselin imar planlarında birleştirilerek tek bir imar adası olarak hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 Ömer Faruk YARBA                           Hüseyin GÜLER                       Hülya SALTUKLU

Belediye Başkan Vekili                           Divan Katibi                                 Divan  Katibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.