03/12/2019 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 03/12/2019 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 1. Dönem yılının  Aralık ayı olağan toplantısı 03/12/2019 Salı günü saat 14:00'de Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                         

Toplantıya Katılanlar;  Belediye Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN, Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Haluk Ziya BEYOĞLU, İsmail ARSLAN, Mustafa ÖREN, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, Atilla SEVİM, Mualla Turan SAYKAL, Barış KÖSE, Canip ÖZSOY, Serkan YILDIZ, Ali AYDIN, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 Toplantıya Katılmayanlar; Mücahit POLAT

Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Fatih GÜNEYİN, İsmail KARAGÖZ, Recep YILMAZ, Mehmet AKARSU

Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi. Daha sonra birimlerden gelen ek gündem maddelerinin gündeme alınması yönünde yapılan oylama neticesinde 3 adet ek gündemin gündeme alınmasına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 1- İlçemiz 72 mahallede sosyal donatı, Ilıca Engelsiz Yaşam Merkezi, Kapalı Pazar Yeri, Ilıca ve Dadaşkent asfalt kaplama ve muhtelif yapım işlerinde kullanılmak üzere belediyemizin yurtiçi bankalardan kullanılmak üzere faiz dahil 10.000.000,00 ₺ (Onmilyon Türk lirası)  kredi için yurt içi bankalara verilmek üzere İller Bankasından teminat mektubu alınmasına iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Cevdet ORHAN’ ın yetkilendirilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 2- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gezköy mevkiinde Ada: 6102 Parsel: 23 de kayıtlı 1.472,26 m2 arsa vasfındaki taşınmazın 2886 sayılı kanuna istinaden satışının yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 3- Belediyemiz bünyesinde 1 adet 7 dereceli Genel İdari Hizmetler sınıfındaki kameraman kadrosunun iptal edilerek 1 adet 6 dereceli Genel İdari Hizmetler sınıfındaki kameraman kadrosunun ihdas edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 4- 2019 Mali Yılı Fen İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüklerinin bütçeleri içinde ihtiyaç duyulan ve ödeneği yetersiz bütçe ödenek tertiplerine ilgili müdürlüklerden ödenek aktarılması hususu görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 5- Belediyemize yazı ile müracaat eden İlçemizde  konuşlu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ulaştırma Komutanlığına bağlı 3. Ulaştırma Yönetim Merkez Komutanlığı bünyesindeki tam taşıyıcı araçlar Barış Pınarı Harekatında Stratejik ve Lojistik hizmetlerde kullanıldı. Ancak tank taşıyıcı araçların daha etkin kullanılması için 21 adet çekici ve yarı römorkların elektrik bağlantı kablolarının yeni nesil bağlantı kabloları ile değiştirilmesinin zaruri olduğu 2019 yılı tertip bütçelerinin tamamınında harcandığının belirterek Belediyemizce uygun görülmesi kaydı ile ihtiyaç duyulan 21 adet çekici ve yarı römorkların elektrik bağlantı kablolarının yeni nesil bağlantı kabloları ile değiştirilmesi gerektiği için ihtiyaç duyulan 21 adet kablonun  Belediyemizce tedarik edilmesi talep edilmektedir. Yapılan görüşme neticesinde bahse konu 21 adet yeni nesil kablonun alınmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 6- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Aziziye Pendik Kardeş İlçe Kültür merkezinde bulunan 4-6 yaş grubuna yönelik 01.12.2017 tarih ve 138 sayılı Meclis kararı ile ilçe Müftülüğüne tahsis edilen taşınmaz Aziziye İlçe Müftülüğünün 19/11/2019 tarih ve E.767158 Sayılı yazısına binaen tahsis edilen taşınmazın ihtiyacının sona ermesi nedeniyle tahsisin iptal edilmesi istenmektedir.Yapılan görüşme neticesinde bahse konu taşınmazın tahsis işleminin iptaline; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 7- Erzurum ili Aziziye ilçesi Ömertepe Mahallesinde bulunan 0 ada 993 nolu parsel 29/11/2019 tarih ve 691 sayılı Erzurum Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı için mekânsal planlar yapım yönetmeliği ve 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 8- İlçemiz 72 mahallede sosyal donatı, Ilıca Engelsiz Yaşam Merkezi, Kapalı Pazar Yeri, Ilıca ve Dadaşkent asfalt kaplama ve muhtelif yapım işlerinde kullanılmak üzere belediyemizin yurtiçi bankalardan kullanılmak üzere faiz dahil 10.000.000,00 TL kredi alınmasına iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Sayın Muhammed Cevdet ORHAN’ a yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 Muhammed Cevdet ORHAN                 Necmettin SEFEROĞLU                        Ayşe AYDIN                                                                                                                                                

     Belediye Başkanı                                     Divan Kâtibi                                       Divan Kâtibi

 

 

 

 

 

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.