12/05/2022 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 12/05/2022 TARİHLİ OLAĞAN 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 4. Dönem yılının Mayıs ayı olağan Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu 12/05/2022 Perşembe günü saat 10:00’ da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Meclis 1. Başkan Vekili Ayşe AYDIN’ ın Başkanlığında üyelerden, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Mürsel ETEGÜL, Sefer KARA, Haluk Ziya BEYOĞLU, İsmail ARSLAN, Songül MODER, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Serkan YILDIZ, Zafer ALA, Ali AYDIN, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 

Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Ömer Faruk YARBA, Abdulkadir BULUT ve Canip ÖZSOY

 

Mazeretsiz Olarak Toplantıya Katılamayanlar ; Muhammed Cevdet ORHAN, Fatih GÜNEYİN ve Mükremin ERTÜRK

 

Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 

  • Meclis Başkanlığına sunulan Belediyemizde koruyucu hekimliği biriminin kurulması hususu hakkında hazırlanan Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu Komisyon Başkanı Sefer KARA tarafından Meclisin bilgisine sunulmuştur.

 

  • KARAR : Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarihli 53 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemiz 2021 Mali yılı Kesin hesapları 5393 sayılı Belediye Kanunun 64.Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmenliğinin 40. Maddesi gereğince komisyonumuz Ömer Faruk TÖREMEN başkanlığında ve 09/05-10/05-11/05/2022  tarihlerinde meclis salonunda toplanarak Bütçe Gelir ve Gider Kesin Hesap Cetvelleri incelenmiş olup, yapılan incelemede;

1-GELİRLER    :

  1. A) Bütçe Tahmini 2021 Mali yılı İhzarı bütçesi:

Vergi Gelirleri                                                                                        7.220.000,00 ₺

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                                                7.301.000,00 ₺                                                                                                                    

Alınan Bağış ve Yardımlar                                                                   19.290.000,00 ₺

Diğer Gelirler                                                                                       34.534.000,00 ₺

Sermaye Gelirleri                                                                                  19.705.000,00 ₺

Red ve İadeler                                                                                            -50.000,00 ₺

TOPLAM                                                                                            88.000.000,00 ₺    

  1. B) Tahakkuk   : 2021 yılında;

            Vergi Gelirleri                                                                                       23.451.196,24 ₺

            Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri                                                                9.539.064,23₺

            Alınan Bağış ve Yardımlar                                                                     5.346.711,19 ₺

            Diğer Gelirler                                                                                       41.124.188,17  ₺

            Sermaye Gelirleri                                                                                    3.930.129,04 ₺

            TOPLAM                                                                                             83.391.288,87 ₺

  1. C)   Net Tahsilat    : 2021 yılında 

            Vergi Gelirleri                                                                                      13.672.134,02₺

            Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri                                                             6.326.538,73 ₺

            Alınan Bağış ve Yardımlar                                                                     5.346.711,19₺

            Diğer Gelirler                                                                                      40.366.610,77 ₺

            Sermaye Gelirleri                                                                                  3.873.163,99

            TOPLAM                                                                                           69.585.158,70 ₺           

 

BÜTÇE TAHMİNİNE GÖRE TAHSİLAT

  1. a) Bütçe ile Öngörülen         :                                       000.000,00 ₺

        b)Yılı Tahakkuku                       :                                         72.252.418,49 ₺

 

 Yılı Tahakkuku / Bütçe ile Öngörülen = 72.252.418,49₺ / 88.000.000,00₺ = 82,11

 

TAHAKKUKA GÖRE TAHSİLAT

  1. a) Yılı Tahakkuku 252.418,49₺
  2. b) Yılı Net Tahsilat 585.158,70₺ 

      Tahsilat / Tahakkuk = 69.585.158,70  / 72.252.418,49 = % 96,31

      2022 Yılına devreden tahakkuk artığı   13.806.130,17₺ dir.

 

2- GİDERLER    :

              2021 mali yılı bütçesi ile kabul edilen 77.000.000,00₺ olup yıl içerisinde 11.000.000,00₺ ek ödenek yapılarak toplam 2021 bütçesi 88.000.000,00₺’dir. 2021  yılında 87.882.770,84₺ muhtelif harcamalara tediye edilmiş, 3.082.053,92₺  mahsup dönemine aktarılmış olup sarfına lüzum kalmayan 10.432.771,90₺ ödenek imha edilmiştir.

PERSONEL GİDERLERİ

11.088.889,76

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERİ

1.939.385,11

MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ

50.961.872,89

FAİZ GİDERLERİ

6.032.361,74

CARİ TRANSFERLER

1.913.214,39

SERMAYE GİDERLERİ

15.947.046,95

YEDEK ÖDENEK

 

TOPLAM

87.882.770,84

 

3-NAKİT DURUMU :

              Aziziye Belediyemizin kasa hesabı olmadığından, Banka muamelatı yapılmış 2021 yılında 184.447.383,49₺ bankaya yatırılmış,  182.796.036,02₺ bankadan tediye edilerek 1.651.347,47₺ 2022 yılına nakit olarak devredilmiştir.

4-EMANET HESABI  :

 2021 yılında tahakkuk esaslı muhasebe sisteminde emanetler;

(320) Bütçe Emanetleri                                                                           38.847.056,38 ₺

(330) Alınan Depozitolar                                                                             560.298,58 ₺

(333) Emanetler Hesabı                                                                            4.553.769,89 ₺

(360) Ödenecek Vergiler                                                                          3.006.271,79 ₺

(361) Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri                                            2.994.683,34 ₺

(362) Fonlar ve Diğer Kamu İdareleri Adına Tahsilatlar                                 320.851,20 ₺

(363) Kamu İdareleri Payları Hesabı                                                        1.101.249,42 ₺

TOPLAM                                                                                    51.384.180,60₺

5-AVANS HESABI  :

2021 yılında personel ve mutemetlere 121.411,10₺ avans verilmiştir. Yıl sonunda memur maaşlarının 15 günlük miktarı olan 198.481,91 mahsubu yapılmak üzere 2022 yılına devredilmiştir.

6-GENEL SONUÇ HESABI  :

2021 yılında Aziziye Belediyemizin 87.882.770,84 giderine karşılık 69.585.158,70₺ gelir elde edilmiştir.

             Belediyemizin maddi imkânları kısıtlı olmasına rağmen sıkı bir denetimle 2020 yılında devreden gelir ile birlikte toplam tahakkuk 83.391.288,87₺, net tahsilat ise 69.585.158,70₺ olup, böylece % 83,44 oranında tahsilat sağlanmıştır. Belediyemizin 2021 yılı Bütçe ve Kesin Hesabı karşılaştırılması sonucu tüm harcamaların 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve diğer yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığı, tahsil edilen gelirlerin hizmetlere tahsisi yapıldığı görülmüştür.

 

 İşbu kesin hesap 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64.  maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereği sayın meclisin bilgi ve tasviplerine arz olunur şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun okunmasının ardından Meclis Başkanı konu hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı görülerek işaretle yapılan oylama sonucunda 2021 Mali yılı kesin hesapları işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

 

  • Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ortak imzasıyla gündeme alınmak üzere Meclis Başkanlığına sunulan organik tarım için gerekli araştırmanın yapılması hususunun görüşülmek üzere Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri ve Muhtelif İşler Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

             Ayşe AYDIN                                   İsmail KARAGÖZ                       Zafer ALA

   Meclis 1. Başkan Vekili                                  Divan Kâtibi                             Divan Kâtibi

 

 

 

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.