17/05/2021 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 17/05/2021 TARİHLİ OLAĞAN 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 3. Dönem yılının Mayıs ayı olağan Toplantısının 1. Birleşiminin 1. oturumunu 17/05/2021 Pazartesi günü saat 14:30' da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Aziziye Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN’ ın Başkanlığında üyelerden, Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Haluk Ziya BEYOĞLU, İsmail ARSLAN, Fatih GÜNEYİN, Songül MODER, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Canip ÖZSOY, Serkan YILDIZ, Zafer ALA, Ali AYDIN, Mükremin ERTÜRK, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN’ ın iştirakiyle 17 Mayıs 2021 tarihinde olağan 1. Oturum 1.  Birleşim saat 14:30’da Meclis salonunda toplandı.

 

1- Erzurum İli Aziziye İlçesi Tebrizcik, Aynalıkale, Alaybeyi, Üçköse, Kuzuluk, Kuşçu, Çatak, Çamlıca, Başovacık, Ömertepe, Alaca, Atlıkonak, Demirgeçit ve Çiğdemli Mahallelerinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22. Maddesi kapsamında yapılacak olan uygulama çalışmaları esnasında Kadastro Teknisyenleri ile çalışmak üzere söz konusu taşınmazların hukuki ve geometrik durumlarını iyi bilen aşağıda adı soyadı ve açık kimlikleri yazılı şahısların mahalli bilirkişi olarak görevlendirilmesine; oy birliği ile karar verilmiştir.

TEBRİZCİK MAHALLESİ BİLİRKİŞİLERİ

Sıra No

Adı Soyadı

Baba Adı

Doğum Tarihi

İkametgah Adresi

1

Necati ÇAVUŞOĞLU

Ali

01.01.1949

Tebrizcik Mahallesi Aziziye/ERZURUM

2

Fatih TOKUŞ

Ali

10.07.1952

Tebrizcik Mahallesi Aziziye/ERZURUM

3

Abdulhadi TUBAY

Mustafa

25.03.1963

Tebrizcik Mahallesi Aziziye/ERZURUM

4

Maruf TARDUŞ

M.Dursun

20.09.1971

Tebrizcik Mahallesi Aziziye/ERZURUM

5

Kenan İSPİRLİ

Dursun

07.12.1971

Tebrizcik Mahallesi Aziziye/ERZURUM

6

Mahmut ÇAVUŞOĞLU

Ali Sırrı

04.04.1963

Tebrizcik Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

 

AYNALIKALE MAHALLESİ BİLİRKİŞİLERİ

 

 

Sıra No

Adı Soyadı

Baba Adı

Doğum Tarihi

İkametgah Adresi

 

 

1

İhsan YANIK

Salih

07.02.1960

Aynalıkale Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

 

2

Recep Ali BAŞOĞLU

İsmail

10.04.1973

Aynalıkale Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

 

3

İsmail Hakkı YANIK

Yusuf Ziya

03.04.1973

Aynalıkale Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

 

4

Kadir YANIK

Kemal

15.02.1953

Aynalıkale Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

 

5

Abdurrehim YILDIZ

Mecit

14.01.1952

Aynalıkale Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

 

6

İsrafi AYDIN

Ağabey

03.02.1960

Aynalıkale Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALAYBEYİ MAHALLESİ BİLİRKİŞİLERİ

 

 

Sıra No

Adı Soyadı

Baba Adı

Doğum Tarihi

İkametgah Adresi

 

 

1

Osman VURAL

Neşet

01.04.1959

Alaybeyi Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

 

2

İkram DÖNDER

Avni

01.09.1973

Alaybeyi Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

 

3

Sebahattin DUMAN

Selahattin

03.08.1966

Alaybeyi Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

 

4

Nevzat ÇAMKERTEN

Şerafettin

01.07.1972

Alaybeyi Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

 

5

Bekir YILMAZ

Bilal

01.01.1964

Alaybeyi Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

 

6

Recep YILMAZ

Bilal

01.01.1967

Alaybeyi Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

 

 

 

 

 

 

 

KUZULUK MAHALLESİ BİLİRKİŞİLERİ

 

 

Sıra No

Adı Soyadı

Baba Adı

Doğum Tarihi

İkametgah Adresi

 

 

1

Müslim ÇINAR

Hüseyin

01.01.1949

Kuzuluk Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

 

2

Yaşar ÇINAR

Ali

06.05.1964

Kuzuluk Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

 

3

Hamza ÖZTÜRK

Sebahattin

01.10.1973

Kuzuluk Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

 

4

Halis ÖZYURT

Nurpaşa

03.03.1962

Kuzuluk Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

 

5

Ahmet AKTAŞ

Mustafa

01.05.1940

Kuzuluk Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

 

6

Canip ÖZTÜRK

Hüseyin

30.03.1947

Kuzuluk Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAMLICA MAHALLESİ BİLİRKİŞİLERİ

 

 

Sıra No

Adı Soyadı

Baba Adı

Doğum Tarihi

İkametgah Adresi

 

 

1

Recep KUŞTAŞI

Murat

05.10.1954

Çamlıca Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

 

2

Murat KUŞTAŞI

Cemil

10.07.1975

Çamlıca Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

 

3

Ziya AKSU

Durali

27.12.1980

Çamlıca Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

 

4

Hızır ERAL

Süleyman

12.12.1955

Çamlıca Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

 

5

Cemil KUŞTAŞI

Murat

05.08.1946

Çamlıca Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

 

6

Kemalettin ÇELİK

Fahrettin

12.11.1952

Çamlıca Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞOVACIK MAHALLESİ BİLİRKİŞİLERİ

 

 

Sıra No

Adı Soyadı

Baba Adı

Doğum Tarihi

İkametgah Adresi

 

 

1

Garen TOPALOĞLU

Bayram Ali

15.03.1974

Başovacık Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

 

2

Abdulmuhsin YAZICI

Hakkı

04.10.1958

Başovacık Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

 

3

Dumlu TAŞÖREN

İsmail

15.05.1952

Başovacık Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

 

4

Mehmet Henifi YAZICI

Müslim

11.08.1965

Başovacık Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

 

5

Metin BOZKURT

Halis

02.02.1969

Başovacık Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

 

6

Hadi TOPAL

Osman

11.10.1947

Başovacık Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

 

 

 

 

 

 

 

ALACA MAHALLESİ BİLİRKİŞİLERİ

 

Sıra No

Adı Soyadı

Baba Adı

Doğum Tarihi

İkametgah Adresi

 

1

Niyazi CENGİZ

Cihan

25.07.1956

Alaca Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

2

Süleyman Nazim KAVURMACI

Dursun

20.04.1968

Alaca Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

3

Veysel ÖZKAYA

Ömer

01.10.1963

Alaca Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

4

Celalettin ELTAS

Ziyaattin

02.01.1975

Alaca Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

5

Mevlana ÇANKAYA

Salih

21.05.1964

Alaca Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

6

Abdulkadir EŞSİZ

Dursun

30.01.1956

Alaca Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATLIKONAK MAHALLESİ BİLİRKİŞİLERİ

 

Sıra No

Adı Soyadı

Baba Adı

Doğum Tarihi

İkametgah Adresi

 

1

Murat KAYA

Hasan

20.06.1976

Atlıkonak Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

2

Yemen PİRİZ

Mehmet

01.01.1956

Atlıkonak Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

3

Ahmet ÇALMAŞUR

Sıdkı

27.06.1976

Atlıkonak Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

4

Ziyettin SİRKECİ

Dursun

09.11.1955

Atlıkonak Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

5

Mahmut BOZAVLI

Ramazan

01.01.1973

Atlıkonak Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

6

Mehmet KARABAŞ

Kenan

15.08.1973

Atlıkonak Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMİRGEÇİT MAHALLESİ BİLİRKİŞİLERİ

 

Sıra No

Adı Soyadı

Baba Adı

Doğum Tarihi

İkametgah Adresi

 

1

Nabi EREN

Tacettin

16.09.1970

Demirgeçit Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

2

Ersin TATLI

Hüdayi

10.04.1969

Demirgeçit Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

3

Dursun Ali ERGÜL

Lütfü

01.06.1956

Demirgeçit Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

4

Aydın EREN

Ali Sırrı

10.03.1969

Demirgeçit Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

5

Dahir KIZIL

Kazim

05.03.1964

Demirgeçit Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

6

Suat DENİZ

Abdurrehim

04.03.1968

Demirgeçit Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇİĞDEMLİ MAHALLESİ BİLİRKİŞİLERİ

 

Sıra No

Adı Soyadı

Baba Adı

Doğum Tarihi

İkametgah Adresi

 

1

Fikret KURUOĞLU

Hakkı

1947

Çiğdemli Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

2

Nakip SARDOĞAN

Nadim

1951

Çiğdemli Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

3

Ömer DUMLU

İbrahim

1951

Çiğdemli Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

4

Ferit ÜNAL

Özdemir

1966

Çiğdemli Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

5

Mahmut Vehbi EŞİM

Şuayip

1969

Çiğdemli Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

6

Bedrettin BAŞBUĞA

Sebahattin

1969

Çiğdemli Mahallesi Aziziye/ERZURUM

                               

  2- 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1/ç maddesindeki;  “Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 19/3/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesine büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve birliklerde meclis; bağlı kuruluşlarda ise yetkili karar organı yetkilidir. Bu süreler, bitiminden itibaren ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı veya İçişleri Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilmez.” hükmü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 15 Aralık 2020 tarih ve 2020/27 sayılı Genelge'sinde; "Pandeminin ve bu süreçte alınan tedbirlerin halen devanı ediyor olması nedeniyle faaliyetleri durdurulan işletmelerin faaliyette bulunamadığı ve ekonomik kayıplara uğradığı, faaliyetleri durdurulmuş olmamasına rağmen bazı işletmelerin ise faaliyetlerinin azaldığı ve ekonomik olarak olumsuz etkilendiği; Bu çerçevede koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyle; yerel yönetimlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarına ilişkin olarak irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımdan kaynaklanan ve ilgili mevzuatınca ödenmesi gereken bedellerin veya tutarların;

  1. a) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınan önlemler sonucunda veya pandemi sürecine bağlı olarak faaliyetlerinde azalma meydana gelen işyerlerinden tahsil edilecek sözü edilen bedellere ilişkin olarak idarece yapılacak değerlendirme sonucunda indirim veya erteleme yönünde karar alınabileceği,
  2. b) (a) bendindeki sebepler sonucunda faaliyetleri durdurulan ve faaliyette bulunamayan işletmelerden faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin sözü edilen bedellerin tahsil edilmemesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması,
  3. c) Peşin ödeme yapılan iş yerlerinde bu sürece isabet eden dönemler için (a) ve (b) bentleri uyarınca gerekli indirim, erteleme süre uzatimi yapılabileceği, (ç) Zorlayıcı sebeple ortaya çıkan durumun müşteriden/yükümlüden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, müşterinin/yükümlünün bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması hususlarının idarece yapılacak değerlendirme sonucunda tespit edilmesi halinde sözleşmenin karşılıklı olarak fesih edilebileceği, hususları uygun görülmüştür.

           Halkımızın sağlığının korunması, kamu esenliğinin sağlanması ve salgının etkilerinin an aza indirilebilmesi için yukarıda belirtilen tedbirlere riayet edilmesi, herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi ve konunun iliniz dahilindeki tüm yerel yönetimlere duyurulması” hükümleri gereği; Mülkiyeti veya tasarrufu Belediyemize ait olan taşınmazlara ilişkin olarak; irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımdan kaynaklanan ve ilgili mevzuatınca ödenmesi gereken bedellerin ve tutarların; faaliyetleri durdurulan, kısıtlanan veya faaliyette bulunulamayan döneme ilişkin tahsil edilmemesi, ertelenmesi, indirim yapılması, sözleşmenin karşılıklı fesih edilmesi, faaliyette bulunulmayan süre kadar sözleşme süresinin uzatılması işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili bütün uygulamaların, usul ve esaslarını, sürelerini belirlemek üzere, İlgili (Kanunlar, Genelgeler, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ve diğer) mevzuatlar ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 15 Aralık 2020 tarih ve 2020/27 sayılı Genelge kapsamında, faaliyetde bulunulmayan aylarda;

1- Faaliyetleri durdurulan işletmelerden talep edilmesi halinde kira veya ecrimisil bedellerinin tahsil edilmemesine,

2- Kısıtlanan veya alınan önlemler sonucunda faaliyetlerinde azalma meydana gelen işletmelerden kira veya ecrimisil bedellerinin ertelenmesine,

3- Kira süresi ve bu ayların içinde talep edilmesi halinde kira sözleşmesinin karşılıklı fesih edilebilmesine,

4- Kira süresi ve bu ayların içinde talep edilmesi halinde faaliyette bulunulmayan süre kadar kira sözleşme süresinin uzatılabilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oybirliği ile karar verilmiştir.

 

3- Aziziye İlçesi Yarımca Mahallesi ve Mülkiyetinde Belediyemizin hissesi bulunan 3206 ada 5 nolu parselde kayıtlı 794,50 m² (hisse 54,60 m²) hisseli taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre satışının yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü

Talepte Bulunan

Dilekçe Tarihi

Dilekçe

Sayısı

Hisse

Oranı

Hisse

1

Ilıca

3206

5

794,50

Kasım GÖKTAŞ

27/04/2021

2374

78/1135

54,60

 

4- Mülkiyeti Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Şehit Piyade Onbaşı Mustafa Mutlu parkı içerisinde trafo yapılmak  üzere Türksat Uydu Haberleşme ve İşletme Anonim Şirketine 10 (on) yıllığına bedelsiz tahsis edilmesine ilişkin Emlak İstimlak Müdürlüğünün 28/04/2021 tarih 2344 sayılı  talep yazısı Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarihli toplantısında görüşüldü.                 Hisselerinin tamamı Hazine Müsteşarlığına ait Türksat Uydu Haberleşme ve İşletme Anonim Şirketi Trafo Odası yapmak amacıyla şirketlerine gerekli iznin verilmesini talep etmektedirler.

             5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75'inci maddesinin (d) fıkrasında;“Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür." hükmü yer almaktadır.

           Bu itibarla; Şehit Piyade Onbaşı Mustafa Mutlu parkı içerisinde (17 m”) yerin Kablo TV yedekleme sisteminin kurulması bu aşamada kablo TV geniş bantve fiber internet hizmetinin yaygınlaştırılması hedefi kapsamında trafo binası olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı kanunun 75 inci maddesinin (d) fıkrası çerçevesinde Türksat Uydu Haberleşme ve İşletme Anonim Şirketi'ne 10 (on) yıllığına bedelsiz tahsis edilmesine ilişkin Emlak İstimlak Müdürlüğünün talep yazıları gereğince  oylamaya sunuldu. 5393 sayılı kanunun Belediye yetki ve imtiyazları başlıklı 15. Maddesinin (h) bendinde “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek”  denilmekte olup, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Şehit Piyade Onbaşı Mustafa Mutlu parkı içerisinde (17 m”) yerin 10 yıllığına bedelsiz olarak Türksat Uydu Haberleşme ve İşletme Anonim Şirketi'ne tahsis edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

5- 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 64. Maddesinde “Her yıl bütçesinin kesin hesabı, Belediye Başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden sonra nisan ayı içinde Encümene sunulur. Kesin hesap, Belediye Meclisinin mayıs ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanır” denilmektedir.

             Yukarıda açıklanan kanun maddesi gereği 2020 yılına ait Bütçe ve Kesin Hesabın Belediye Encümenimizce, Belediye Meclisinde görüşülmek üzere havale edilen 2020 yılına ait Bütçe Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

6- Erzurum İli Aziziye İlçesi Söğütlü Mahallesi 0 ada 514, 527, 528, 593, 595 ve 1138 nolu parsellerde yapılması planlanan Biyogaz Enerji Üretim Tesisi için Şehir Bölge Plancısı tarafından hazırlanan İlave İmar Planının 20/05/2021 tarihinde yapılacak olan toplantıda görüşülmesi için ertelenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

7- Belediyemiz bünyesinde 1 adet 5 dereceli G.İ.H. sınıfındaki Eğitmen kadrosunun iptal edilerek 1 adet  dereceli G.İ.H. sınıfındaki Eğitmen kadrosunun ihdas edilmesi ve norm kadro cetvelinin dolu boş kadro durumları, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (l) bendine ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesine istinaden ihdas edilmesine, norm kadro cetvelinde münhal bulunan dolu boş kadro durumlarının güncellenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

8- Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan 6114 ada 1 nolu parsel hakkında hazırlanan komisyon raporunun 20/05/2021 tarihinde yapılacak olan toplantıda görüşülmesi için ertelenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

9- Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan 1820 ada 1 nolu parsel hakkında hazırlanan komisyon raporunun 20/05/2021 tarihinde yapılacak olan toplantıda görüşülmesi için ertelenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

10- Kıymetli Meclis Üyesi arkadaşlarım;            

              Sizlerin de malumu olduğu üzere; yeryüzünde istila, işgal, kan, gözyaşı ve zulmün tek tarifi olan İsrail; son günlerde Kudüs’e yeniden kâbus dolu günler yaşatmaya başlamış, dünya kamuoyunun gözü önünde Müslümanlara yönelik kıyım ve yıkım harekâtına girişmiştir.Yaşlı, çocuk ve kadın demeden, masum ve savunmasız Filistin halkının üzerine adeta ölüm kusan İsrail, lanetlenmiş bir kavim olduğunu bu haliyle her seferinde yeniden tescil etmekte, vahşice ve hunharca Müslüman kanı akıtmaya devam etmektedir…
               İsrailli canavarlar, geride bıraktığımız Ramazan ayının son günlerine doğru Mescid-i Aksa’yı işgale yeltenip kundaklamakla kalmamış, İslam’a alenen suikast düzenlemiştir!

Bunun adı cinayettir!
Bunun adı kıyımdır!
Bunun adı işgaldir, istiladır, eşkıyalıktır!
Bilinmelidir ki;Kudüs, Beyt-ül Makdis’dir…
Kudüs, peygamberlerin yurdudur…
Kudüs, beş vakit namazın beldesi, miracın şahididir…
Kudüs, Mekke’dir, Medine’dir…

Kudüs, Kanuni Sultan Süleyman’ın mirası…
Cennet Mekân Abdulhamid Han Hazretleri’nin davasıdır…
Kudüs, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri üzere; bizim onur, şeref ve haysiyetimiz ve dahi kırmızıçizgimizdir…
Ve gelinen noktada:
İşgalci İsrail ve onların taşeronları kutsallarımızı çiğniyor, değerlerimizi ayaklar altına alıyor, insanlığı katlediyor… 
Dolayısıyla biz bu olup biteni elbette seyretmeyeceğiz…
Elbette ömrümüzü Selahaddin’leri bekleyerek geçirmeyecek ve gerekirse her birimiz birer Selahaddin-i Eyyubi olacağız…
Zira…
Müslüman, zillet içinde olmaz, olmamalıdır!
Müslüman, zillet içinde yaşamaktansa izzet içinde ölmeyi tercih etmelidir!
Ve madem ölüm bir kez gelecek; o da herkes bilsin ki Allah için olmalıdır!
Buradan, Anadolu’nun muhkem kilidi olan Dadaşlar Diyarının giriş kapısı Aziziye’den sesleniyoruz…
Ve diyoruz ki: 
Ey!
Katil, alçak ve terör devleti İsrail!
Bilesin ki!
Kudüs, Âlem-i İslam’ın olmazsa olmazıdır…
Kudüs, din ve insanlık tarihinin en kadim fotoğrafıdır…
Ve Kudüs, işgal ettiğiniz Filistin devletinin başkentidir, öyle de kalacaktır!
Sakın!
Ama sakın bizi Kudüs’le imtihan etmeye kalkmayın!
Bu hatada ısrar ederseniz ve o mukaddes beldeye çökmeye kalkışırsanız;
Vallahi her birimiz birer ebabil olur, başınızdan aşağı taş yağdırırız!
Size sadece Kudüs’ü değil, üzerinde eşkıyalık ettiğiniz topraklarınızı bile dar ederiz!
Bu duygu ve düşüncelerle Aziziye Belediye Meclisi olarak; terör devleti İsrail’i lanetliyor, İsrail Vandalları tarafından şehit edilen Müslüman din kardeşlerimize Yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyoruz.

 

 

Muhammed Cevdet ORHAN                                    İsmail KARAGÖZ                                  Zafer ALA

       Belediye Başkanı                                                Divan Kâtibi                                   Divan Kâtibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.