01/09/2020 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 01/09/2020 TARİHLİ OLAĞAN 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 2. Dönem yılının Eylül ayı olağan Toplantısının 1. Birleşiminin 1. oturumunu 01/09/2020 Salı günü saat 14:00' da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

Toplantıya KatılanlarMeclis Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN’ ın Başkanlığında üyelerden, Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Haluk Ziya BEYOĞLU, Fatih GÜNEYİN, Mustafa ÖREN, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Serkan YILDIZ, Mücahit POLAT, Ali AYDIN, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Sefer KARA, İsmail ARSLAN, Canip ÖZSOY ve Recep YILMAZ

 Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 7 adet Ek gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/a ve 56. Maddesine istinaden usulüne uygun olarak hazırlanan Performans Programında;

  1. a) İdarenin Ana Fonksiyonlarını,
  2. b) Bu fonksiyonların yerine getirilmesi sonucunda gerçekleştirilecek amaç ve hedeflerin belirlenmesi,
  3. c) Kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisi ve kullanılmasının sağlanması,
  4. d) Performans hedeflerinin ölçümünü yaparak ulaşılmak istenen hedeflerin tespitinin yapılması hususunda;

           

           Belediyemize ait 2021 yılına ait Performans Programının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. ve 41. Maddesine istinaden kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 2- Erzurum İli Aziziye İlçesi Selçuklu Mahallesinde bulunan 1754 ada 24, 25 ve 26 nolu parseller üzerinde bulunan Dini Tesis Alanı için yapılan İmar Plan Tadilatı değişikliği teknik ve hukuki işlemler sonuçlandığından dini tesis alanından Konut + Ticaret alanı olarak değiştirilmesine gerek kalmamış olup, 07/01/2019 tarih ve 2019/15 sayılı Meclis kararının iptal edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 3- Belediyemiz bünyesinde 1 adet 3 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki Tekniker kadrosunun iptal edilerek 2 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki tekniker kadrosunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (l) bendine istinaden ihdas edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 4- Aziziye İlçesinde bulunan Tarım Makinelerinin araştırılması hakkında hazırlanan Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri ve Muhtelif İşler Komisyon Raporu, Komisyon Başkanı Atilla SEVİM tarafından Meclisin bilgisine sunulmuştur. 

 5- Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Selçuklu Mahallesi, 0 ada 4950 nolu parselin bulunduğu alan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Spor Tesis Alanı olarak görülmektedir. Söz konusu parselde 2751 m² Spor Tesis Alanı geriye kalan 9432 m²’ lik alanın 15 metrelik yola bakan cephesi E:1.60 Yençok: 12.50 m Konut + Ticaret Alanı 10 metrelik yola bakan cephesi E: 1.20 Yençok: 9.50 m Konut Alanı olacak şekilde Şehir Bölge Plancısı tarafından hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 6- Belediye Meclisimizin 07/08/2020 tarih ve 86 sayılı kararı ile satışına karar verilen 3176 ada 106 nolu parselde kayıtlı 1.481,00 m² taşınmazın Kadastro Düzenlenmesi sonucunda parsel ve metrekaresinde değişiklik olduğu için 07/08/2020 tarih ve 86 sayılı Meclis kararının iptal edilmesine ve Kadastro düzenlemesi sonucu oluşan 3176 ada 131 parselde parselde kayıtlı 1.446,77 m² hisseli taşınmazın 3194 sayılı kanunun 17. Maddesi istinaden satışının yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 7- Aziziye İlçesi Başovacık Mahallesi 157 ada 3 nolu parselde bulunan Mülkiyeti Yüksel AKSAKAL adına kayıtlı taşınmaz, şahsın 21/08/2020 tarihli dilekçesine istinaden sosyal tesis (köy konağı, taziye evi vs.) yapılması amacıyla Belediyemize şartlı bağış yapmak istemekte olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesine istinaden Şartlı Bağışın kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

 8- Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Gezköy Mahallesi, 2066 ada 9 nolu parselin bulunduğu alan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Sosyal Tesis Alanı olarak görülmektedir. Söz konusu parsel ayrık nizam 5 kat Taks: 0.35 Kaks: 1.75 yapılaşma koşullarıyla Konut Alanı olacak şekilde Şehir Bölge Plancısı tarafından hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 9- 07/08/2020 tarih ve 87 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesi sınırlarında Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan Termal Turizm Tesis Alanları Bölgesi için yapılan Uygulama İmar Plan Revizyonunun İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 10- 01/07/2020 tarih ve 73 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Saltuklu Mahallesi 1981 ada 6 nolu parselde kayıtlı Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı 1981 ada 6 nolu parsel mevcut imar planlarında Teknik Altyapı Alanı olarak görülmektedir. Söz konusu parselde Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından İmar Plan Tadilatı Uygulaması yapıldığından Belediye Meclisimizce ayrıca bir düzenlemeye gerek kalmadığı için Erzurum Büyükşehir Belediyesinin 17/07/2020 tarih ve 435 sayılı Meclis kararı doğrultusunda İmar Plan Tadilatının kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 Muhammed Cevdet ORHAN                 Necmettin SEFEROĞLU                           Atilla SEVİM

       Belediye Başkanı                                 Divan Kâtibi                                     Divan Kâtibi

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.