08/02/2019 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 08/02/2019 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 2. Seçim döneminin 5. Dönem yılının Şubat ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 08/02/2019 Cuma günü saat 14:30'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

Toplantıya Katılanlar;  Meclis Başkan Vekili Mehmet AKARSU’ nun Başkanlığında üyelerden, Mustafa KAHVECİ, Mustafa GÜLKAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Abdullah BAYRAM, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Hüseyin GÜLER, Hülya SALTUKLU, Ahmet KOCAMAN, Metin AYGÜN, Sacit DELLALBAŞI, Lütfi İhsan TALAY, Cemil MOLA, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Cafer PALA ve İlhan KERVAN

Toplantıya Katılmayanlar; İsa ARİFOĞLU, Yunus TERZİOĞLU, Onur Sertaç GÖK, Adnan KORKMAZ’ ın mazeret dilekçesine istinaden meclis tarafından izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilmiş olup, Muhammed Cevdet ORHAN, Dilaver YILMAZ ve Ömer Faruk YARBA mazeretsiz olarak toplantıya katılmamıştır.

2 Adet Ek gündemmaddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çiğdemli Mahallesi Çayırlar mevkiinde bulunan 0 ada 434 nolu parsel 3.000,00 m² tarla vasfındaki taşınmazın 812,50 m²’ lik kısmı 12.187,50 ₺ bedel karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü (12. Bölge Müdürlüğü) tarafından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesi gereğince devredilmesine; Bedelli devir işleminin yapılması için Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 2- Hazineye ait Gezköy Mevkii 1. Organize Sanayi yerleşkesinde bulunan 0 ada 4350 nolu parseldeki taşınmaz 327 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri doğrultusunda 11/12/2018 tarih ve 232291 sayılı oluru ile Belediyemize tahsis edilmiştir.

Tarafımıza tahsis edilen taşınmazın 3 bölüme ayrılarak 1. Kısım Belediyemiz faaliyetlerinde 2. Kısım baskı tesisi olarak 3. Kısım ise hayvan kesim (mezbahane) olarak kiraya verilmesine; İş ve İşlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

3- Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesinde bulunan 3.091.926,26 m² yüzölçümlü 10003 ada 72 parsel numaralı 860.810+65.487 m²’ lik toplamda 926.297 m²’ lik kısmının yapılacak protokol çerçevesinde İlçemiz Aziziye Belediyesine tahsis ve devrine;

Milli Savunma Bakanlığı ve Aziziye Belediyesi arasında yapılacak olan 10003 ada 72 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili her türlü iş ve işlemi yapmaya, yaptırtmaya, protokol imzalamaya, Belediye Başkanımız Muhammed Cevdet ORHAN’ ın yetkilendirilmesine;

10003 ada 72 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek için Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

4- Belediyemiz bünyesinde 1 adet 5 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki Mühendis kadrosunun iptal edilerek 1 adet 3 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi, 1 adet 9 dereceli Teknik Hizmetler Sınıfındaki Teknisyen kadrosunun iptal edilerek 1 adet 7 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki Teknisyen kadrosunun ihdas edilmesi, 1 adet 6 dereceli Genel Hizmetler sınıfındaki Eğitmen kadrosunun iptal edilerek 1 adet 5 dereceli Genel Hizmetler sınıfındaki Eğitmen kadrosunun ihdas edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

5- Belediyemiz bünyesinde 1 adet 3 dereceli Genel Hizmetler sınıfındaki Strateji Geliştirme Müdürü kadrosunun iptal edilerek 1 adet 2 dereceli Genel Hizmetler sınıfındaki Strateji Geliştirme Müdürü kadrosunun ihdas edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

6- Erzurum İli Aziziye İlçesi Selçuklu Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Aziziye Belediyesi ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı 6673 ada 1 nolu parsel, mevcut planda yapılaşma koşulları (E= 2.00 Yençok= 12.50)  olan Spor Sosyal Tesis Alanı ve yapılaşma koşulları (E=1.00 Yençok= 16.50) Eğitim Tesis Alanı olarak görülmektedir.

Söz konusu parsel üzerinde bulunan hâlihazır binaların kanun ve yönetmelikleri uygun şekilde yapı kullanımı ve iskân koşullarının yerine getirilmesi amacıyla 1/1000 ölçekli imar planlarında Spor Sosyal Tesis Alanı olarak bulunan alandan 567,88 m²’ lik kısmın Eğitim Tesis alanı olarak bulunan alanda dâhil edilmesi gerekmektedir. Belediyemiz tarafından hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

7- Belediyemiz personellerinden Yaşar ÇİPLAK Strateji Geliştirme Müdürlüğüne atanmıştır. Meclisin bilgisine sunulur.

8- Mülkiyeti Belediyemize ait 12898 ada 1 nolu parselde kayıtlı bulunan 1.686,89 m² arsa vasfındaki taşınmazın satışının yapılmasına; Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

9- Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanan Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 07/02/2019 tarihli yazılarına istinaden; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesi 12488 ada 1 nolu parsel, halihazır Uygulama İmar Planlarında Özel Proje Alanı olarak bulunmaktadır. Söz konusu proje alanı için mülkiyet sahibi tarafından hazırlattırılan mimari projeler ve üç boyutlu görseller dilekçe ekinde sunulmuştur.

Bahse konu olan projelerin Uygulama İmar Planlarına uygun olacak şekilde değerlendirilerek yapılaşma koşullarının belirlenmesi için İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

  

Mehmet AKARSU                    Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU              Hülya SALTUKLU

Meclis Başkan Vekili                      Divan Katibi                            Divan  Katibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.