04/01/2022 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2022 TARİHLİ OLAĞAN 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 3. Dönem yılının Aralık ayı olağan Toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 04/01/2022 Salı günü saat 14:30’ da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Belediye Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN’ nın Başkanlığında üyelerden, Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Haluk Ziya BEYOĞLU, İsmail ARSLAN, Songül MODER, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Serkan YILDIZ, Zafer ALA, Ali AYDIN, Mükremin ERTÜRK, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 

Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Mürsel ETEGÜL, Fatih GÜNEYİN ve Canip ÖZSOY

Mazeretsiz Olarak Toplantıya Katılmayanlar; -

 

Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 

1-03/12/2021 tarih ve 2021/132 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Gezköy Mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 2066 ada 9 nolu parsel 1/1000 Uygulama imar planlarında E:1.20 Yençok:9.50 m yapılaşma koşulları ile Sosyal tesis alanı  olarak görülmektedir.

   Söz konusu parseller Ayrık nizam 5 kat 0.35 taks 1.75 kaks yapılaşma koşulu ile Konut+Ticaret alanı olarak yapılması için Şehir Bölge Plancısı tarafından hazırlanan Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

2-03/12/2021 tarih ve 2021/143 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesinde bulunan merkez çarşısının içerisinde ve merkez caminin kuzeyinde yer alan meydanın Belediye Hizmet Alanı olarak Şehir Bölge Plancısı tarafından hazırlanan Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

3-Siirt Eruh Dağdöşe Karakolunda 09/11/1994 yılında çıkan çatışma esnasında şehit düşen Jandarma Komando Er Halim ÇİMEN’ in ilçemizde uygun görülen cadde, sokak, park, okul, karakol vb. yerlerden birine isim verilmesinin belirlenmesi hususunun yeniden değerlendirilmek üzere ertelenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

4- Erzurum Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün 25/06/2021 tarih ve 435224 sayılı yazıları ile Van ilinde şehit olan Mehmet GÜNDÜZ isminin ilçemizde uygun bir sokak veya caddeye verilmesinin belirlenmesi hususunun yeniden değerlendirilmek üzere ertelenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

5- Mülkiyeti Belediyemize ait Ilıca Mahallesinde bulunan 12992 ada 1 nolu parselde kayıtlı 8 ve 9 nolu dükkân vasfındaki taşınmazların satışının yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

6- 5393 sayılı Kanunun 25. Maddesinde “İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur” hükmü gereğince Meclisimizce Denetim Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Tasnif komisyonuna 3 üye seçilmesi için oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Haluk Ziya BEYOĞLU, Ali AYDIN ve Yalçın PİRİNÇCİ oy birliği ile görevlendirildi. Oylamaya sunuldu. Kabul edildi. Tasnif Komisyonu yerlerini aldı. Denetim Komisyonu seçimi için oy pusulaları dağıtıldı. Oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama neticesinde Tasnif Komisyonunun sayım döküm sonuçlarına göre Ömer Faruk TÖREMEN 20 oy, Songül ALTUĞ MODER 20 oy, Ayşe AYDIN 18 oy, Zafer ALA 20 oy ve İsmail KARAGÖZ 13 oy alarak Denetim Komisyon üyeliğine 1 yıllığına seçilmişlerdir.

 

7- Belediyemiz emrinde 657 sayılı Kanuna tabi istihdam ettirilmekte olan 6 adet Zabıta memuruna 2022 yılı için, 2022 yılında Bütçe Kanununun K cetvelinde belirlenen İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer Büyükşehirlerin Belediye sınırları içerisindekiler için belirlenen ücretin maktu fazla mesai ücreti 667,00 ₺   olarak verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

8- Belediyemiz bünyesinde istihdam ettirilmekte olan 5393 sayılı kanunun 49. Maddesi uyarınca Tam Zamanlı Sözleşmeli Personellerin 01/01/2022 - 31/12/2022 tarihleri arası çalıştırılmalarına ve ücretlerinin aşağıdaki tabloda gösterilen şekliyle belirlenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

UNVAN  /  ADI SOYADI

TOPLAM KADRO SAYISI

MEMUR DOLU SAYISI

2022 YILINDA ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYISI

657 SAYILI KANUNA GÖRE NET AYLIK TUTAR

DOLU

BOŞ

AVUKAT

2

0

1

1

8.025,00  

AVUKAT

0

1

0

4.295,93  

MÜHENDİS

13

4

1

8

7.565,00  

MÜHENDİS

 

1

7

7.565,00  

MÜHENDİS

 

1

6

7.565,00  

MÜHENDİS

 

1

5

7.145,00  

MÜHENDİS

 

1

4

7.145,00  

MÜHENDİS

 

1

3

4.500,00  

MÜHENDİS

 

1

2

7.145,00  

MİMAR

1

0

1

0

7.145,00  

PEYZAJ MİMARI

1

0

1

0

7.565,00  

ŞEHİR PLANCISI

1

0

1

0

4.500,00  

TEKNİKER

9

3

1

5

5.808,06  

TEKNİKER

 

1

4

5.808,06  

TEKNİKER

 

1

3

4.500,00  

TEKNİKER

 

1

2

4.500,00  

TEKNİKER

 

1

1

4.500,00  

TEKNİKER

 

1

0

4.500,00  

SOSYOLOG

2

0

1

1

5.900,00  

SOSYOLOG

0

1

0

5.900,00  

EKONOMİST

2

0

1

1

4.800,00  

EĞİTMEN

2

1

1

1

5.900,00  

 

 

9-Belediyemiz bünyesinde 1 adet 4 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki Mühendis kadrosunun iptal edilerek 1 adet 3 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi ayrıca kurumumuz Memur ve İşçi kadro cetvellerinin dolu boş durumunun güncellenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

10- İlçemizde Amatör olarak faaliyet gösteren Ilıca İdman Ocağı Belediye Spor ve Ilıca Termal Hentbol takımına spora teşvik etmek amacı ile 6360 sayılı kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası gereğince bir önceki yıl genel bütçe vergisi gelirlerinden belediyeler için tahakkuk eden miktarın binde yedisi olan 259.000,00 ₺’ nin Ilıca İdman Ocağı Belediye Spor ve Ilıca Termal Hentbol Spor Kulübü hesaplarına aktarılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

11- Erzurum Kayak Kulübü Derneği ile Belediyemiz arasında düzenlenecek olan 2021 – 2022 eğitim öğretim yılında ilçemizde bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilere gönüllülük esasına dayalı “Haydi Çocuklar Kayağa” adlı projenin 5393 sayılı Belediye kanununun 75. Maddesine istinaden ortaklaşa yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

12- Belediyemiz bünyesinde istihdam ettirilmekte olan 5393 sayılı kanunun 49. Maddesine istinaden Tam Zamanlı Sözleşmeli personellere ait Disiplin Yönergesinin kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

13- Erzurum İli Aziziye İlçesi Yarımca Mahallesi Mülkiyeti Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne tahsisli 6396 ada 4 nolu parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında ayrık nizam 2 kat yapılaşma koşulu ile villa – dublex – triplex konut alanı görünmektedir.

                Söz konusu parsel aynı ada içerisinde bulunan Resmi Kurum alanı ile birleştirilmesi için Şehir Bölge Plancısı tarafından hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

14- Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesinde yer alan Ömertepesuyu (Pulur) deresinin bulunduğu bölge 13 Eylül 2019 tarihli 30887 sayılı Resmi Gazetede Cumhurbaşkanlığı 1532 sayılı kararı ile yayınlanarak Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim bölgelerinin, sınırlarının yeniden belirlenmesi kararı doğrultusunda Turizm Master Planında Turizm merkezi olarak belirlenerek ilan edilmiştir.

               Söz konusu alanda  Cumhurbaşkanlığı 1532 sayılı kararı ile yayınlanarak Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim bölgesinin dışında kalan alanın plan bütünlüğünün sağlanması için İmar Plan Tadilatı yapımı ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu sebeple Şehir Bölge Plancısı tarafından hazırlanan İmar Plan Tadilatının yapılması hususunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

     

Muhammed Cevdet ORHAN                İsmail KARAGÖZ                                 Şükran SEVİNDİK

         Belediye Başkanı                              Divan Kâtibi                                  Divan Kâtibi

 

         


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.