05/08/2021 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 05/08/2021 TARİHLİ OLAĞAN 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 3. Dönem yılının Ağustos ayı olağan Toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 05/08/2021 Cuma günü saat 14:30' da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.                         

Belediye Başkanı Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk TÖREMEN’ in Başkanlığında üyelerden, Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Haluk Ziya BEYOĞLU, İsmail ARSLAN, Fatih GÜNEYİN, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Canip ÖZSOY, Serkan YILDIZ, Zafer ALA, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN 

Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Muhammed Cevdet ORHAN, Songül MODER, Şükran SEVİNDİK, Ali AYDIN, Mükremin ERTÜRK 

Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi. 

      2 adet Ek gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 

1- 02/07/2021 tarih ve 2021/93 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesi 10003 ada 16 nolu parselde ilave imar planı yapılması talebine ilişkin E:0.40 Yençok: 9.50 yapılaşma koşulları ile depolama alanı olarak Şehir Bölge Plancısı tarafından hazırlanan İmar Plan Tadilatına ait dosyada eksiklikler olması nedeni ile ertelenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

2- Erzurum 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün 05/04/2021 tarih ve 070 sayılı ilgi yazısına istinaden 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne ait olan 25 SH 324 plakalı 2013 Model Mercedes Benz marka evsel atık toplama aracını ilçemiz mücavir alanları içerisinde bulunan Organize Bölgesinden evsel katı atıkların 10 yıl süre ile rutin programımız dâhilinde diğer mahal ve mahallelerde toplama yöntemimizle toplanması, 10 adet ambalaj atığı kumbarasının 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne verilmesi koşulu ile Belediyemize bağışlamak istemektedir. Bahse konu şartlı bağışın Şartlı Bağışın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (g) bendi gereğince kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

3- İlçemiz genelinde evsel atıkların sağlıklı bir şekilde toplanması ile ilgili ihtiyaç duyulacak konteyner sayısının ve konumunun daire sayısına göre belirlenmesine ilişkin güncelleme çalışması ekte sunulmuştur. İnşaat ruhsatı aşamasında ruhsata esas mimari projelerin vaziyet planı kısmında ve yapı kullanma izin belgesi alınması aşamasında tüm yapılarda gerekli çöp konteyneri planlaması ile geri dönüşümlerin toplanacağı alanların yapılmasına ve her bir bağımsız bölüme düşen ücretin belirlenerek Gelir Tarifesine eklenmesi hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

4- Erzurum İli Aziziye İlçesi Yarımca Mahallesi 6392 ada 1 ve 2 nolu parsel ile 6400 ada 2 ve 3 nolu parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında ayrık nizam 2 kat yapılaşma koşulu ile Villa – Dublex – Triplex konut alanı görülmektedir. Söz konusu parsel ayrık nizam 2 kat yapılaşma koşulu ile ticaret alanı olarak yapılması için Şehir Bölge Plancısı tarafından hazırlana İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Ömer Faruk TÖREMEN                       İsmail KARAGÖZ                                         Zafer ALA

 Belediye Başkan Vekili                            Divan Kâtibi                                        Divan Kâtibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.