01/06/2021 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 01/06/2021 TARİHLİ OLAĞAN 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 3. Dönem yılının Haziran ayı olağan Toplantısının 1. Birleşiminin 1. oturumunu 01/06/2021 Salı günü saat 14:00' da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Toplantıya KatılanlarBelediye Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN’ ın Başkanlığında üyelerden, Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Haluk Ziya BEYOĞLU, İsmail ARSLAN, Songül MODER, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Canip ÖZSOY, Zafer ALA, Ali AYDIN, Mükremin ERTÜRK, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 

Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Fatih GÜNEYİN, İsmail KARAGÖZ, Barış KÖSE

 

Mazeretsiz Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Mehmet AKARSU ve Serkan YILDIZ

 

Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 

      1 adet Ek gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 

1- 21/05/2021 tarih ve 2021/85 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Saltuklu Mahallesi, 9540 ada 1,2,3,4 ve 5, nolu arsa vasfındaki  parselleri içeren ada 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında E:1.60  Yençok:12.50 m yapılaşma koşullarıyla konut alanı  olarak görülmektedir. Söz konusu adanın tamamı  E:1.75 TAKS: 0.35 yapılaşma koşulları ile Ticari+Konut alanı olarak Şehir Bölge Plancısı tarafından hazırlanan imar plan tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

2- 21/05/2021 tarih ve 2021/86 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesi, 3175 ada 21 nolu parsel ve 11504 ada 1 nolu parseller 1/1000 ölçek Uygulama İmar Planlarında aktif olarak kullanılmayan 10 metrelik yol olarak görülmektedir. Mülkiyeti farklı şahıslara ait parsellerin bulunduğu bu parseller kamulaştırma külfeti oluşturacağından 3194 sayılı kanunun 18.madde uygulaması yapılabilmesi için 10 metrelik yolun kaldırılarak yapılaşma koşulları E:0.40 Yençok:12.00 Konut Dışı Kentsel Çalışma alanı olarak Şehir plancısı tarafından hazırlanan imar plan tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

3- Belediyemiz bünyesinde 1 adet 7 dereceli Y.H sınıfındaki Hizmetli kadrosunun iptal edilerek 1 adet  6 dereceli Y.H sınıfındaki Hizmetli kadrosunun ihdas edilmesi ve norm kadro cetvelinin dolu boş kadro durumları, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (l) bendine ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesine istinaden ihdas edilmesine, norm kadro cetvelinde münhal bulunan dolu boş kadro durumlarının güncellenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

4- Aziziye ilçemiz sınırları içerisinde, Yarımca Mahallesi 6394 ada 1 parselin güneyinde yer alan ve hâlihazır 1/1000 Uygulama İmar Planlarımızda 'Dini Tesis Alanı ve Park' olarak işli taşınmazın 'Dini Tesis Alanı' olarak bulunan kısmının, Çamlıca Camii'ne olan yakınlığı göz önüne alındığında, talebi konu olan Dini Tesis Alanının bölgedeki ihtiyaca cevap verecek nitelikte olması sebebiyle; söz konusu lejantın 6384 ada 1 parselin batısında yer alan 'Park' alanına 'Dini Tesis Alanı' olarak taşınması hususunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

Muhammed Cevdet ORHAN                  Şükran SEVİNDİK                                       Zafer ALA

        Belediye Başkanı                               Divan Kâtibi                                        Divan Kâtibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.