11/06/2019 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 11/06/2019 TARİHLİ OLAĞAN  TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 3. Seçim döneminin 1. Dönem yılının Haziran ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 11/06/2019 Salı günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Toplantıya Katılanlar;  Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Haluk Ziya YAĞMA, İsmail ARSLAN, Fatih GÜNEYİN, Mustafa ÖREN, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Serkan YILDIZ, Mücahit POLAT, Ali AYDIN, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 

Toplantıya Katılmayanlar; Muhammed Cevdet ORHAN, Mualla Turan SAYKAL, Canip ÖZSOY ve Recep YILMAZ’ ın mazeret dilekçesine istinaden meclis tarafından izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 2 adet Ek gündemmaddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 1- Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Mülkiyeti Konaklı Konaklama İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi adına kayıtlı 6423 ada 1 nolu parsel üzerinde trafo alanı yapılması ve 6423 ada 1 nolu parsel ile 9536 ada 1 nolu parsel aksı boyunca yeraltı enerji nakil hattı geçirilmesi talep edilmektedir. Şehir plancısı tarafından hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 2- Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Atakan Ayhan ALKAN adına kayıtlı 0 ada 318 ve 348 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları 08/08/2018 tarih ve 1473 sayılı yazıyla Belediyemize gönderilmiştir. Bahse konu alanda şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (E= 1.00, Yençok= 9,50) yapılaşma koşullarıyla Toptan Ticaret Alanı (E= 1.00, Yençok= 9.50) yapılaşma koşullarıyla Sosyal Tesis Alanı (E= 1.00, Yençok= 9.50) yapılaşma koşullarıyla Belediye Hizmet Alanı, Dini Tesis Alanı ve Park Alanları olarak hazırlanan İlave İmar Planının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 3- Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün Ilıca Termal Tesisleri adına Palen Doğalgaz A.Ş.’ ye güvence bedeli olarak Banka Teminat Mektubu alınması hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 4- Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün Ilıca Termal Tesisleri adına Palen Doğalgaz A.Ş.’ ye güvence bedeli olarak Banka Teminat Mektubu alınması hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 5- Belediye Meclisinin 04/10/2018 tarih ve 2018/108 sayılı Meclis kararı ile belirlenen 2019 yılı Küşat Harçlarında yer alan “Kahvehane, Kıraathane Emsali Yerlerden” alınacak küşat harçlarının yeniden belirlenmesi hususunun görüşülmek üzere Plan ve bütçe Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 6- Kurumumuzda Fen İşleri Müdürlüğü emrinde 4857 sayılı kanuna tabi şoför kadrosunda işçi olarak çalışırken, 15/04/2019 tarihinde emekliye ayrılan 10382218016 T.C. kimlik numaralı Dursun UTAÇ’ a kıdem tazminatı ödenmesi için İller Bankası A.Ş.’ den kredi alınması hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 Ömer Faruk YARBA                                  Necmettin SEFEROĞLU                        Ayşe AYDIN                                                              

Belediye Başkan Vekili                                      Divan Kâtibi                                   Divan Kâtibi

 

         

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.