08/04/2022 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 08/04/2022 TARİHLİ OLAĞAN 2. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 4. Dönem yılının Nisan ayı olağan Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu 08/04/2022 Perşembe günü saat 14:00’ da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Meclis 1. Başkan Vekili Ayşe AYDIN’ ın Başkanlığında üyelerden, Ömer Faruk YARBA, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Haluk Ziya BEYOĞLU, İsmail ARSLAN, Fatih GÜNEYİN, Songül MODER, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Serkan YILDIZ, Zafer ALA, Mükremin ERTÜRK, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 

Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Muhammed Cevdet ORHAN, Canip ÖZSOY, Sefer KARA,

Mazeretsiz Olarak Toplantıya Katılamayanlar ; Abdussamet ACAR ve Ali AYDIN

  

1- 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesinde “Belediye Başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda bağlı kuruluş ve işletmeler ile Belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.  Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında “Belediye Başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır” denilmektedir. 2021 yılı faaliyet raporunun Belediye meclisince görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Strateji Geliştirme Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. 2021 yılı Faaliyet Raporu Belediye Meclisimizce görüşülmüştür. 2021 yılı Faaliyet Raporu Meclis 1. Başkan Vekili Ayşe AYDIN tarafından oylamaya sunulmuş olup yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

2- Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ortak imzasıyla gündeme alınmak üzere Meclis Başkanlığına sunulan Kudaka ile ortak yapılan Enerji Destekli Joetermal Domates Serası ile ilgili bilgilerin araştırılması hususunun görüşülmek üzere Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri ve Muhtelif İşler Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 3- Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ortak imzasıyla gündeme alınmak üzere Meclis Başkanlığına sunulan Belediyemizin tatil dönemlerinde çocuklarımıza sağlayacağı sportif ve sosyal faaliyetlerin araştırılması hususunun görüşülmek üzere Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

               Ayşe AYDIN                                 İsmail KARAGÖZ                       Zafer ALA

        Meclis 1. Başkan Vekili                             Divan Kâtibi                             Divan Kâtibi

 

 

 

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.