04/03/2022 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 04/03/2022 TARİHLİ OLAĞAN 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 4. Dönem yılının Mart ayı olağan Toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 04/03/2022 Cuma günü saat 14:30’ da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk YARBA’ nın Başkanlığında üyelerden, Abdussamet ACAR, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Haluk Ziya BEYOĞLU, İsmail ARSLAN, Fatih GÜNEYİN, Songül MODER, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Serkan YILDIZ, Ali AYDIN, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 

Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Muhammed Cevdet ORHAN, Ömer Faruk TÖREMEN, Canip ÖZSOY ve Zafer ALA

 

Mazeretsiz Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Mükremin ERTÜRK

 

Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 

1- 04/02/2022 tarih ve 2022/18 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Halilkaya mahallesi 7269 sayılı yasa kapsamında hak sahipleri kabul edilen ailelere kalıcı konutlar yapılması için Şehir Bölge Plancısı tarafından hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

2- 04/02/2022 tarih ve 2022/28 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesi 12690 ada 4 parsel 1928,69 m² lik alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Eğitim tesis alanı görülmektedir.  Ilıca Mahallesi 12690 ada 3 parsel 2089,44 m² lik alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Spor tesis alanı görülmektedir. Söz konusu parsellerde 12690 ada 4 parsel Spor Tesis Alanı 12690 ada 3 parsel Eğitim Tesis Alanı olacak şekilde Şehir Bölge Plancısı tarafından hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

3- Belediyemiz norm kadro cetvelinde münhal bulunan 1 adet 7 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki Teknisyen kadrosunun iptal edilerek 1 adet 6 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki Teknisyen kadrosunun ihdas edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

4- 2021 Yılında Görevde ve Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olan personellerden 1 dereceli Muhasebeci kadrosunda bulunan Barbaros ÖZER’ in 1 dereceli İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü kadrosuna asaleten atanması 5 dereceli Muhasebeci kadrosunda bulunan Esra AKBABA’ nın 3 dereceli Mali Hizmetler Müdürü kadrosuna asaleten atanması ve 5 dereceli Hizmetli kadrosunda bulunan Muhammet Lütfü KAYA’ nın 3 dereceli Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanması yapılmış olup, Norm Kadro Cetvelinde bulunan memur ve işçi dolu boş durumlarının güncellenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

5- Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ortak imzasıyla gündeme alınmak üzere Meclis Başkanlığına sunulan Belediyemizde koruyucu hekimliği biriminin kurulması hususunun görüşülmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

6- Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ortak imzasıyla gündeme alınmak üzere Meclis Başkanlığına sunulan İlçemizde kuşlara kapatılan sulak arazilerin ıslah edilmesi, bilinçli tarım yaparak zehirli ilaçlarla çevrenin kirletilmemesi, yuva ve barınma alanlarının kısıtlılığının göz önünde bulundurularak yapılacak çalışmalar hakkında bir komisyon raporunun hazırlanması hususunun görüşülmek üzere Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri ve Muhtelif İşler Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

  

 Ömer Faruk YARBA                            İsmail KARAGÖZ                                 Şükran SEVİNDİK

Belediye Başkan Vekili                             Divan Kâtibi                                  Divan Kâtibi

 

 

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.