05/02/2020 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 05/02/2020 TARİHLİ OLAĞAN 2. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 2. Dönem yılının Şubat ayı olağan Toplantısının 2. Birleşiminin 1. oturumunu 05/02/2020 Çarşamba günü saat 14:00'de Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                       

Toplantıya KatılanlarBelediye Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN Başkanlığında toplantıya katılan üyeler, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Haluk Ziya BEYOĞLU, İsmail ARSLAN, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Mualla Turan SAYKAL, Atilla SEVİM, Serkan YILDIZ, Ali AYDIN, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Ömer Faruk YARBA, Mustafa ÖREN, Barış KÖSE, Canip ÖZSOY, Mücahit POLAT ve Recep YILMAZ

 Mazeretsiz Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Fatih GÜNEYİN

 Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 1- Erzurum İli Aziziye İlçesi Ömertepe Mahallesinde Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünün yanında bulunan 2.6 hektarlık alan 1/1000 Uygulama İmar Planlarında (E=0.30 Yençok=9.50) yapılaşma koşullarıyla sanayi alanı olarak görülmektedir.                                 Söz konusu alan için yapılaşma koşulları (E=0.50 Yençok=9.50) Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanması için Şehir Plancısı tarafından hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 2- 5393 sayılı Kanunun 75. Maddesinde “Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır” denilmekte olup, ayrıca 5393 sayılı kanunun 14. Maddesinde “Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir” hükmü gereğince; İlçemiz merkezde bulunan Nenehatun İlköğretim Okuluna sundurma, Atatürk İlköğretim Okuluna sundurma ve sınıflara koruma bandı, Fatih İlköğretim Okuluna sundurma, halı döşeme ve okul giriş merdiveninin onarımı, Valivefik İlköğretim Okuluna sundurma ve halı, Toprakkale Mahallesinde bulunan Ziyaettin Özatalay İlköğretim Okuluna 1 adet jeneratör temini ile Aziziye İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına mutfak dolabı yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 3- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Ilıca Mahallesi Bahçelievler mevkiinde 10114 ada 8 parselde kayıtlı binanın Aziziye Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne Kuran kursu açılması için 04/12/2017 tarih 2017/144 sayılı Meclis kararıyla tahsisi yapılmış olup, Aziziye İlçe Müftülüğünün 06/01/2020 tarih 13545 sayılı yazısına istinaden tahsis edilen taşınmazın ihtiyacının sona ermesi nedeniyle tahsisin iptal edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 4- Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde yer alan Söğütlü ve Aşağıyenice Mahalleleri arasındaki sınır uyuşmazlığı nedeniyle, adı geçen mahalle muhtarları sınır tespiti için Belediyemize müracaatta bulunmuşlardır. Söz konusu Söğütlü ve Aşağıyenice Mahalleleri arasındaki sınır uyuşmazlığı için 5393 sayılı Belediye Kanununun 9. Maddesinde “Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, Belediye Meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine onayı ile olur” hükmü gereği, Söğütlü ve Aşağıyenice mahalleleri arasında nizaya konu olan sınır uyşmazlığının görüşülmek üzere İmar Komisyonu ve Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 5- Aziziye İlçemiz sınırları içerisinde inşaat yapımı ile uğraşan müteahhitlerin, tamamladıkları ve iskan ruhsatı aldıkları ile ilgili Belediyemizden çeşitli kamu kurumları ile kuruluşlarına sunulmak üzere iş deneyim belgesi talebinde bulunmaktadır.  3194 sayılı İmar Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği Belediyemizden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu haricinde kullanım şartıyla, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına sunulmak üzere Belediyemiz tarafından düzenlenecek olan iş deneyim belgelerinde, iş deneyim tutarının % 0,04 oranında iş deneyim harcının alınmasına ve Gelir Tarifesine eklenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 6- Erzurum İl Sağlık Müdürlüğünce kullanılmamakta olan 25 DE 882 plakalı Ambulans aracın, Belediyemiz ve halkımızın ihtiyaçlarında kullanılmak üzere hibe karşılığında alınmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 7- Aziziye İlçesinde bulunan Hayvan barınaklarının çevreye etkilierinin araştırılmak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 8- Aziziye İlçesinde bulunan Tarım Makinelerinin araştırılmak üzere Çiftçi Malları Korunması Heyeti Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

  

Muhammed Cevdet ORHAN                 Necmettin SEFEROĞLU                        Ayşe AYDIN                                                                                                                                                

       Belediye Başkanı                                   Divan Kâtibi                                       Divan Kâtibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.