12/06/2020 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 12/06/2020 TARİHLİ OLAĞAN 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 2. Dönem yılının Haziran ayı olağan Toplantısının 1. Birleşiminin 1. oturumunu 12/06/2020 Cuma günü saat 13:30' da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Toplantıya KatılanlarBelediye Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN Başkanlığında toplantıya katılan üyeler,  Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Haluk Ziya BEYOĞLU, İsmail ARSLAN, Fatih GÜNEYİN, Mustafa ÖREN, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Serkan YILDIZ, Mücahit POLAT, Ali AYDIN, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Canip ÖZSOY

 Mazeretsiz Olarak katılmayanlar; Recep YILMAZ

 Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 1- 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesinin (b) bendinde “Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur” hükmü gereğince; Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Tasnif komisyonu üyeliğine Haluk Ziya BEYOĞLU ve Sefer KARA teklif edildi ve oylamaya sunuldu. Tasnif komisyon üyeliğine, Haluk Ziya BEYOĞLU ve Sefer KARA yapılan oylama neticesinde oy birliği ile seçildi. Oy pusulaları dağıtıldı. Gizli oylama yapıldı. Oylama sona erdi. Tasnif komisyon heyeti yerini aldı. Oy pusulaları açıldı. Yapılan tasnif neticesinde 24 oy kullanıldığı, 24 geçerli oy olduğu tespit edildi. Yapılan oylama neticesinde; Belediye Meclis Üyesi Mustafa ÖREN 23 oy, Belediye Meclis üyesi Ali AYDIN 22 oy almış olup, Encümen üyeliğine Mustafa ÖREN 23 oy, Ali AYDIN 22 oy alarak 1 yıl görev yapmak üzere; oy birliği ile seçilmişlerdir.

 2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinde “Belediye Meclisi üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere, ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’ in üzerindeki Belediyelerde Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarının kurulması zorunludur” denilmektedir. Meclis üyeleri arasından İmar Komisyon üye seçimlerinin yapılarak Belediye Meclisince karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Belediye ve Meclis Başkanı; gündemimizin bu maddesi müzekkerede okunduğu üzere İmar Komisyonunun seçimine dairdir. Hepinizin bildiği üzere 5393 sayılı Belediyeler kanununun ihtisas komisyonları ile ilgili 24. Maddesi nüfusu 10.000’ in üzerindeki ilçelerde İmar Komisyonu ile Plan ve bütçe komisyonunun kurulmasını zorunlu kılıyor ve sayısının en az 3 en fazla 5 olmasını gerekli görüyor ve üyelerinin dağılımı da her siyasi parti grubunun meclisteki üye sayısının meclis toplam sayısına oranına göre dağıtılmasını yasa tarif ediyor. Buna göre İmar Komisyonuna 5 üye seçilmesini ve görev sürelerinin de 1 yıl olması hususunu oylarınıza sunuyorum; yapılan oylama neticesinde İmar Komisyonuna 5 üye seçilmesine ve görev sürelerinin de 1 yıl olmasına karar verilmiştir. Buna göre 4 üye Adalet ve Kalkınma Partisinden 1 üye Milliyetçi ve Hareket Partisinden olmak üzere 5 üye seçilecektir.Ak Parti Grup sözcüsü İmar Komisyonu Üyeliğine, Ömer Faruk YARBA, Mücahit POLAT, Hüseyin GÜLER ve Abulkadir BULUT’ u, Milliyetçi Hareket Partisi grup sözcüsü Mürsel ETEGÜL ise İsmail ARSLAN’ ı teklif etti. Teklif oylama sunuldu. İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 3- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinde “Belediye Meclisi üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere, ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’ in üzerindeki Belediyelerde Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarının kurulması zorunludur” denilmektedir. Meclis üyeleri arasından Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi yapılarak Belediye Meclisince karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Belediye ve Meclis Başkanı; gündemimizin bu maddesi müzekkerede okunduğu üzere Plan ve Bütçe Komisyonu seçimine dairdir. Hepinizin bildiği üzere 5393 sayılı Belediyeler kanununun ihtisas komisyonları ile ilgili 24. Maddesi nüfusu 10.000’ in üzerindeki ilçelerde İmar Komisyonu ile Plan ve bütçe komisyonunun kurulmasını zorunlu kılıyor ve sayısının en az 3 en fazla 5 olmasını gerekli görüyor ve üyelerinin dağılımı da her siyasi parti grubunun meclisteki üye sayısının meclis toplam sayısına oranına göre dağıtılmasını yasa tarif ediyor. Buna göre Plan ve Bütçe Komisyonuna 5 üye seçilmesini ve görev sürelerinin de 1 yıl olması hususunu oylarınıza sunuyorum; yapılan oylama neticesinde Plan ve Bütçe Komisyonuna 5 üye seçilmesine ve görev sürelerinin de 1 yıl olmasına karar verilmiştir. Buna göre 4 üye Adalet ve Kalkınma Partisinden 1 üye Milliyetçi ve Hareket Partisinden olmak üzere 5 üye seçilecektir. Ak Parti Grup sözcüsü Abdulkadir BULUT, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine, Ömer Faruk TÖREMEN, Barış KÖSE, Haluk Ziya BEYOĞLU ve Ayşe AYDIN’ ı, Milliyetçi Hareket Partisi grup sözcüsü Mürsel ETEGÜL ise İsmail KARAGÖZ’ ü teklif etti. Teklif oylama sunuldu. İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 4- Belediye Meclis Çalışma yönetmeliğinin 21. Maddesine istinaden “Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını belirler” denilmektedir.  Meclis üyeleri arasından Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyonu Üye Seçimi yapılarak Belediye Meclisince karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu.            Belediye ve Meclis Başkanı; gündemimizin bu maddesi müzekkerede okunduğu üzere Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyonu seçimine dairdir. Hepinizin bildiği üzere 5393 sayılı Belediyeler kanununun ihtisas komisyonları ile ilgili 24. Maddesi nüfusu 10.000’ in üzerindeki ilçelerde İmar Komisyonu ile Plan ve bütçe komisyonunun kurulmasını zorunlu kılıyor ve sayısının en az 3 en fazla 5 olmasını gerekli görüyor ve üyelerinin dağılımı da her siyasi parti grubunun meclisteki üye sayısının meclis toplam sayısına oranına göre dağıtılmasını yasa tarif ediyor. Ayrıca diğer İhtisas Komisyonlarının kurulması zorunlu olmayıp Belediye Meclisinin takdirinde olduğundan, Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyonuna 5 üye seçilmesini ve görev sürelerinin de 1 yıl olması hususunu oylarınıza sunuyorum; yapılan oylama neticesinde Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyonuna 5 üye seçilmesine ve görev sürelerinin de 1 yıl olmasına karar verilmiştir. Buna göre 4 üye Adalet ve Kalkınma Partisinden 1 üye Milliyetçi ve Hareket Partisinden olmak üzere 5 üye seçilecektir. Ak Parti Grup sözcüsü Abdulkadir BULUT, Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyonu Üyeliğine, Ayşe AYDIN, Necmettin SEFEROĞLU, Mehmet AKARSU ve Barış KÖSE’ yi, Milliyetçi Hareket Partisi grup sözcüsü Mürsel ETEGÜL ise Yalçın PİRİNÇCİ’ yi teklif etti. Teklif oylama sunuldu. İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 5- Belediye Meclis Çalışma yönetmeliğinin 21. Maddesine istinaden “Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını belirler” denilmektedir.  Meclis üyeleri arasından Çevre ve Sağlık Komisyonu Üye Seçimi yapılarak Belediye Meclisince karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Belediye ve Meclis Başkanı; gündemimizin bu maddesi müzekkerede okunduğu üzere Çevre ve Sağlık Komisyonu seçimine dairdir. Hepinizin bildiği üzere 5393 sayılı Belediyeler kanununun ihtisas komisyonları ile ilgili 24. Maddesi nüfusu 10.000’ in üzerindeki ilçelerde İmar Komisyonu ile Plan ve bütçe komisyonunun kurulmasını zorunlu kılıyor ve sayısının en az 3 en fazla 5 olmasını gerekli görüyor ve üyelerinin dağılımı da her siyasi parti grubunun meclisteki üye sayısının meclis toplam sayısına oranına göre dağıtılmasını yasa tarif ediyor. Ayrıca diğer İhtisas Komisyonlarının kurulması zorunlu olmayıp Belediye Meclisinin takdirinde olduğundan, Çevre ve Sağlık Komisyonuna 5 üye seçilmesini ve görev sürelerinin de 1 yıl olması hususunu oylarınıza sunuyorum; yapılan oylama neticesinde Çevre ve Sağlık Komisyonuna 5 üye seçilmesine ve görev sürelerinin de 1 yıl olmasına karar verilmiştir. Buna göre 4 üye Adalet ve Kalkınma Partisinden 1 üye Milliyetçi ve Hareket Partisinden olmak üzere 5 üye seçilecektir. Ak Parti Grup sözcüsü Abdulkadir BULUT, Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliğine, Sefer KARA, Recep YILMAZ, Mehmet KENAN ve Şükran SEVİNDİK’ i, Milliyetçi Hareket Partisi grup sözcüsü Mürsel ETEGÜL ise Serkan YILDIZ’ ı teklif etti. Teklif oylama sunuldu. İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 6- 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesinde “Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon çalışmasını kırk beş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar. Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur” denilmektedir. Denetim Komisyonunca hazırlanan 2019 yılına ait Denetleme Komisyon raporu hakkında Belediye Meclisine bilgi verilmesini arz ederim şeklindeki Mali Hizmetler Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. 5393 sayılı kanunun 25. Maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 02/01/2020 tarih ve 1 sayılı Meclis kararıyla oluşturulan Denetim Komisyonunca hazırlanan Denetim Komisyonu raporu okunarak Meclisin bilgisine sunuldu.

 7- 05/06/2020 tarih ve 2020/47 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan Ortaöğretim Tesis Alanı, İlköğretim Tesis Alanı ve Çocuk Bahçesi vasıflı alanlar, 3194 sayılı kanunun 18. Maddesi gereği yasal kesintilerinin kanuni sınırları aştığı (% 45 Düzenleme Ortaklık Payı) için ilave kamulaştırma maliyeti doğacağından söz konusu parseller üzerinde genel düzenleme yapılarak, (E= 1,20 Yençok= 9,50 m) Konut Alanı, Eğitim Tesis Alanı ve Çocuk Bahçesi olacak şekilde düzenlenerek Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) % 45 olacak şekilde Şehir Plancısı tarafından hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 8- 05/06/2020 tarih ve 2020/46 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesinde bulunan Ömertepesuyu (Pulur) deresinin bulunduğu bölge 13 Eylül 2019 tarihli 30887 sayılı Resmi Gazetede Cumhurbaşkanlığı 1532 sayılı kararı ile yayınlanarak Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin, sınırlarının yeniden belirlenmesi kararı doğrultusunda Turizm Master Planında Turizm Merkezi olarak belirlenerek ilan edilmiştir. Söz konusu alanda Belediyemiz tarafından 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına Turizm Tesisi Alanı olarak işlenmesine, Şehir Plancısı tarafından hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 9- 05/06/2020 tarih ve 2020/52 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen 25/07/2019 tarih ve 31842 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin Tanımlar Başlıklı 4. Maddesinde kat holleri “ Katlarda bağımsız bölümleri veya tek bağımsız bölümlü umumi binalarda piyesleri birbirine ve merdivene bağlayan ortak alan niteliğindeki ara dolaşım yolları” Kat sahanlığı “ Merdiven evinde en az merdiven kolu genişliği kadar olan ve katlara geçiş sağlayan standartlara uygun yapılan merdiven düzlüğü” şeklinde tanımlanmıştır. Bununla birlikte katlar alanı hesabına dahil edilmeyen kullanımların belirtildiği 22. Madde bu alanların emsal hesaplarına dahil edilip edilmediğine ilişkin açık bir ifade yer almadığından konuya açıklık getirilmesi ve ortak alan niteliğindeki kat hollerinin katlar alanı hesabına dahil edilmemesi için 15/10/2019 tarih ve 4 sayı numaralı karar ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi 1/5000 Nazım İmar Planı, plan notlarına ek yapılması hususunda meclis kararı alınmıştır. Söz konusu karara istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının plan notlarına dahil edilerek ek yapılmasına, Şehir Plancısı tarafından hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

10- Belediyemiz bünyesinde 1 adet 9 dereceli Genel İdare Hizmetler sınıfındaki memur kadrosunun iptal edilerek 1 adet 1 dereceli Genel İdare Hizmetler sınıfındaki muhasebeci kadrosunun ihdas edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

KADRO UNVANI

ADET

MEVCUT HALİ

MECLİSÇE KABUL EDİLEN

Memur

1

Boş

İptal

Muhasebeci

1

-------

İhdas

11- Belediyemiz bünyesinde norm kadro cetvelinde münhal bulunan Memur ve Kadrolu İşçi dolu boş kadro durumlarının aşağıdaki tabloda gösterilen haliyle güncellenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

KADRO UNVANI

ADET

MEVCUT HALİ

MECLİSÇE KABUL EDİLEN

Belediye Başkan Yardımcısı

1

Boş

Dolu

Mühendis

1

Dolu

Boş

Memur

1

Dolu

Boş

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

1

Dolu

Boş

Ayniyat Saymanı

1

Boş

Dolu

Şoför (İşçi)

1

Boş

Dolu

 12- 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesinde “Belediye Başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda bağlı kuruluş ve işletmeler ile Belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında “Belediye Başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır” denilmektedir. 2019 yılı faaliyet raporunun Belediye meclisince görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Strateji Geliştirme Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. 2019 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesine başlandı. Meclis Başkanı Belediye Başkanı sayın Muhammed Cevdet ORHAN 2019 yılı Faaliyet Raporunu yansıda etraflıca sunum yapacağını ifade etti, sunumunu yapmak üzere Meclise hitaben 2019 yılı Faaliyet Raporunu yüce Meclisin takdirlerine arz ediyorum dedi ve 2019 yılı Faaliyet Raporu hakkında Meclise bilgi verdi. Belediye Başkanı Sayın Muhammed Cevdet ORHAN yerini Meclis 1. Başkan Vekili Mehmet AKARSU’ ya devrederek Meclis salonundan ayrıldı. 2019 Yılı Faaliyet Raporu Meclis 1. Başkan Vekili Mehmet AKARSU tarafından oylamaya sunulmuş olup, işaretle oylama neticesinde faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.

 13- Belediyemiz tarafından İlimizdeki ve Aziziye İlçesindeki kedi, köpek, kuş gibi hayvanların aç ve susuz kalmaması için sokak hayvanları beslenme noktaları oluşturulup, vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı bir şekilde davranması için Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Aziziye Belediye Başkanlığı olarak gerekli telkinlerde bulunulması hakkında hazırlanan Çevre ve Sağlık Komisyon Raporunun kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 14- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinde “Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur” denilmektedir. Meclis üyeleri arasından Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri ve Muhtelif İşler Komisyonu Üye Seçimi yapılarak Belediye Meclisince karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu.                Belediye ve Meclis Başkanı; gündemimizin bu maddesi müzekkerede okunduğu üzere Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri ve Muhtelif İşler Komisyonu seçimine dairdir. Hepinizin bildiği üzere 5393 sayılı Belediyeler kanununun ihtisas komisyonları ile ilgili 24. Maddesi nüfusu 10.000’ in üzerindeki ilçelerde İmar Komisyonu ile Plan ve bütçe komisyonunun kurulmasını zorunlu kılıyor ve sayısının en az 3 en fazla 5 olmasını gerekli görüyor ve üyelerinin dağılımı da her siyasi parti grubunun meclisteki üye sayısının meclis toplam sayısına oranına göre dağıtılmasını yasa tarif ediyor. Ayrıca diğer İhtisas Komisyonlarının kurulması zorunlu olmayıp Belediye Meclisinin takdirinde olduğundan, Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri ve Muhtelif İşler Komisyonuna 5 üye seçilmesini ve görev sürelerinin de 1 yıl olması hususunu oylarınıza sunuyorum; yapılan oylama neticesinde Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri ve Muhtelif İşler Komisyonuna 5 üye seçilmesine ve görev sürelerinin de 1 yıl olmasına karar verilmiştir. Buna göre 4 üye Adalet ve Kalkınma Partisinden 1 üye Milliyetçi ve Hareket Partisinden olmak üzere 5 üye seçilecektir. Ak Parti Grup sözcüsü Abdulkadir BULUT, Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri ve Muhtelif İşler Komisyonu Üyeliğine, Atilla SEVİM, Mehmet KENAN, Necmettin SEFEROĞLU ve Abdussamet ACAR’ ı, Milliyetçi Hareket Partisi grup sözcüsü Mürsel ETEGÜL ise Serkan YILDIZ’ ı teklif etti. Teklif oylama sunuldu. İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.           

 15- 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri başlıklı 38. Maddesinin (g) bendinde “Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak” hükmü gereğince Belediyemiz adına yapılacak olan sözleşmelerde Belediye Başkanına yetki verilmesine; oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Muhammed Cevdet ORHAN                                                            Mehmet AKARSU

       Belediye Başkanı                                                                     Meclis 1. Başkan Vekili

 

 

Necmettin SEFEROĞLU                                                                        Ayşe AYDIN                                                                                                                                                

          Divan Kâtibi                                                                                 Divan Kâtibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.