03/02/2023 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 03/02/2023 TARİHLİ OLAĞAN 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR. 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 5. Dönem yılının Şubat ayı olağan Toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 03/02/2023 Cuma günü saat 14:30’ da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Meclis Başkan Vekili Ayşe AYDIN’ ın Başkanlığında üyelerden, Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Sefer KARA, Zekayi MORKOÇ, İsmail ARSLAN, Songül MODER, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Serkan YILDIZ, Zafer ALA, Ali AYDIN, Mükremin ERTÜRK, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Muhammed Cevdet ORHAN, Fatih GÜNEYİN ve Barış KÖSE

Mazeretsiz Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Canip ÖZSOY 

Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi. 

2 Adet Ek Gündem Maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır. 

1- 07/07/2022 tarih ve 2022/70 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Ağören Mahallesi 0 ada 380,459,258 ve 259 nolu  parseller, Ilıca mahallesi 9994 ada 2 parsel Adaçay mahallesi 0 ada 187 parsel ve Alaca Mahallesi 0 ada 247 ve 1445 numaralı parseller üzerinde Güneş Enerji Santrali yapılması için Belediyemiz tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli ilave imar planı dosyasında eksiklikler olduğundan dolayı İmar Komisyonunun raporu doğrultusunda ertelenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

2- 07/07/2022 tarih ve 2022/71 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Gelinkaya Mahallesi 0 ada 345 nolu parsel, Kuzuluk  mahallesi 109 ada 6 numaralı parseller üzerinde Biyogaz yapılması için Belediyemiz tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli ilave imar planı dosyasında eksiklikler olduğundan dolayı İmar Komisyonunun raporu doğrultusunda ertelenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

3- 03/01/2023 tarih ve 2023/12 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesinde konuşlu 3. Ulaştırma Yönetim Merkezi Komutanlığı kışlası için Erzurum Büyükşehir Belediyesi 12/10/2022 tarih ve 634 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen ve 01/11/2022 tarih ve 5468 sayılı yazı ile tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planına esas talep Askeri Alan E=0.50 Yençok= 21.50 m olacak şekilde İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

4- Meclis üyemizin imzası ile gündeme alınmak üzere Meclis Başkanlığına sunulan günümüzün sağlık problemi haline gelen obezite ile mücadele konusunda neler yapılabilir hususu hakkında hazırlanan Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu Komisyon Başkanı Sefer KARA tarafından meclisin bilgisine sunulmuştur. 

5- Meclis üyemizin imzası ile gündeme alınmak üzere Meclis Başkanlığına sunulan ilçemiz mahallelerinde taziye evi yapılmayan yerlerin belirlenmesi hususunun araştırılması hakkında hazırlanan Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri ve Muhtelif İşler Komisyon Raporu Komisyon Başkanı Mehmet KENAN tarafından meclisin bilgisine sunulmuştur. 

6- Meclis üyelerimizin imzası ile gündeme alınmak üzere Meclis Başkanlığına sunulan Belediyemiz tarafından 2022 yılında yapılan sosyal yardımlar ve 2023 yılında yapılması planlanan sosyal yardımların belirlenmesi hususu hakkında hazırlanan Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyon Raporu Komisyon Başkanı Zafer ALA tarafından meclisin bilgisine sunulmuştur. 

7- 03/01/2023 tarih ve 2023/20 meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen 08/03/2019 tarih ve 31 sayılşı Aziziye Belediyesi Meclis kararıyla yürürlüğe giren “Belediyemiz sınırları içerisinde Yarımca, Selçuklu ve Saltuklu mahallelerinde bulunan işyeri sahipleri, işyerlerinin cephe önlerine sundurma yapması yönündeki 04/01/2019 tarih ve 11 sayılı meclis kararının devamına ayrıca kapalı sundurmaların cephe hattını, blok nizamını, görüntüsünü bozmamak ve Belediyemizin belirleyeceği blok bazının en az % 50’ sini kapsayacak şekilde ibaresinin kaldırılarak müracaat halinde yapılması hususunun ertelenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

8- Mülkiyeti Belediyemize ait Gezköy Mahallesinde bulunan 2066 ada 9 nolu parselde kayıtlı 1.492,35 m² arsa vasfındaki taşınmazın satışının yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

9- Mülkiyetinde Belediyemizin hissesi bulunan Gezköy Mahallesi 1889 ada 18 nolu parselde kayıtlı toplamda 357,74 m² arsa vasfındaki taşınmazdan hissemiz olan 94,74  m²’ sinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre satışının yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü

Talepte Bulunan

Dilekçe Tarihi

Dilekçe

Sayısı

Hisse

Oranı

Hisse

1

Gezköy

1899

18

357,74

Burak YAVUZ

02/02/2023

724

9474/35774

94,74

 

10- Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığının İlimiz ve hinterlandına sonrasında Ulusal pazara hitap etmek amacıyla jeotermal sera yapılması için Mülkiyeti Belediyemize ait Ilıca Mahallesinde bulunan 10027 ada 31 nolu parselde kayıtlı 45.616,45 m² arsa vasfındaki taşınmazın 20 yıllığına Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığına tahsis edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 11- Meclis üyelerimizin imzası ile gündeme alınmak üzere Meclis Başkanlığına sunulan İlçemize bağlı mahallelerimize yapılan kilit taşları hakkında bilgi verilmesi hususunun görüşülmek üzere Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri ve Muhtelif İşler Komisyonuna havalesine; Meclis üyemiz Abdussamet ACAR’ ın çekimser oyuna karşılık işaretle yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

12- Meclis üyemizin imzası ile gündeme alınmak üzere Meclis Başkanlığına sunulan İlçemizde eğitim öğretim gören engelli öğrencilerin sportif faaliyetlerden yararlanabilmesi hususunun araştırılarak görüşülmek üzere Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyonuna havalesine; Meclis üyemiz Abdussamet ACAR’ ın çekimser oyuna karşılık işaretle yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

       Ayşe AYDIN                              İsmail KARAGÖZ                               Zafer ALA

Meclis 1. Başkan Vekili                          Divan Kâtibi                                   Divan Kâtibi

 

 

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.