06/09/2021 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 06/09/2021 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISININ 2. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 3. Dönem yılının Eylül ayı olağan Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu 06/09/2021 Pazartesi günü saat 14:00' da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk YARBA’ nın Başkanlığında üyelerden, Ömer Faruk TÖREMEN, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Haluk Ziya BEYOĞLU, İsmail ARSLAN, Songül MODER, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Zafer ALA, Ali AYDIN, Mükremin ERTÜRK, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 

Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Muhammed Cevdet ORHAN, Abdussamet ACAR, Mehmet AKARSU, Fatih GÜNEYİN, Canip ÖZSOY ve Serkan YILDIZ

 

Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 1- 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 68.maddesinin (e) bendinde;Belediye ve bağlı kuruluşlar ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranı ile artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapılabilir” denmektedir. Belediyemizin yatırımlarında ve cari piyasa ödemelerinde kullanılmak üzere yurtiçi bankalardan faiz dahil 5.800.000,00 ₺ (Beşmilyonsekizyüz Türklirası) kredi kullanılmasına ve İller Bankasından teminat mektubu alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesine; Plan ve Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

  

   Ömer Faruk YARBA                          İsmail KARAGÖZ                                             Zafer ALA

 Belediye Başkan Vekili                              Divan Kâtibi                                           Divan Kâtibi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.